Sökning: "final"

Visar resultat 1 - 5 av 10161 uppsatser innehållade ordet final.

 1. 1. Sverigedemokraternas inverkan på Moderaternas migrationspolitik inför valet 2022 : En jämförande idéanalys med utgångspunkt i Moderaternas migrationspolitik inför valet 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ilma Agovic; [2024]
  Nyckelord :Migrationspolitik; Migration; Partiförändring; Invandring; Moderaterna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the hypothesis that Moderaterna has developed its migration policy towards a more restrictive direction with the influence of the populist party Sverigedemokraterna, as a measure to prevent Sverigedemokraterna from winning the election. The international migration has in recent years grown significantly and has resulted in the increased numbers of populist parties. LÄS MER

 2. 2. Användning av humor i vårdmötet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Anton Blomme; Julia Lund; [2024]
  Nyckelord :Humor; nurse; patient; relationship; Humor; patient; relation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor spelar en betydande roll i mänskligt liv genom att generera glädje, bygga relationer och minska stress, särskilt inom hälso- och sjukvården där personcentrerad vård betonas för att säkerställa god vård. Forskning visar att humor och skratt hjälper relationen mellan sjuksköterskor och patienter. LÄS MER

 3. 3. Design of a case erecting and product placement station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Niklas Wiest; [2024]
  Nyckelord :Keywords: case erecting; cobots; automation; end-effector; spiral product development process; quick-build product; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents an innovative approach to industrial automation, focusing on the development of an automated system for erecting and filling cardboard boxes with wax jars. The project, executed in collaboration with Odigo Consulting and Scandinavian Hair Company (SHC), aimed to showcase enhanced production efficiency for small and medium-sized enterprises through the implementation of collaborative robots and pneumatic systems. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar i geometriundervisning: en djupdykning i innehåll, elevers missuppfattningar och lärarinterventioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linnea Listring; Ida Green; [2024]
  Nyckelord :geometric objects; two- and three dimensional objects; relational understanding; instrumental understanding; teaching methods; Van Hiele instructional model; practical elements; daily life;

  Sammanfattning : This text discusses final results from empirical studies, scientific articles and literature from the period 1990-2023, concerning teachers’ knowledge, students’ misconceptions and various teaching methods related to geometric objects. The results highlight challenges for both teachers and students in understanding and defining geometric shapes and figures. LÄS MER

 5. 5. El fenómeno del cautiverio en Pedro Páramo de Juan Rulfo : Un análisis de los cronotopos y los deseos que afectan a los personajes en Pedro Páramo

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Linda Luna; [2024]
  Nyckelord :Juan Rulfo; Pedro Páramo; phenomenon of captivity; Bakhtin; chronotope; Lacan; desire; Juan Rulfo; Pedro Páramo; fenómeno del cautiverio; Bajtín; cronotopo; Lacan; deseo;

  Sammanfattning : A través la novela Pedro Páramo, Juan Rulfo nos vislumbra elementos como la ilusión, la desilusión, la melancolía y la identidad. Sin embargo, si analizamos la obra también vamos a encontrar el fenómeno del cautiverio que impregna dichos elementos en Pedro Páramo. LÄS MER