Sökning: "final"

Visar resultat 1 - 5 av 8267 uppsatser innehållade ordet final.

 1. 1. Evaluating and selecting innovative ideas in the Front-End of Innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Kivilo; Hugo Ekman; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background & PurposeThe inability to recognize and identify new upcoming innovations cause a great amount oflarge established firms to get outcompeted within their market. The challenge to identify newinnovations in combination with companies’ finite resources makes it crucial for companiesto make the right decisions regarding what ideas to select in the Front-End of Innovation. LÄS MER

 2. 2. Ocean Exploration with Artificial Intelligence

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sarah Al-Khateeb; Lisa Bodlak; [2021-07-06]
  Nyckelord :computer science; deep learning; generative adversarial networks; data augmentation; object detection; underwater image; computer vision;

  Sammanfattning : Large and diverse data is crucial to train object detection systems properly andachieve satisfactory prediction performance. However, in some areas, such as ma rine science, gathering sufficient data is challenging and sometimes even infeasible.Working with limited data can result in overfitting and poor performance. LÄS MER

 3. 3. Rollen av det poetiska språket i "Den Nya Vetenskapen" av Giambattista Vico

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maresca Massimo; [2021-07-05]
  Nyckelord :kropp; retorik; Vico; sensus communis; metafor; repetition;

  Sammanfattning : In the seventeenth century the Italian rhetorician Giambattista Vico imagined the history of human civilization in his major work The New Science. He conceived the progression of humanity from barbarism along the way towards the construction of a self-conscious mind, the highest and final achievement of human development. LÄS MER

 4. 4. Den dynamiska processen som formar värderingen av startup- och tillväxtbolag - vid en första investering av growth- och venture capital bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Andersson; Matthias Eliasius; [2021-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns flertalet databaser som tillhandahåller data gällande investeringar somsker av growth- och venture capital bolag i startup bolag samt på vilken värdering investeringenär genomförd på. Dock saknas det studier avseende den dynamiska processen, självaförhandlingen, som leder till att startupbolag och investerarna slutligen kommer fram till engemensam värdering. LÄS MER

 5. 5. The announcement effect of green bond issuers on their listed share price

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lavinia Del Treste; [2021-06-30]
  Nyckelord :Green Bond; Green Bond Market; ESG; ; Event study;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER