Sökning: "final"

Visar resultat 1 - 5 av 7744 uppsatser innehållade ordet final.

 1. 1. Barnet i främsta rummet : En kvalitativ analys av tingsrättens domslut gällande vårdnadsöverflyttningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Laura Groblica; Beverly Johansson; [2021]
  Nyckelord :best interest of the child; child s will; parents rights; custody; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how the Swedish district court makes decisions concerning transfer of custody based on the best interest of the child, child’s will and parents rights of their child. The method for this study was a qualitative content analysis of 17 verdicts from the Swedish district courts when a child has been placed in a family home and the child custody case begins. LÄS MER

 2. 2. En plattform för god omvårdnad : omvårdnadspersonalens erfarenheter av kommunikation med personer med demenssjukdom.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Dementia; Cognition; Communication; Nursing care; Relation; Demenssjukdom; Kognition; Kommunikation; Omvårdnad; Relation;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet kroniska sjukdomar vilka gemensamt påverkar personens kognitiva funktioner i ett successivt progredierande förlopp. Gemensamt är att personens förmåga att kommunicera påverkas. Demenssjukdomarna medför vidare inverkan på den sjukes livssituation, såväl socialt, psykologiskt som fysiologiskt. LÄS MER

 3. 3. Designing a Shared Listening Experience for an Audiobook Streaming Service : A UX and UI Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Mikaela Eriksson; Vilma Reponen; [2021]
  Nyckelord :User Experience; User Interface; UX; UI; Design; Personas; User Research; User Testing; Iterative Design; Contextual Design; Prototyping; Mobile Application; Figma; Sketch; Protopie; Storytel;

  Sammanfattning : This study, done in collaboration with Storytel, aimed to investigate whether a shared audiobook live listening experience would add value to users of the Storytel app and how such a feature could be designed in terms of User Experience and User Interface. The purpose was to determine the minimal viable product (MVP) and if live listening with others is interesting in itself or else, what is the most basic interaction type required in connection to the listening. LÄS MER

 4. 4. Optimization of event selection and fake background estimation in a search for heavy scalars in dilepton final states with the ATLAS detector

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Marius Burman Ingeberg; [2021]
  Nyckelord :Physics; Particle physics; ATLAS; Standard Model; CERN; LHC; Higgs boson; Exotic Higgs Boson; Dilepton final states; Optimization; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The discovery of the Higgs boson h in 2012 further confirmed the remarkable accuracy of the Standard Model (SM). Despite this, some compelling excesses in multi-lepton final states were recorded in both major runs of the Large Hadron Collider (LHC). LÄS MER

 5. 5. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER