Sökning: "Partiförändring"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Partiförändring.

 1. 1. Sverigedemokraternas inverkan på Moderaternas migrationspolitik inför valet 2022 : En jämförande idéanalys med utgångspunkt i Moderaternas migrationspolitik inför valet 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ilma Agovic; [2024]
  Nyckelord :Migrationspolitik; Migration; Partiförändring; Invandring; Moderaterna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the hypothesis that Moderaterna has developed its migration policy towards a more restrictive direction with the influence of the populist party Sverigedemokraterna, as a measure to prevent Sverigedemokraterna from winning the election. The international migration has in recent years grown significantly and has resulted in the increased numbers of populist parties. LÄS MER

 2. 2. Förändringens höst En teoriprövande studie med fokus på den flyktingpolitiska förändringen under hösten 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Hesselbom; [2016-09-16]
  Nyckelord :flyktingpolitik; förklaringsfaktorer; teoriprövning; partiförändring; riktlinjer;

  Sammanfattning : Under hösten 2015 skedde många förändringar i flyktingpolitiken. Flera partier i den svenska riksdagen grundade den 23 oktober en ny flyktingöverenskommelse som innebar en mer restriktiv flyktingpolitik. LÄS MER

 3. 3. Socialdemokraternas valaffischer över 50 år : en bild av partiförändring?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Hannes Wolff; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER