Sökning: "Migration"

Visar resultat 1 - 5 av 1565 uppsatser innehållade ordet Migration.

 1. 1. A design study on the migration of an on-premise software application to the cloud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nima Farahbakhsh-Fard; Johan Ringström; Pierre Leveau; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research paper aims to highlight two things; the difference in development time when migrating an on-premise application to the cloud with two different migration strategies and the performance of the application after migration with the two strategies. This design study features an experience report where the two migration strategies are evaluated in the aspect of development time. LÄS MER

 2. 2. Reengineering Java Game Variants into a Compositional Product Line

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jamel Debbiche; Oskar Lignell; [2019-10-31]
  Nyckelord :Software Product Line; Reengineering; Migration;

  Sammanfattning : Compositional Software Product Line Engineering is known to be tidious but powerfulapproach to migrate existing systems into SPL. This paper analyses the prosand cons of compositional SPLE strategies and also attempts to migrate five relatedJava games into an SPL while outlining the necessary activities to performsuch migration. LÄS MER

 3. 3. EN FRÅGA SOM FÖRENAR DE OFÖRENLIGA? En komparativ idéanalys av euroskepticism hos Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Pohl; [2019-10-29]
  Nyckelord :Euroskepticism; Europeiska Unionen; Anti-kapitalism; Anti-globalism; Vänsterpartiet; Sverigedemokraterna; Euroscepticism; The European Union; Anti-capitalism; Anti-globalism; Left party; Sweden Democrats;

  Sammanfattning : Even though the support for the European Union is stronger than ever before, there is a today a polarization between EU-sceptics and EU-supporters. Euroscepticism is today practiced by European parties on both ends of the political left–right scale, emerging in an anti-globalist Euroscepticism and an anti-capitalist Euroscepticism. LÄS MER

 4. 4. “Female Migrant Housing Experiences” An in-depth intersectional analysis of housing experiences for female scholars from the global south living in Gothenburg, Sweden.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Patience Nkengafac; [2019-10-10]
  Nyckelord :Female scholars; international students; Global south; Housing experiences; Intersectionality; Gender and Migration; Study in Sweden and housing crisis in Sweden;

  Sammanfattning : Living in Sweden is becoming far problematic for immigrants because of the fast-growing population without a correspondent increase in the construction of housing. The high demand of housing and its limited number of supplies has led to shortage and as a result price escalation. LÄS MER

 5. 5. Att sjunga sin historia: Om att tonsätta sorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Channa Riedel; [2019-10-02]
  Nyckelord :poesi; tonsättning; identitet; judendom; migration; musik; politik; poetik;

  Sammanfattning : En undersökning om hinder och möjligheter i tonsättandet av andras dikter samt lån av musikaliska uttryck som ett försök att skapa en svensk-judisk musikalisk berättelse. Examensarbetet utgår ifrån musikaliska och litterära verk av författaren själv samt andra upphovspersoner vars verk författaren inspirerats av och/eller använt i sitt eget konstnärliga arbete. LÄS MER