Sökning: "migration"

Visar resultat 1 - 5 av 3185 uppsatser innehållade ordet migration.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Tanja Saglind; [2023-03-16]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; kommunikation; kultur.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med en ökad migration växer mångkulturella samhällen fram, där synen på hälsa och ohälsa har stor variation. ”Theory of Culture Care” är en teori framtagen av Madeleine Leininger, på 1970-talet, som ansåg att ett annat perspektiv på omvårdnad krävdes relaterat till patienternas kultur. LÄS MER

 2. 2. KAN INTE EUROPÉER TILLIKA VARA FLYKTINGAR?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Salome Nordberg; [2023-02-17]
  Nyckelord :EU Commission; Temporary Protection Directive; Refugee crisis 2015; Ukrainian war 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen EU-kommissionen; Massflyktsdirektivet; Flyktingkrisen 2015; Kriget i Ukraina 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to comparatively study speeches by the European Union’s Commissions representatives, the president during 2014-2019 Jean Claude Juncker, the commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos during the same years as Juncker, as well as the president for the Commission now Ursula von der Leyen. The speeches regard refugees and migration from the relevant years 2015/2016 and 2022, and how they have chosen to address the refugees. LÄS MER

 3. 3. EU:S OLIKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I HANTERINGEN AV MASSFLYKTSDIREKTIVET

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Molly Sahlin; [2023-02-10]
  Nyckelord :European Union; Temporary Protection Directive; EU policy of migration and asylum; management; solidarity; 2015 refugee crisis; 2022 refugee crisis Europeiska unionen; Massflyktsdirektivet; EU: s migration- och asylpolitik; hantering; solidaritet; 2015 flyktingkris; 2022 flyktingkris;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to study the European Union's different approaches in the management of the Temporary Protection Directive, during the refugee crisis in 2015 and 2022. Previous research has criticized the long process that the directive requires for activation and that the EU uses it for a symbolic policy that is not meant to be used in practice. LÄS MER

 4. 4. A qualitative study on Invisible Racism, Racial Bias and Inequality among Afro-Swedish Healthcare Workers in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennifer Nnopuechi; [2023-02-09]
  Nyckelord :Labor market; Afro-Swedes; Invisible Racism; Bias; Heath Care; Sweden; Identity;

  Sammanfattning : For many years, migration and racialization has formed a central theme widely discussed in our world today. The central notion of difference; vis-à-vis what is not seen, that is, absence of a certain element portray a huge standing in issues of race in recent times. LÄS MER

 5. 5. DISKRIMINERINGSGRUNDERNAS ROLL FÖR UPPLEVD DISKRIMINERING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Christiansson; [2023-02-06]
  Nyckelord :Diskriminering; diskrimineringslagstiftning; migration; integration paradox; acculturation; cultural fluency; politisk socialisering;

  Sammanfattning : The topic of anti-discrimination policies in European countries has gained salience due to global migration flows and Europe’s increasing importance as a destination region. However, the national anti-discrimination policies in European countries are diverse. LÄS MER