Sökning: "Sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 2601 uppsatser innehållade ordet Sjukvård.

 1. 1. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
  Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i behov av palliativ vård : En litteratursammanställning av vetenskapliga artiklar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Nilsson Fri; Leona Svärd Mari; [2023]
  Nyckelord :Kvalitativ; litteratursammanställning; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård med målsättning att lindra lidande och främja hälsa. Den palliativa vården är komplex och innefattar såväl psykiska som fysiska omvårdnadsbehov, vilket förutsätter att sjuksköterskan erhåller kunskap och ett gott professionellt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Finns det verkligen ingen som förstår vad jag säger?! : Språkbarriärers inverkan på omvårdnad.- En litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans och den immigerande patientens perspektiv.

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Arozo Faghiri; Evelina Lindberg; Vanessa Persson; [2023]
  Nyckelord :Communication; cultural competence; immigrated patients; language barriers; person-centered care; safe care patient safety; Immigrerade patienter; kommunikation; kulturell kompetens; personcentrerad vård; språkbarriärer; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2022 var flyktingsantalet i världen större än någonsin. Enligt svensk lag har flyktingar samt migranter rätt till hälso- och sjukvård precis som patienter med svenskt medborgarskap. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av utbildningsprocessen till ungdomar med nydebuterad Diabetes mellitus typ 1.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Fredlund; Vanja Vovk; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomar går igenom många fysiska och psykiska förändringar och det uppstår svårigheter när ungdomar drabbas av en kronisk sjukdom som Diabetes mellitus typ 1. Studier visar att ungdomar har svårt att ta till sig information om sin sjukdom och har svårt att följa behandlingen. LÄS MER