Sökning: "Sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 2331 uppsatser innehållade ordet Sjukvård.

 1. 1. Vilka faktorer skapar en god arbetsmiljö för sjuksköterskor? En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Rydstern; Simon Renner; [2022-01-04]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; arbetsmiljö; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den rådande bristen på sjuksköterskor på både global men också nationell nivå i Sverige ses en ökande och hög påfrestning på de yrkesverksamma sjuksköterskorna samt en bristfällig patientsäkerhet. Allt fler sjuksköterskor överväger att byta arbete eller bransch helt och hållet på grund av den krävande arbetsmiljön, vilket innebär att bristen förväntas öka. LÄS MER

 2. 2. En litteratur- och intervjustudie om ansvaret för ett tillfredställande brandskydd hos de med Avancerad Sjukvård i Hemmet, ASiH.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Norbäck; Molly Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Fire; fire safety; fire engineering; laws; Brand; teknik; brandskydd; brandsäkerhet; myndigheter; ansvar; lagar; brandingenjör; räddningstjänsten; branddimensionering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kan moral blir en belastning? : En litteraturstudie om orsaker till moralisk stress hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jakob Nordin; Kim Martiala; [2022]
  Nyckelord :Compassion; Ethical dilemmas; Moral distress; Nurse; Patient suffering; Etiska dilemman; Medkänsla; Moralisk stress; Patientens lidande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Ethical dilemmas are present in all areas of healthcare and arise particularly when working with patients. When a nurse has to act in contrast to what they consider to be morally correct they risk developing moral distress. Moral distress can lead to mental health problems, burnout or even a career change. LÄS MER

 4. 4. Självskattad kunskap om pneumokockvaccin bland sjuksköterskor med eller utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin, och med olika lång vaccinationserfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Veronica Woxén; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor med eller utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin behöver råd och stöd i vaccinationsfrågor. Denna enkätundersökning undersökte om den självskattade kunskapen om pneumokockvaccin var högre för sjuksköterskor med behörighet att ordinera pneumokockvaccin än för sjuksköterskor utan behörighet. LÄS MER

 5. 5. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrikvälfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Denskattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER