Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. PRIORITERAR EU:S MEDLEMSSTATER GEMENSKAPEN ELLER SITT NATIONSVARUMÄRKE HÖGST? En kvalitativ studie av några av EU:s medlemsstaters Kinapolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Tegelberg; [2022-02-08]
  Nyckelord :Europeiska unionen; Kina; nation branding; inramning; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i insikten att länder i internationella organisationer slits mellan två motstridiga krafter. Å ena sidan förväntas medlemmar i internationella organisationer uppvisa enighet, med gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. LÄS MER

 2. 2. Curse or blessing: Koloniala och liberala idéer i USA:s Hong Kong-lagar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elsa Segerström; Christian Davidsson; [2022]
  Nyckelord :Postkolonialism; Kolonialism; Liberalism; idéaltyper; idéologikritik; Beskrivande idéeanalys; Hong Kong; USA; policy; lag.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I slutet av 1900-talet och kring år 2020 var Hong Kong måltavla för flera amerikanska lagar med syftet att stärka regionens demokrati, mänskliga rättigheter och autonomi. Detta trots Kina uttryckt stark ovilja till detta. LÄS MER

 3. 3. Avvägningen mellan nationell säkerhet och upphandlingsprinciperna - En undersökning av möjligheten att utesluta leverantörer i upphandling inom försörjningssektorerna, med hänsyn till nationell säkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sam Lincoln; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt en. EU law ; utrikeshandelsrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Entities operation in sectors related to water, energy, transport and postal services and some forms of natural resource extraction need to go through a procurement-process when they need to procure services, wares, and construction contracts. In Swedish law this procurement-process is regulated by LUF. LÄS MER

 4. 4. Påverkar kultur och jämställdhet hur företag CSR-redovisar? : En kvantitativ studie om hur CSR-redovisningar påverkas av ett lands kultur och grad av jämställdhet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Nestor; Ellinor Wrigstad; [2022]
  Nyckelord :CSR reporting; Culture; Hofstede s cultural dimensions; Gender equality; Critical mass; CSR-redovisning; Kultur; Hofstedes Kulturdimensioner; Jämställdhet; Critical Mass;

  Sammanfattning : Bakgrund: CSR-redovisning skiljer sig åt mellan olika länder. Tidigare studier har funnit tvetydiga resultat huruvida kultur är en bidragande faktor till detta. Få studier har dock inkluderat ett jämställdhetsperspektiv i dessa typer av analyser. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Covid-19 : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Miranda Lundkvist; Michael Liderfors Westholm; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; literature review; pandemic; registered nurse; Covid-19; erfarenheter; litteraturstudie; pandemi; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Symtomen karaktäriseras av en luftvägsinfektion, men symtomen kan variera. Viruset spreds snabbt, vilket ledde till att sjuksköterskornas risk för att smittas av viruset ökade. Att studera sjuksköterskornas erfarenheter är relevant inför kommande pandemier. LÄS MER