Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. KINAS BISTÅND TILL AFRIKA: ETT HOT MOT RÄTTVIS STYRNING? En statistisk analys av hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Everstrand; [2021-06-22]
  Nyckelord :Kinesiskt bistånd; Grand Corruption; Kina i Afrika;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption i Sub- Sahariska Afrika. Tidigare forskning finner bland annat att det kinesiska biståndet lamslår traditionella biståndsgivares demokratibistånd. Demokratiska reformer som bland annat ämnar minska korruption undermineras. LÄS MER

 2. 2. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Karlsson; Magnus Königsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; nurse anesthetist; qualitative content analysis; work enviroment; mental health; Covid-19; anestesisjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; mental hälsa;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva Abstrakt Bakgrund: I december 2019 kom nyheten från Kina om Covid-19 viruset. Ett smittsamt virus som spred sigt över världen och skapade en ny pandemi. Covid-19 kan ge mycket allvarliga luftvägssymtom som kräver avancerad intensivsjukvård. LÄS MER

 4. 4. Analysis of seepage, contaminanttransport, compaction and safetyof the Zhaoli ditch dam, a tailingreservoir : A modeling study of a tailing reservoirwith GeoStudio

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Veronika Wei Wang; [2021]
  Nyckelord :upstream method; Geostudio; tailings reservoir; tailings dam; dam; seepage; contaminant transport; compaction; stability; damm; föroreningstransport; vattenläckage; stabilitet; säkerhet;

  Sammanfattning : Inthe mining industry people remove rock from the ground to obtain a metal ore. Afterprocessing , the uneconomic fraction called tailings is deposited as a slurry in large reservoirs . LÄS MER

 5. 5. Containerbrist i Kina : obalans av containertillgång

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Tobias Ahlandsberg; Felix Hansson; Szymon Winiarski; [2021]
  Nyckelord :Containrar; Kina; Pandemin; Produktion; Suezkanalen;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på obalansen av containertillgången mellan Kina, Europa och USA. Företag inom containerindustrin i Kina har en låg tillgång på containrar men en hög efterfrågan, medan företagen försöker få tillgång till ett högre utbud av containrar kämpar USA med att tillgodose företagens efterfrågan i Kina. LÄS MER