Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. Klimatfrågor i kinesisk media : En jämförande analys av rapporteringen om klimatförändringar i Folkets Dagblad den 30-05-2017 till 19-06-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Saadia Haji; [2019]
  Nyckelord :Folkets Dagblad; Klimatförändringar; Kina; nyhetsramar.;

  Sammanfattning : According to World Resources Institute, China burns as much coal as the whole world combined. This thesis aims to gain an insight into what the Chinese government thinks about climate change by examining 37 articles published by the state owned newspaper People’s Daily 30-05-2017 – 19-06-2017. LÄS MER

 2. 2. Rätten till marken. Vad finns under ytan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Dennis Sako; [2018-06-26]
  Nyckelord :Platskänsla; rätten till mark; hållbarhet; utveckling; rättigheter;

  Sammanfattning : Till följd av en omfattande ekonomisk tillväxt i framför allt Kina och Indien så har efterfrågan på metaller och mineraler ökat kraftigt på senare år. För svensk gruv – och mineralnäring som under decennier erfarit en distinkt nedgång har utvecklingen satt igång en extensiv tillväxt. LÄS MER

 3. 3. Ett svenskt styrsystem möter kinesisk kultur -En fallstudie av Volvo Cars produktionsanläggningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Sandin; Karin Enström; [2018-06-12]
  Nyckelord :Management control system; cross cultural management; automobile industry; culture differences; chinese culture; chinese workers; globalization; transnational companies TNCs .;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet utländska direktinvesteringar ökar i takt med teknologins utveckling. Det blir allt vanligare att företag använder sig av offshoring eller outsourcing för att uppnå konkurrensfördelar. Volvo Cars är ett multinationellt företag som idag har tre fabriker i Kina. LÄS MER

 4. 4. Analys av svenska handelsföretags lokala anpassning av produktutbud och marknadskommunikation i Kina - En fallstudie av H&M, IKEA och Gina Tricot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Pivén; Sara Svärd; [2018-05-31]
  Nyckelord :Export Strategy; Frugal Innovation; International marketing; Local Adaption; Marketing Communication; Psychic Distance; Retail; Sales Channel.;

  Sammanfattning : China has during the last 50 years developed into becoming the second largest economy in the world. There have been many changes in the global market with an increased globalization. LÄS MER

 5. 5. How to Stimulate the Sales of Liquefied Natural Gas Vehicles - A Case Study in Belgium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Pontus Sterner; [2018]
  Nyckelord :LNG Belgium Scania Sustainaility Alternative Fuel Transport; Business and Economics;

  Sammanfattning : Liquefied Natural Gas is a clean and lower carbon alternative to diesel in the heavy road transport sector. It is established as a system in Netherlands and is in the preliminary phase in Belgium with three existing LNG filling stations. LÄS MER