Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. ÖST MÖTER VÄST En kvalitativ studie om kinesiska invandrarföräldrars förväntningar på svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ching-Pei Chen; Zhenzhen Fang; [2019-05-07]
  Nyckelord :Kinesiska invandrarföräldrar; förväntningar; symbolisk interaktionism; interkulturell kompetens; konfucianism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera kinesiskainvandrarföräldrars förväntningar och förtroende för den svenska skolan.Teori: Symbolisk interaktionism används som ett analysredskap att hjälpa oss att förstå ochförklara mänkliga beteende och känslor. LÄS MER

 2. 2. PÅVERKAR DONALD J. TRUMPS TWEETS ANGÅENDE HANDELSKRIGET MELLAN USA OCH KINA DJIA? : En kvantitativ studie om Donald J. Trumps tweets angående handelskriget mellan USA och Kina påverkar Dow Jones Industrial Average.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Tandan; [2019]
  Nyckelord :Donald J. Trump; Twitter; Dow Jones Industrial Average; Event study; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Etableringen av sociala medier har skapat ett nytt medielandskap där beslutsfattare och politiker kan kommunicera direkt med allmänheten. Donald J. Trump är en politiker som valt att kom- municera med sin publik via twitter. LÄS MER

 3. 3. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 4. 4. Analys av lagerplacering för att möta kundernas krav

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jonna Hedlund; Josefine Römert Nockmar; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lokaliseringsproblem; lagerplacering; tyngdpunktsmetoden;

  Sammanfattning : Studien har genomförts hos iDeal of Sweden som arbetar med att designa och sälja exklusiva mobiltillbehör. Företaget har expanderat snabbt och har för varje år mer än dubblat sin omsättning. Från 2013 när iDeal of Sweden grundades till 2018 har omsättningen utvecklats till 430 miljoner kronor och målet för 2019 är 1 miljard kronor. LÄS MER

 5. 5. Från gillestuga till världspolitik –– två dagstidningars rapportering om bordtennis-VM 1971, och om världsdiplomatin som utspelade sig i samband med mästerskapet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Love Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :bordtennis; dagstidningar; diskurs; kalla kriget; Ping-pong diplomati; Bordtennis; dagstidningar; diskurs; kalla kriget; Ping-pong diplomati;

  Sammanfattning : Denna undersökning söker ta reda på hur den så kallade ”Pingpong-diplomatin”, eller diplomatin mellan Kina och USA i samband med världsmästerskapet i bordtennis i april år 1971 uppfattades och rapporterades av två samtida svenska dagstidningar: Sydsvenska dagbladet ”Snällposten”, och Arbetet. I detta ville forskaren, genom kvalitativ textanalys med diskursanalytisk ansats, dels blottlägga tidningarnas – och samhällets – attityder och förhållningssätt till Kina och USA under det kalla kriget, och dels ta reda på hur man i Sverige uppfattade kopplingen mellan sport och politik. LÄS MER