Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; Peg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Forum on China-Africa Cooperation; postkolonialism; diskursteori; Kina; Afrika; Laclau Mouffe; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. LÄS MER

 2. 2. Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Sophie Bergstedt; [2020]
  Nyckelord :China; ”Leftover women”; phenomenon of shengnü; People s Daily; China Women s News; theory of news framing; radical feminist theory; patriarchy; discrimination; stigmatized; Kina; överblivna kvinnor; fenomenet shengnü; Folkets dagblad; China Women’s News; nyhetsramar; radikalfeminism; patriarkat; diskriminering; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. LÄS MER

 3. 3. Legitimitet genom den språkliga diskursen : En diskursanalys av Global Times och Hong Kong Free Press gällande protesterna i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; dagstidningar; Mänskliga Rättigheter; Human Right and Democracy Act of 2019; Protester och Basic Law Discourse; Newspapers; Human Rights; Human Rights and Democracy Act of 2019; Protests and Basic Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en diskursanalys av den Kina-ägda tidningen Global Times och Hongkong-ägda Hong Kong Free Press gällande artiklar relaterade till de pågående protesterna i Hongkong. Konflikten tycks ha delats upp i två läger ett som representerar ”fastlands Kina” och ett som representerar ”Hongkongborna”. LÄS MER

 4. 4. Multimodalt lärande -en kunskapsöversikt om betydelsen av bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Sjörén; Patrick Tyrrell; [2020]
  Nyckelord :Bild; Lärandeprocesser; Multimodalitet; Utveckling; Språkutveckling; Undervisning; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : I föreliggande kunskapsöversikt behandlas betydelsen av multimodalt lärande, bildanvändning som verktyg för elevers språkutveckling. Materialet är grundat på 10 artiklar skrivna av forskare i bland annat Norge, Sverige, Taiwan, Korea, Kina, Tyskland och USA. Artiklarna är peer-reviewed och publicerade online. LÄS MER

 5. 5. Steel Database Analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ingrid Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Steel industry; Plantfacts; blast furnace; electric arc furnace; steel making processes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks databasen Plantfacts som innehåller data om stålverk från hela världen. Syftet med detta är att utvärdera om det finns en koppling mellan primärt och sekundärt producerat stål och olika typer av stålverk i downstream-processer. LÄS MER