Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Karlsson; Magnus Königsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; nurse anesthetist; qualitative content analysis; work enviroment; mental health; Covid-19; anestesisjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; mental hälsa;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva Abstrakt Bakgrund: I december 2019 kom nyheten från Kina om Covid-19 viruset. Ett smittsamt virus som spred sigt över världen och skapade en ny pandemi. Covid-19 kan ge mycket allvarliga luftvägssymtom som kräver avancerad intensivsjukvård. LÄS MER

 2. 2. “It can show you are the symbol of the virus” : - En kvalitativ studie om stigmatisering av personer med asiatisk bakgrund under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Jansson; Mina Ihijji; [2021]
  Nyckelord :coronavirus; asiatisk; stigma;

  Sammanfattning : I och med coronapandemin spreds oro och sjukdom världen över. Samtidigt ökade diskriminering och stigmatisering mot individer av asiatiskt ursprung. Denna studie har haft i syfte att få mer förståelse för den diskriminering och stigmatisering personer med asiatisk och östasiatisk bakgrund har utstått under coronapandemin. LÄS MER

 3. 3. Arktiska rådet - Ett samarbete i Antropocen : En kritisk innehållsanalys av arktiska strategidokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Eiworth; Sara Erkmar; [2021]
  Nyckelord :Arktis; Arktiska rådet; Ryssland; Kina; EU; samarbete; policys; strategier; WPR; problemrepresentationer; stabilitet; klimatförändringar; hållbar utveckling; makt; dikotomi;

  Sammanfattning : Presently the Arctic is characterized by climate change. The melting ice masses have also led to changed geopolitical conditions that act and drive the region towards an unpredictable outcome. This change sheds light on the actors in the Arctic Council (AC) and their ability to cooperate. LÄS MER

 4. 4. Kulturell anpassning : En fallstudie om hur ett globalt modeföretag beaktar nationella kulturskillnader vid internationell marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Zakhour; Hanna Lundström; [2021]
  Nyckelord :Lyxkonsumtion; modeföretag; anpassning; standardisering; Kina; kulturell anpassning; internationell marknadsföring;

  Sammanfattning : Kulturella skillnader världen över leder till att företag väljer mellan standardisering och anpassning av marknadsföringsstrategier i internationaliseringsprocessen. Denna fallstudie undersöker hur modeföretaget Gucci anpassar eller standardiserar sin marknadsföring beroende på den nationella kulturen, mer specifikt den italienska och den kinesiska kulturen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans sexuella hälsa efter sexuella övergrepp i barndomen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Allis Jonsson; Tove Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Child sexual abuse; sexual health; women; Sexuella övergrepp på barn; sexuell hälsa; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla barn i världen har cirka 5-20% någon gång blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Flickor utsätts för sexuella övergrepp i tre gånger högre utsträckning än pojkar enligt tidigare studier. Ett sexuellt övergrepp innebär alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. LÄS MER