Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. Propaganda i debatten om kvinnorätt i Kina : En undersökning av rapporteringen kring könsdiskriminering i Folkets Dagblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Vera Sommardal; [2024]
  Nyckelord :könsdiskriminering; arbetsmarknaden; utbildning; reformer; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien har haft som huvudsakligt syfte att undersöka den kinesiska tidningen Folkets Dagblad och dess rapportering kring könsdiskriminering under åren 2000 till 6:e december 2023, då undersökningen avslutades. Undersökningen bygger på att observera hur tidningen rapporterar kring problemet och att analysera detta i förhållande till forskning i frågan. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av sin arbetsmiljö under COVID-19 inom slutenvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sanna Johannesson; Izabella Von Fielitz; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; Experience; Inpatient care; Nurse; Work environment; Arbetsmiljö; Covid-19; Sjuksköterskan; Slutenvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 uppkom 2019 från Kina och är ett virus som spred sig tillstora delar av världen och klassades därför som en pandemi. Covid-19 har bidragit med stora utmaningar för hälso- och sjukvård där sjuksköterskors arbetsmiljö drastiskt var tvungen att anpassas. LÄS MER

 3. 3. PEILIGELIN ELLER PEILIZHUN? En analys av två översättningar av en amerikansk ungdomsbok från varsin sida om Taiwansundet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ludvig Holtze; [2023-06-22]
  Nyckelord :Translation; English; Chinese; China; Taiwan; Putonghua; Guoyu; Fiction; Young adult fiction; Ransom Riggs;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar tretton utdrag ur två kinesiska översättningar av den amerikanska ungdomsboken Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, den ena utgiven i fastlands-Kina och den andra i Taiwan. Den undersöker skillnaderna mellan översättningarna, kategoriserar dessa skillnader med hjälp av Philip E. LÄS MER

 4. 4. Vad har hänt med vår vackra sport? En studie om sport som maktpolitiskt medel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Svendberg; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under flera år har vi tittat på hur länder tvättar sin smutsiga byk offentligt genom att anordna sportevenemang. Qatar, Ryssland och Kina är bara några exempel på skurkstater som arrangerat större sportevenemang de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Stormaktsutrikespolitik med kinesiska särdrag : En komparativ kritisk diskursanalys om Kinas utrikesministrars uttalanden från år 2018 och år 2023

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Tony Su; [2023]
  Nyckelord :kinesiska; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats genomför en komparativ kritisk diskursanalys av uttalanden av Kinas tidigare utrikesminister Wang Yi 王毅och den nuvarande utrikesministern Qin Gang 秦刚vid press-konferenser, med syfte att undersöka förändringar i Kinas utrikespolitiska diskurs. Bakgrun-den till studien är Kinas alltmer självständiga och aktiva roll på den globala arenan, som har lett till spänningar och konflikter med andra länder. LÄS MER