Sökning: "universitet i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden universitet i kina.

 1. 1. VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Karl Stäringe; [2020-04-03]
  Nyckelord :SIK; kinesiska; cult of personality; Xi Jinping; visual grammar; recontextualisation; multimodal critical discourse studies;

  Sammanfattning : År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. LÄS MER

 2. 2. Stagnering eller ekonomisk tillväxt? : En studie om Japan och Kinas ekonomiska utveckling över tid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Fredrik Ekström; Niclas Östgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att analysera och förklara utvecklingen för världens näst största och tredje största ekonomier, Kina och Japan. Genom tidigare studier kartläggs den ekonomiska historien för de två länderna. LÄS MER

 3. 3. KINAS INNEHAV AV AMERIKANSKA STATSOBLIGATIONER : Och amerikanska statsobligationsräntor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Albin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utländskt ägande av amerikanska statsobligationer ökade från $3,702 miljarder dollar i januari 2010 till $6,692 miljarder dollar i december 2019. Denna tillväxt kommer främst från ett handfull tillväxtmarknadsekonomier som har bedrivet ett överskott i deras bytesbalans, där Kina tillsammans med Japan har varit i särklass de största utländska innehavarna av amerikanska statsobligationer. LÄS MER

 4. 4. "Thank you, brother Xi" : En studie i hur Kinas Belt and Road Initiative påverkar EU:s möjlighet att tillämpa sin utvidgningsstrategi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alfons Grönström; [2020]
  Nyckelord :belt and road initiative; BRI; one belt one road; OBOR; nya sidenvägen; 17 1-initiativet; Kina; Europeiska unionen; EU; Serbien; Montenegro; västra Balkan; utvidgning; expansion; external incentives; no strings attached;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Demokratisering i industriella länder

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kasper Axelsson; Rasmus Blixt Jörgensen; [2020]
  Nyckelord :Moderniseringsteori; Kina; Sydkorea; värderingar; socioekonomisk utveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna studie prövas Ingleharts och Welzels moderniseringsteori, där värderingar står i fokus i analysen av mänsklig utveckling. Inglehart och Welzel fastslår ett starkt samband mellan självförverkligande värderingar och demokrati. LÄS MER