Sökning: "Fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 1621 uppsatser innehållade ordet Fiction.

 1. 1. BILDEN AV AI- FRÅN MYT TILL VERKLIGHET. En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetsmediers gestaltning av artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johann Rothoff; Ina Wikström Hellberg; [2024-03-04]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; gestaltningsteorin; emerging technologies; nyhetsmedia; aktörer; OpenAI;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this study was to explore how artificial intelligence (AI) has been framed in the Swedish news media through the course of time. Although the first definition dates back to the 1950’s, AI can still be considered a rather early concept when seen as an emerging technology. LÄS MER

 2. 2. FLYKTEN FRÅN VARDAGEN. Om fantasy, eskapism och verklighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonathan Axelsson Ossiansson; [2024-02-07]
  Nyckelord :ritual; symbolisk interaktionism; fantasy; eskapism; verklighet; rollspel; cosplay;

  Sammanfattning : This paper investigates the relations between the fantasy genre and the phenomena of escapism. It also delves into the factors which motivates consumption of various fantasy mediums. LÄS MER

 3. 3. Messages from the deep: A reception study of Denis Villeneuve's Dune

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sarah R. Kern; [2024-02-06]
  Nyckelord :Hegemony; Production Reception; Discourse; Dominant Negotiated Oppositional; Dune; Representation; Reception study; convergence culture; science fiction; participation culture; fandom;

  Sammanfattning : This essay uses Pierre Bourdieus habitus, symbolic capital, Social fields, Stuart Halls representation theory and Encoding/Decoding system, as well as Henry Jenkins concept of convergence culture and media convergence, to conduct a reception study of Denis Villeneuves 2021 adaption of the science fiction movie Dune. The material collected for the reception study is collected in the form of reviews and features from experts in cinema, juxtaposed against material collected from YouTube in the form of reviews, reaction videos and video essays from social groups sectioned around cinephiles and science fiction fandom. LÄS MER

 4. 4. Artificial Intelligence In The Field Of Archaeology

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Gonzalez; [2024-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial intelligence is something the world has only just been starting to get a grasp on. The race for who can create the best model is taking place all around the globe. In archaeology, the usage of programs like these is tested every day and through many trials, usable solutions are slowly being born. LÄS MER

 5. 5. Att vara (sant) eller att inte vara(sant), det är frågan : En undersökning av litterär sanning utifråndubbelkontraktet och faktionsberättelsen medutgångspunkt i romanerna Märit och Eufori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Malin Tegendal; [2024]
  Nyckelord :Ing-Marie Eriksson; Elin Cullhed; Märit; Eufori; creative writing; fiction writing; faction; reader’s contract;

  Sammanfattning : The aim of this thesis study is to examine questions regarding truth in fiction, the term literarytruth. The study is based on the two works of fiction, Märit by Ing-Marie Eriksson (1965) and Eufori by Elin Cullhed (2021). LÄS MER