Sökning: "ritual"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet ritual.

 1. 1. Får- och byggnadskroppsdelar : Handlingar och spatiala relationer kring byggnadsdeponeringar på Öland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Öland; Iron Age; Ritual Deposits; Sheep; bodies; body parts; foundation; sacrifice; action-theory ; Öland; Järnålder; ritual; deponering; får; ovis aries; kroppar; kroppsdelar; byggnad; offer; handlingsteori;

  Sammanfattning : Får- och byggnadskroppsdelar - Handlingar och spatiala relationer kring byggnadsdeponeringar av får på Öland. Sheep and building body parts - Actions and spatial relations regarding buildingdeposits of sheep on Öland. Abstract This essay studies ten Ölandic examples of sheep bodies or sheep body parts deposited in Iron Agebuildings. LÄS MER

 2. 2. Hästar på Gotland under vikingatiden : Ryttargravar, bildstenar och offer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Sofia Ekvall; [2021]
  Nyckelord :horses; equestrian graves; picturestone; horse-collar crest; ritual depositions; hästar; Gotland; ryttargravar; bildstenar; våtmarksoffer; selbågskrön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Någon som ser dig : en kvalitativ intervjustudie om skånska journalisters syn på lokaljournalistikens värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Otto Johansson; Alfred Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Local journalism; community journalism; journalistic ideals; journalistic values; participatory journalism; ritual perspectives on communication; ritual views on journalism; media convergence; agenda setting-theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Local and community journalism in Sweden has for the past decades been in an evident decline with great economical losses being reported year after year. This brings the question of the actual value produced by this kind of journalism. LÄS MER

 4. 4. Hur pratar vi om ritualer? : En läroboksanalys av läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Niklas Pettersson; [2021]
  Nyckelord :religionskunskap; lärobok; religionsdidaktik; ritualer; riter;

  Sammanfattning : Rituals have been a part a human civilization since the dawn of man. Even in todays’ technologically and scientifically advanced society, rituals still have a certain place regardless of them being in the church, the mosque or perhaps the grand opening of the city’s new opera house. LÄS MER

 5. 5. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER