Sökning: "fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 989 uppsatser innehållade ordet fenomenologi.

 1. 1. Social utveckling för elever med autism. Lärares tolkningar och arbete utifrån det sociala uppdraget i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jens Jörnborn; [2023-11-09]
  Nyckelord :värdegrund; värden; normer; social utveckling; autism; lärare; EPP-metoden; fenomenologi; kunskapssociologi;

  Sammanfattning : Syfte: Elever ska utvecklas både kunskapsmässigt och socialt i skolan. Elevers sociala utveckling beskrivs främst i de två första kapitlen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [LGR22]. En del av formuleringarna som går att finna där kan upplevas utgöra en svårighet inom autism. LÄS MER

 2. 2. Förskolemiljöns betydelse för barns fysiska aktivitet En kvalitativ studie om möjlighet till fysisk aktivitet inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Angelica Edvardsson Edin; Najma Adan; Zarlasht Shirinzadah; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk aktivitet; miljö; inomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att undersöka hur förskollärarna tänker och ser på fysisk aktivitet och på inomhusmiljöns betydelse i förskolan. Våra erfarenheter från VFU perioder och när vi jobbat i förskola är att barnen blir hänvisade till att springa, hoppa och klättra utomhus och att tiden inomhus spenderas med lugnare aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Mening & Oordning ur en Slaskdiagnos En Antropologisk studie av Fibromyalgi och Upplevelser av Lidande och Lindring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Matilda Remgård; [2023-10-12]
  Nyckelord :Kronisk smärta; Fibromyalgi; Fenomenologi; Embodiment; Sjukdomsidentitet; Meaning Response;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar människors upplevelse av fibromyalgi: ett kroniskt sjukdomsoch smärttillstånd som biomedicinen inte egentligen har något nuvarande tillvägagångssätt för att hantera. Syftet är därför att undersöka hur dessa människor i en svensk kontext upplever och hanterar sin diagnos, lidande och lindring. LÄS MER

 4. 4. Leda som lärare. En kvalitativ studie om hur arbetslagsledaren navigerar i utrymmet mellan skolledning och kolleger

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Daniel Edvardsson; [2023-05-29]
  Nyckelord :arbetslagsledare; mellanledare; livsvärld; fenomenologi; skolledning; praktikarkitekturer; Foucault; makt;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur fem arbetslagsledare (mellanledare) upplever att leda sina lärarkolleger utan att vara deras chef. Studien avser också fånga hur arbetslagsledare erfar att verka i fältet mellan skolledning och lärarlag. LÄS MER

 5. 5. Göteborgssviten: underjorden och Forest Fuel. En fenomenologisk undersökning av två offentliga konstverk genom Rachel Hanns scenografiteori

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Miriam Hagström; [2023-02-21]
  Nyckelord :offentlig konst; plats; Göteborg; fenomenologi; Rachel Hann;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore the relationship between two site-specific public artworks in Gothenburg and the public places they inhabit as well as how they affect the experience of said places. This is done through a methodological framework combining a phenomenological approach and observations in situ with an expanded concept of place borrowed from art historian Miwon Kwon. LÄS MER