Sökning: "fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 911 uppsatser innehållade ordet fenomenologi.

 1. 1. Att (re)orientera sig i yrkeslivet : En studie av kompetensutvecklingens roll i förskollärares yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carolin Dahl; Camilla Ekman; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; kompetensutveckling; yrkesroll; yrkesliv; fenomenologi;

  Sammanfattning : Förskolan som institution har förändrats mycket, i takt med många förändringar i samhället. Skolinspektionen konstaterade kvalitetsbrister i förskolan och beskrev kompetensutveckling som en problemlösare. LÄS MER

 2. 2. "Man tänker ju inte - nu ska jag använda flöde" : En studie om kommunikation av kroppslig kunskap bland gymnasieelever på estetiska programmet inriktning dans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jennifer Larsson; [2023]
  Nyckelord :Dans; Danslärare; Energi; Fenomenologi; Flöde; Kroppslig kunskap; Tyngd;

  Sammanfattning : Abstrakt En danselev på gymnasiet ska efter tre års studier ha utvecklat ett dansspråk och kunna kommunicera sitt kroppsliga lärande. Det är en kunskap som kräver både tid och erfarenhet för att utveckla. LÄS MER

 3. 3. "Man känner att man verkligen lyckas fånga dom" : En lärares uppfattningar om och användning av kunskapsreproducerande och kunskapsutforskande samtal

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabelle Åstrand; Michelle Sandberg; [2023]
  Nyckelord :Talk; IRE; IRF; presentational talk; exploratory talk; exploring talk; primary school; elementary school; primary school teacher; pupil; closed questions; open questions; Samtal; IRE; IRF; kunskapsreproducerande samtal; kunskapsutforskande samtal; lågstadiet; grundskola; lågstadielärare; elev; slutna frågor; öppna frågor;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att ge djupgående kunskap om en lågstadieläraresuppfattningar om och användning av kunskapsreproducerande och kunskapsutforskande samtal i svenskundervisning. Studien har en teoretisk utgångspunkt i fenomenologi och är utformad som en fallstudie med tre klassrumsobservationer i årskurs 1 och en uppföljande intervju med klassläraren. LÄS MER

 4. 4. To turn the Being round and round, And pause at every pound : En fenomenologisk undersökning av kroppen och rummet som narrativa element i fem dikter av Emily Dickinson

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Emily Dickinson; corporeal narratology; phenomenology; body; space; Emily Dickinson; kroppslig narratologi; fenomenologi; kropp; rum;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate how bodies can be understood as a narrative element in five poems written by the American poet Emily Dickinson (1830 – 1886). Using phenomenology as understood by Maurice Merleau-Ponty and Elizabeth Grosz as a theoretical framework and a corporeal narratology as drawn up by Daniel Punday, the essay explores how the bodies of the characters within the fictional world are portrayed, which bodies are present and what places and types of situations they occupy. LÄS MER

 5. 5. Kanon med kanon? : En kvalitativ studie om svensklärare på högstadiets syn på litteraturundervisning och skolkanon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alma Rydell; [2023]
  Nyckelord :Kanon; skolkanon; svenska; didaktik; svensklärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensklärare på högstadiet som aldrig har varit styrda av skolkanon arbetar med litteratur samt att ta reda på hur de tror att deras arbete kommer att förändras av en skolkanon. Bakgrunden utgörs av hur ämnet svenska ser ut i skolan idag samt kanonbegreppet och en rörlig kanon. LÄS MER