Sökning: "terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 596 uppsatser innehållade ordet terapi.

 1. 1. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 2. 2. Psykologstudenters attityder till och erfarenheter av att bedriva terapi via videosamtal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linda Ljungskog; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren 2020 fick psykologstudenterna vid Göteborgs universitet med kort varsel och utan föregående utbildning i internetbehandling ställa om de traditionella psykoterapier de bedrev på skolans psykoterapimottagning till terapier via videosamtal. Anledningen var rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att högskolestudier skulle bedrivas på distans på grund av covid-19-pandemin. LÄS MER

 3. 3. Djurassisterad terapi som del i omvårdnaden av äldre med kognitiv nedsättning eller demens : Inom särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonas Christiansson; Joanna Rönneke; [2021]
  Nyckelord :demens; djurassisterad terapi; effekt; hälsofrämjande omvårdnad; kognitiv nedsättning; personcentrerad vård; sjuksköterska; särskilt boende; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv nedsättning och demens är degenererande tillstånd som kräver komplex omvårdnad då påverkan sker på både kognitiva funktioner, kommunikationsförmåga och psykiskt mående. Tillstånden kräver ofta farmakologisk behandling vilket oundvikligt riskerar att leda till biverkningar för den äldre. LÄS MER

 4. 4. The clinical reasoning among master students specializing in Orthopedic Manual Therapy

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Vedin; [2021]
  Nyckelord :Clinical reasoning; manual therapy; master student; physiotherapy; qualitative research;

  Sammanfattning : The International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT) describes Orthopedic Manual Therapy (OMT) as a specialist field in physiotherapy for the treatment of neuromusculoskeletal conditions based on clinical reasoning. The aim of this study was to explore how students in a OMT physiotherapy master programme describe their clinical reasoning. LÄS MER

 5. 5. Hundterapins betydelse för personer med demens som vårdas på äldreboende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Adrian Perez; Oscar Lingeberg; [2021]
  Nyckelord :Dog therapy; Animal assisted therapy; Dementia; Hundterapi; Djurassisterad terapi; Demenssjukdom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER