Sökning: "Evelina Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Evelina Carlsson.

 1. 1. Förändringar, möjligheter och utmaningar i förskoleklassen : - en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Förskoleklass; Lgr 11; skolifiering; likvärdighet; och ansvarighet;

  Sammanfattning : Förskoleklassens verksamhetsinnehåll och uppdrag har varit en omdiskuterad fråga och frånvaron av tydliga riktlinjer har ansetts skapa skillnader i kvalitet och likvärdighet. I ett försök att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen bestämde regeringen att förtydliga syftet och det centrala innehållet med hjälp av en ny läroplan. LÄS MER

 2. 2. När patienten inte vill leva : Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som uttryckt ohälsa i form av suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Carlsson; Evelina Winroth; [2020]
  Nyckelord :suicide; suicide prevention; suicide; mental illness; the nurse s experience; literature review; suicid; suicidprevention; självmord; psykisk ohälsa; sjuksköterskans upplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Nästan 1300 personer tog 2018 sitt liv i Sverige, av de hade ca en tredjedel en aktiv vårdkontakt. Suicidnära patienter förekommer i alla vårdkontexter, sjuksköterskan ansvarar för att planera och organisera vården för dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Snabbkassan - Självservicetjänster, vardagliga handlingar eller meningsskapande upplevelser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Evelina Carlsson; Karin Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Självservicetjänster; snabbkassa; konsumentupplevelser; identitet; social acceptans; interna och externa motivationsfaktorer; värde; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att studera de föreställningar som existerar hos konsumenter kring självservicetjänsten snabbkassan samt få förståelse för hur snabbkassan kan generera värde för konsumenten. För att möjliggöra syftet utgår vi från att undersöka hur konsumenterna upplever snabbkassan samt varför de använder den. LÄS MER

 4. 4. En jämförande studie av skogsstrukturer i olika skogstyper i Östergötland : och ett förslag på hur ett biologiprojekt som behandlar detta kan genomföras i gymnasiekursen Biologi 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Evelina Carlsson; Elsa Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Skogsbruk; Östergötland; biologisk mångfald; trakthyggesbruk; hygge; 40-årig skog; avverkningsanmäld skog; naturreservat; död ved; nedbrytningsstadie; lågor; högstubbar; stubbar; exkursion; fältstudie; gymnasieskolan; Biologi 1; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka skillnader i skogsstrukturer det finns mellan olika skogstyper i Östergötland, samt att diskutera hur dessa skillnader kan påverka den biologiska mångfalden. De skogstyper vi besökt är; hyggen, skogar som är ungefär 40 år gamla, avverkningsanmälda skogar samt naturskogar som är bevarade som naturreservat. LÄS MER

 5. 5. Plats önskas av flicka som vill vara obemärkt : En analys av lokala tidningsannonser i Växjö till och från ogifta, gravida kvinnor 1910-1938

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Evelina Carlsson; [2016]
  Nyckelord :unmarried; pregnant; woman; 20th century; unnnoticed; unknown; illegitimate; child; advertisement; gender; ogift; gravid; kvinna; 1900-tal; obemärkt; okänd; utomäktenskaplig; barn; annonsör; genus;

  Sammanfattning : Marrige has historically been seen as the norm of coexistance between men and women. In all times, regardless of this norm, unmarried women have gotten pregnant. Societies have delt with the situation of unmarried, pregnant women in different ways in different time periods. LÄS MER