Kriminaliseringen av aggressionsbrottet - Ett genombrott inom folkrätten? : En undersökning av Romstadgans jurisdiktion över aggressionsbrottet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Faezeh Veghar; [2020]

Nyckelord: Folkrätt; Aggressionsbrottet; Romstadgan; ICC; Jurisdiktion;

Sammanfattning: En undersökning av ICC:s jurisdiktion över aggressionsbrottet med grund i artikel 15 bis Romstadgan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)