Sökning: "of the future"

Visar resultat 1 - 5 av 19806 uppsatser innehållade orden of the future.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. HYDROGEN-FIRED GAS TURBINE FOR POWER GENERATION WITH EXHAUST GAS RECIRCULATION : Emission and economic evaluation of pure hydrogen compare to natural gas

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Framtidens energi; Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Nemir Gibrael; Hamse Hassan; [2019]
  Nyckelord :harmful emission; natural gas; fuel reforming process; hydrogen fired gas turbine; exhaust gas recirculation; techno-economic analysis;

  Sammanfattning : The member states of European Union aim to promote the reduction of harmful emissions. Emissions from combustion processes cause effects on human health and pose environmental issues, for example by increasing greenhouse effect. LÄS MER

 3. 3. Jag känner, reflekterar och agerar i samspel med omgivningen – En psykologisk förståelse av självupplevd autonomi testad på en grupp sydskånska pensionärer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Jost Auf Der Stroth; Linnea Hall; [2019]
  Nyckelord :autonomi; självskattningsformulär; psykologi; filosofi; psykoterapi; tanke – känsla – handling; livstillfredsställelse; äldre; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är både en teoretisk redogörelse för en psykologisk förståelse av autonomi och en pilotstudie på ett nytt självskattningsformulär för självupplevd autonomi.Författarna utvecklade en stipulativ definition av självupplevd autonomi utifrån filosofisk och psykologisk litteratur: En människa upplever sig som autonom i den grad hon anser sig 1) förmögen att reflektera kring sitt tänkande och sina impulser, 2) vara i kontakt med sina egna känslor och kunna relatera till andras upplevelser, samt 3) agera i enlighet med sin identitet och sina värderingar, i relation till den omgivning hon verkar i över tid. LÄS MER

 4. 4. Capacity Management in Hyper-Scale Datacenters using Predictive Modelling

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Xhesika Ruci; [2019]
  Nyckelord :Capacity Management; Efficient Datacentre; Predictive Modelling. Accuracy Metrics;

  Sammanfattning : Big data applications have become increasingly popular with the emerge of cloud computing and the explosion of artificial intelligence. Hence, the increasing adoption of data-hungry machines and services is driving the need for more power to keep the datacenters of the world running. LÄS MER

 5. 5. TWIST : Twelve Bar Intelligently Simulated Tensegrity

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Hannah Petersson; [2019]
  Nyckelord :tensegrity; robotics; simulations; monte carlo method; central pattern generators; lander; space;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges of putting a robot on an extraterrestrial surface is the entry, descent and landing. By making the robot impact resistant, the need for landing thrusters and parachutes is reduced, lowering the weight and cost of an interplanetary robotic mission. LÄS MER