Sökning: "valda"

Visar resultat 1 - 5 av 5920 uppsatser innehållade ordet valda.

 1. 1. Tryck på play

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Astrid Cederlund; Noelle Espinoza; Erica NIlsson; [2024-03-01]
  Nyckelord :Polyglutt; variationsteori; förskola; språkutveckling; digitala verktyg; app;

  Sammanfattning : Appar och digitala verktyg har tagit en allt större roll i dagens förskolor, och speciellt appen Polyglutt har fått en tydlig plats som ett substitut till traditionell högläsning. Högläsning är en viktig komponent för barns språkliga utveckling, och då Polyglutt nu är en del i detta lärande syftar denna studie till att undersöka appen Polyglutts läsläge, med fokus på att finna möjligheter till språkligt lärande utifrån funktionerna ljud av/på, play/paus, textmedföljning och språk. LÄS MER

 2. 2. ”Kan barn få allting”? Aktionsforskning med barns reella inflytande, delaktighet samt demokrati i fokus - En djupdykning i policytexter för arbetslagets medvetenhet och ökade måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Kuczerski; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Förskola; Reellt inflytande; Delaktighet; Demokrati; Inflytande; Bernstein; Makt; Kontroll; Medvetenhet; Deltagande observation; Pedagogisk diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utforska läroplanen och utvalda policytexter som formuleras på politisk nivå och granska vad som explicit praktiseras i utbildningen. Studien har varit ett utvecklingsarbete som använt aktionsforskning som ansats. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers arbete med flerspråkighet och modersmål i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jeanette Rzeppa; Elzana Smajlovic; Raya Jawad Fredriksson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskollärare; flerspråkighet i förskolan; modersmål; språkutveckling; translanguaging; identitet.;

  Sammanfattning : Sverige kan idag betraktas som ett mångkulturellt land som en följd av globalisering och invandring från olika länder. Den ökade språkliga mångfalden finns i stor utsträckning representerad i våra förskolor och skolor runtom i landet. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation som mänsklig rättighet och grundläggande behov. Ett utvecklingsarbete om kommunikation och samspel under mellanmålet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Söderqvist; Kumlin Svensson Peedu; Linnea Svensson Peedu; [2024-02-29]
  Nyckelord :Viktiga vuxna i barns närhet; alternativa kommunikationssätt och samspel; interaktion; scaffolding; språk; multimodalt lärande.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att utveckla barns möjligheter till kommunikation med vuxna och andra barn, samt att erbjuda barnen alternativ för att kunna delta i kommunikativa sammanhang i förskolans verksamhet. Likt Vygotskij framhäver i det sociokulturella perspektivet blir inte omvärlden meningsfull förrän barnen får en chans att vara delaktiga i den, samt vara med och påverka i interaktion med andra människor. LÄS MER

 5. 5. Högläsning, hur då? Ett utvecklingsarbete om pedagogernas förhållningssätt och läsmiljöns påverkan på barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Svanström; Malin Olsbrand; [2024-02-29]
  Nyckelord :Utvecklingsarbete; språkutveckling; högläsning; läsmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med det här utvecklingsarbetet är att tydliggöra hur högläsning och läsmiljön kan främja barns språkutveckling. Högläsning och samtal kring boken är av stor vikt redan i tidig ålder och det bör förekomma som en planerad aktivitet. Säljö (2014) påpekar vikten av att se språket som ett medierande redskap. LÄS MER