Sökning: "valda"

Visar resultat 11 - 15 av 5416 uppsatser innehållade ordet valda.

 1. 11. Påverkar socialt ansvarstagande den finansiella prestationen? : En studie om svenska små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Khan; Torab Ramtin; [2023]
  Nyckelord :Corporate financial performance; Corporate social responsibility; small and mid-size enterprise; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q; Företags finansiell prestation; Företags samhällsansvar; små och medelstora företag; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige är ett av de mest hållbarhets medvetna länderna i världen (Robecosam, 2021) med ett stort antal företag som prioriterar och rapporterar CSR-aktiviteter. Med det i åtanke är CSR ett växande intressant ämne vilket är ett omdiskuterat inom akademisk forskning, framförallt vilken effekt den har för företag som implementerar det. LÄS MER

 2. 12. Kommunikation av osäkerhet i EFSAs livsmedelsbedömningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Berivan Mirsa; [2023]
  Nyckelord :EFSA; livsmedels; säkerhet; kommunikation; osäkerhet; bedömningar; Science General;

  Sammanfattning : The European Food Safety Authority (EFSA) is an EU agency, providing scientific advice and standards surrounding risk assessment in order to maintain food safety in Europe. The aim of this study was to investigate how EFSA communicates uncertainty in conditions of their assessment and if the recommended guidelines by EFSA 2019 is fulfilled. LÄS MER

 3. 13. Anhörigas upplevelse av stöd i bröstcancervården: Enkamp i ensamhet med en önskan om att bli sedda och få stöd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Filippa Engvall; Maja Hellstrand; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; nurse; person centered nursing; relative; support. ; Anhörig; bröstcancer; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; stöd. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen kvinnor som insjuknar i bröstcancer ökar. År 2019 diagnostiserades cirka 150 av 100 000 kvinnor med bröstcancer i Sverige. Därmed möter sjuksköterskor allt fler anhöriga som behöver stöd i att hantera en bröstcancerdiagnos. LÄS MER

 4. 14. Digital och/eller analog ordinlärning i moderna språk : Ett Wordwall projekt med tyskelever i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Annabell Irsara; [2023]
  Nyckelord :incidental learning; intentional learning; phenomenography; text reading; vocabulary learning; Word wall approach; Wordwall; textrelaterad ordinlärning; elevers uppfattningar; inlevelseförmågan; Wordwall-aktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att få svar på hur en grupp elever i årskurs 9 i tyska funderar över sin språkinlärning i tyska. Utgångspunkten för min kvalitativa undersökning i klassrummet är två texter från Skolverket (2022a) som kartläggningsmaterial i tyska i årskurs 9 för att utmana elevernas läsförståelse genom textläsning och textrelaterade frågor som är införda i det digitala verktyget Wordwall. LÄS MER

 5. 15. Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Susanna Carreira Jönsson; Sofia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; lärmiljö; språklig sårbarhet; specialpedagog; tillgänglig;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Carreira Jönsson, Susanna och Karlsson, Sofia (2023). Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER