Sökning: "Nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 2798 uppsatser innehållade ordet Nationalekonomi.

 1. 1. Market regulations targeting emissions from the European Union's milk industry - An Environmental Economic Thesis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Elin Ekström; Emelie Åsbrink; [2019-08-08]
  Nyckelord :Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to investigate how two different emission tax levels can change the greenhouse gas emissions from the European Union’s milk industry. The two different tax levels are an EU ETS price of 25.85 euros per tonne of emissions and a Pigouvian tax of 42 euros per tonne of emissions. LÄS MER

 2. 2. On optimal tax rates and shifts in the peak of the Laffer curve - An empirical study of Swedish municipalities during the years from 2000 to 2017.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carl-Johan Eklund; Marcus Malmsten; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents an empirical study of the average Laffer curve of Swedish municipalities, with a focus on determining whether the position of the peak of the curve has shifted or, put differently, whether the optimal value of the average municipal tax rate has changed over time. A regression model based on the Laffer curve relationship between tax revenue and tax rates and including several control variables is proposed. LÄS MER

 3. 3. Gasoline Demand in the Different Regions of Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tobias Cavallari; Johannes Skåreby; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we study the price and income elasticities of gasoline demand in the different regions of Sweden. By collecting data for each region in the period between 2002-2017 we try to derive these elasticities. The purpose of this is to contribute to the understanding of the distributional effect in Sweden when the gasoline price increases. LÄS MER

 4. 4. Hur mycket installerad solcellseffekt (W) har solcellsstödet bidragit med i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andreas Hoel; Winnie Lam Quach; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige använder för lite solenergi idag jämfört med andra europeiska länder med samma solinstrålning. Tysklands utbyggnad av solcellsanläggningar har varit framgångsrikt och står idag för 8 % av energitillförseln av solel. Detta kan jämföras med elproduktionen i Sverige där 0,2 % kommer från solen. LÄS MER

 5. 5. Income Distribution and Happiness in Europe - Are Scandinavians more Sensitive to Inequality?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amanda Josefsson; Simona Koria; [2019-07-12]
  Nyckelord :inequality; happiness; well-being; Europe; Scandinavia; welfare; income distribution; inequality aversion;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to investigate the effect of income inequality on happiness in Europe. A comparison between Scandinavia and the rest of Europe is made using cross-sectional data from the European Social Survey for 2008-2016 to establish possible differences in inequality aversion. LÄS MER