Sökning: "Nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 3176 uppsatser innehållade ordet Nationalekonomi.

 1. 1. Modelling rare events using non-parametric machine learning classiers - Under what circumstances are support vector machines preferable to conventional parametric classiers?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lukas Ma; [2021-04-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rare event modelling is an important topic in quantitative social science research. However, despite the fact that traditional classiers based upon general linear models (GLM) might lead to biased results, little attention in the social science community is devoted to methodological studies aimed at alleviating such bias, even fewer of them have considered the use of machine learning methods to tackle analytical problems imposed by rare events. LÄS MER

 2. 2. Påverkar grad av bostadsblandning arbetslöshetsnivån? - en longitudinell analys av Göteborgs primärområden mellan åren 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Sörensen; Lovisa von Schéele; [2021-03-31]
  Nyckelord :social blandningspolitik; grannskapseffekter; boendesegregation; arbetslöshet; paneldata; random effects;

  Sammanfattning : Sedan 1974 har Sverige haft som målsättning att uppnå socialt blandade områden. Målsättningen vilar på antagandet om att en varierad sammansättning av individer, med särskilt fokus på ekonomisk klass, demografi och ursprung, främjar invånarnas sociala och ekonomiska utfall. LÄS MER

 3. 3. Punktskatt på sockerhaltiga drycker och dess inverkan på konsumtionsbeteende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Beata Malmström; Alice Törnqvist; [2021-03-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies the relationship between consumption and the price level of sugary drinks, to examine whether an imposed excise tax on soft drinks will affect consumption behavior. By studying this relationship, an excise tax to reduce consumption to a recommended, healthy level has been calculated. LÄS MER

 4. 4. Energikonsumtionsprediktion med expanding window approach - En undersökning med syfte att skapa dimensioneringsunderlag för framtida elnätsutbyggnader, i samarbete med Kungälv energi.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Tim Emanuelsson; [2021-03-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The impact of electric or hybrid vehicles and photovoltaic systems of a households energy consumption is a growing problem for energy grid owners. As the two increase in popularity the variance of energy consumption between two households in the same area is growing. LÄS MER

 5. 5. Utanförskapets karta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Robin Halfvordsson; Axel Ivarson; [2021-03-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att med en metod utvecklad av Liberalerna år 2004 attkartlägga utanförskapsområden i Sverige och kvantifiera antalet personer som levde iutanförskapsområden år 2018. Vi har även som syfte att jämföra vårt resultat med tidigare årsuppskattningar av utanförskap. LÄS MER