Sökning: "Nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 3652 uppsatser innehållade ordet Nationalekonomi.

 1. 1. The effect of inflation expectations and other factors on Bitcoin pricing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Niklas Drengsgaard; Rickard Smith; [2023-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to further contribute to the understanding of Bitcoin pricing. We use inflation expectations as our variable of interest and control for what has shown significance in the past and discuss its potential implications. We look at the effect on both the global Bitcoin price and its local price within the U.S. LÄS MER

 2. 2. Hållbara och mindre hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan inflation och ekonomisk tillväxt: Bevis från fyra länder i Sydasien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Louis Daved; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna avhandling har en autoregressiv distribuerad lagmodell (ARDL) använts för att analysera sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inflation i fyra sydasiatiska länder med hjälp av årliga data. Huvudsyftet var att undersöka om det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och inflation. LÄS MER

 4. 4. Laddstolpar och bonus malus-systemets effekt på andelen elbilar och hybrider i Sverige 2013–2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hansson; Samuel Pedersen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming caused by greenhouse gas emissions is the greatest threat facing our planet today. The electrification of the transportation sector is an important step in reducing carbon dioxide emissions, as transports make up 30 percent of total carbon dioxide emissions in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Regional electricity price effect on industry location - Sweden’s 2011 electricity market split

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christian Hardless; Jordanos Sentayehu; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In November 2011, a reform split the Swedish electricity market into four price zones and made it possible for different parts of the country to have different electricity prices. For industries where electricity constitutes a large share of production costs, it may be preferred to be located in a zone where electricity prices are lower. LÄS MER