Sökning: "types"

Visar resultat 1 - 5 av 14837 uppsatser innehållade ordet types.

 1. 1. En studie om mat, utan fokus på mat: Betydelsen av plats, dukning och sällskap i vardagliga middagspraktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Tipphanat Chanthra; Lisa Lundh; [2023-05-12]
  Nyckelord :Meningsfulla middagspraktiker; Vardag; Normer; Ritual;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine everyday meals, more specifically to study the context of meaningful dinner practices, the interpretation of these as rituals, the role of material objects, social norms and social company. Eight qualitative interviews were conducted with young adults between the ages of 22 and 32, and theory and literature within the fields of cultural studies, sociology and the concept of rituals was used to guide the analysis and interpretation of the interviews. LÄS MER

 2. 2. Hägnaders roll i det historiska kulturlandskapet - En studie av hägnaders utveckling och funktion på den bohuslänska ön Orust

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Olsson; [2023-05-03]
  Nyckelord :Landscape heritage; historical maps; fence; photographs; Orust; Swedish west coast; Landskapsvård; historiska kartor; hägnad; gärdesgård; fotografi; Bohuslän;

  Sammanfattning : Over the years, fences have served a variety of purposes. They have also been built in different types of materials such as stone, wood, peat and soil. Depending on the material used, there are a varying number of fences left today. LÄS MER

 3. 3. Vad är större: En Quarter Pounder eller en Third-Pound hamburgare?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Yuli Brandebäck; Joakim Edoff; Adam Haglund; [2023-04-18]
  Nyckelord :Bråk; missuppfattningar; svårigheter; undervisning; heltalsbias; delhelhet; mätning; stambråk; konceptuell förståelse; Egypten.;

  Sammanfattning : Fractions, and calculations involving them, appear to be a difficult topic for students to grasp. Therefore, the purpose of this study is to investigate what secondary school teachers can do to improve their teaching practice regarding fractions. This paper is a literary study based on fraction related searches in academic data bases. LÄS MER

 4. 4. Konstnären, Kritikern och Handlaren – En kvalitativ analys av hur spelfilmer skildrar kapital och makt mellan skapare och kritiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Agnes Brusk Jahn; [2023-04-17]
  Nyckelord :Bourdieu; Kritiker; Kultur; Konstnär; Filmanalys;

  Sammanfattning : In this academic essay I examine three stereotypes that I have identified in fictive movies with artists and critics. I call these three types Konstnären (The Artist), Kritikern (The Critic) and Handlaren (The Merchant), and explore their power relations to each other, the artwork and the audience. LÄS MER

 5. 5. HÖGERPOPULISMEN PÅ FRAMMARSCH I DET NYA MEDIELANDSKAPET. En diskursanalys om hur högerpopulistiska partier framställs i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilia Latifpour; Cornelia Medin; [2023-04-03]
  Nyckelord :Högerpopulism; nyhetsrapportering; nyhetsmedier; framing gestaltning; the Life Cycle Model; diskursanalys; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : stöttepelare. Executive summary Right-wing populism is a political ideology which applies to groups, political parties, and politicians with anti-elitist sentiments which stand in opposition to the establishment. LÄS MER