Sökning: "regler sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 1347 uppsatser innehållade orden regler sverige.

 1. 1. Rätten till skydd för hemmet - Om betydelsen av rättigheter i hyresförhållanden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Wnuk; [2022-02-09]
  Nyckelord :EKMR art. 8; Besittningsskydd; Hyresrätt; Rätten till skydd för privat- och familjeliv; Avhysning; Förlängningstvist; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Rätten till skydd för hemmet är en rättighet som kanske främst kan tänkas vara av betydelse i hyresrättsliga förhållanden, där hyresgästen normalt sett utgör den svagare parten till följd av äganderättens starka ställning i Sverige. En utveckling som uppmärksammats på senare tid är människors ökande medvetenhet kring rättigheter, vilket även kan skådas avseende just rätten till skydd för hemmet. LÄS MER

 2. 2. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 3. 3. En förbättring av arbetsmiljön i samband med ställningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Simonsson; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsställning; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; Haki; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år inträffar ungefär 200 olyckor i samband med ställningar enligt Arbetsmiljöverket. Det finns rapporter om stora ställningar som har raserats, men även om fusk med utbildningsbevis. Syftet med examensarbetet är att undersöka olyckor och tillbud i samband med ställningsarbete för att identifiera brister och förbättringsområden. LÄS MER

 4. 4. Företagshemligheternas värde - En kritisk studie om möjligheten att bevissäkra angrepp på företagshemligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eliasson; [2022]
  Nyckelord :private law; civilrätt; processrätt; judicial procedure; företagshemligheter; trade secrets; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En parts tillgång till information i en rättegång blir ofta avgörande för hur väl denne kan tillvarata sin rätt. Det är som huvudregel upp till parterna själva att anskaffa informationen, men det finns undantag. LÄS MER

 5. 5. Implementation of battery energy storage systems in the Swedish electrical infrastructure

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Gustav Arnberg; [2022]
  Nyckelord :Battery energy storage systems; BESS; Li-ion batteries; Frequency regulation; Business case; Implementation of battery energy storage systems; Swedish electrical infrastructure; BESS; Li-jon batterier; Frekvensreglering; Affärsfall; Implementering av batterilagringssystem; Svensk elinfrastruktur;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder den tekniska och ekonomiska passbarheten av batterilagringssystem (BESS) inom den svenska el infrastrukturen. Syftet är att konstruera tre olika affärsfall för att representera den tekniska och den ekonomiska passbarheten av BESS inom den svenska el infrastrukturen, specifikt med uppkoppling mot distributionsnätverket på den regionala nivån, 6 kilovolt till 132 kilovolt (kV). LÄS MER