Sökning: "MSB"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade ordet MSB.

 1. 1. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 2. 2. Established forest firefighting techniques: A qualitative review of practices among the Swedish fire services.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Muhammad Humza Khan; [2021]
  Nyckelord :Forest fires; firefighting techniques; Scientometric analysis; Effectiveness; Questionnaire; Direct attack; Indirect attack; Firelines; Prescribed burning; Aerial firefighting; Flanking; Hot-spotting; Cold trailing.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Methods and equipment used for fighting forest fires are different from the ones used in urban fires. Generally, the wildfires are intense, require more resources and tend to spread rapidly. LÄS MER

 3. 3. Risker vid översvämning och åtgärdsförslag för MSB:s skola i Revinge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hilda Anderberg; Sofia Olsson; Frida Bjerklund; Therese Larsson; Frida Junegard; [2021]
  Nyckelord :Översvämning; Skåne; åtgärdsförslag; risker; klimatanpassning; extrem nederbörd; höga flöden;

  Sammanfattning : På skolan i Revinge utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) personer inom områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal tillfällen har Kävlingeån översvämmat skolområdet vilket resulterat i att verksamheten blivit stillastående i flera veckor. LÄS MER

 4. 4. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 5. 5. Efficient and Responsible Incident Management : Designing a Service Desk Web Application with Integrated Major Incident Reporting Functionality for Swedish Government Agencies

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :David Michel; [2021]
  Nyckelord :Incident Management; Service Desk; IT incident; ITIL; Domain-Driven Design; Integration; Swedish Civil Contingencies Agency; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; IT-säkerhet; IT-incidentrapportering; statliga myndigheter;

  Sammanfattning : In this 7.5 HEC B-level thesis in Computer Science, a service desk web application is designed for Swedish government agencies with integrated major incident reporting functionality to the Swedish Civil Contingencies Agency (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). LÄS MER