Sökning: "Räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Räddningstjänst.

 1. 1. ”Grovt kriminella har tagit stadsdelen i besittning” : En studie om hur nyhetsmedia belyser kriminalitet i fyra av Sveriges särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Romina Zojaji; Ida Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Media; crime; vulnerable areas; Tensta; Gottsunda; Vivalla and Rosengård; Media; kriminalitet; utsatta områden; Tensta; Gottsunda; Vivalla och Rosengård;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska media belyser kriminaliteten i fyra av Sveriges mest omtalade utsatta områden. Med hjälp av tre svenska nyhetstidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är syftet med denna studie att undersöka hur dessa belyser problematiken med kriminalitet i fyra geografiskt sett utplacerade områden i Sverige; Vivalla, Tensta, Gottsunda och Rosengård. LÄS MER

 2. 2. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 3. 3. Västmanlandsbranden, när rationella beslut blir fel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Hallén; [2021]
  Nyckelord :Västmanlandsbranden; räddningstjänst; krishantering; beslut; beslutsfattning; U-sam.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The forest fire that started in the vicinity of Sala in Västmanland 31 July 2014 ended up in being considered to be the biggest forest fire in Sweden for decades. Crisis management as we knew it got a punch on its nose so to speak. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten : -En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Ljungberg Ising; Carl Johan Stendahl; [2021]
  Nyckelord :Ambulance; Collaboration; Care environment; Communication; Nurse; Patient care; Rescue service; Specialist ambulance nurse; Teamwork; Ambulans; Ambulanssjuksköterska; Kommunikation; Patientomhändertagande; Räddningstjänst; Samverkan; Sjuksköterska; Teamarbete; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund. För att tillgodose ett tryggt patientomhändertagande krävs god kommunikation mellan olika vårdande yrkesgrupper. Vägen dit är full av utmaningar. När kommunikationen brister är det oftast på grund av oförståelse av respektive roller mellan yrkesgrupper och störningar i miljön där kommunikationen utförs. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i ingripande- och utryckningsverksamhet : En kvalitativ studie om ledarskap i stressfulla situationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Eirin Andersson; Alexandra Franzén Dennis; Cim Johansson; [2021]
  Nyckelord :Stress; leadership; crisis management; crisis; stressful situations; stress management; decision-making; police; emergency services; Stress; Ledarskap; Crisis management; Stressfulla situationer; Stresshantering; Beslutsfattande; Polis; Räddningstjänst ;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap i ingripande- och utryckningsverksamhet Syfte: Vårt syfte med studien är att genom en inventering av ledarskap inom polis och räddningstjänst få en ökad förståelse för ledarskap i stressfulla situationer. Det för att möjliggöra en överföring av de lärdomar som polis och räddningstjänst besitter kring hantering av stress och stressfulla situationer till övriga mer traditionella yrken. LÄS MER