Sökning: "Räddningstjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet Räddningstjänst.

 1. 1. Att bedöma förmåga: förslag på modell för att beskriva räddningstjänstens operativa förmåga vid drunkningsolyckor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Sara Svensson; Max Myrhede; [2022]
  Nyckelord :Förmåga; effekt; drunkning; uppgift; faktor; räddningstjänst Capability; effect; drowning; task; factor; fire rescue service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to systematically map the factors and tasks linked to drowning accidents and the rescue services response to drowning accidents that has the most influence on the outcome. To achieve this purpose, two methods have been used, a literature study and an interview study. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens erfarenhet av att samverka med polis och räddningstjänst i skadeområde : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jeanette Holberg; Niklas Thomasson Sjöblom; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; ambulance service; police; rescue service; accident site; ambulance incident command; Samverkan; ambulans; ambulanssjuksköterska; polis; räddningstjänst; skadeområde; sjukvårdsledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en allvarlig händelse krävs det att ambulanssjukvården, räddningstjänsten och polisen samverkar för att nå bästa möjliga utfall vid arbetet i skadeområdet. Arbetet i skadeområdet styrs av tydliga föreskrifter och rutiner. LÄS MER

 3. 3. Räddningstjänstens arbete med Agenda 2030

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Albert Enger; Erika Persson; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; Räddningstjänst; FN:s globala hållbarhetsmål; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; Handlingsprogram; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The importance of sustainability is constantly increasing in today’s society and 2015 the United Nations adopted 17 global sustainable development goals (SDGs), summarized as the “2030 Agenda”. To achieve the 2030 Agenda all sectors must become involved which means that the Fire and Rescue Services (FRS) must contribute to this sustainability work. LÄS MER

 4. 4. Att beskriva förmåga: Förslag på uppgifter och faktorer som påverkar räddningstjänstens förmåga vid olyckor med farliga ämnen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Frida Hansson; [2022]
  Nyckelord :Farliga ämnen; förmåga; räddningstjänst; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the main tasks and factors that affect the Swedish rescue service’s capability to handle an accident with hazardous materials. To accomplish this aim, two methods were used: a literature review and interviews. LÄS MER

 5. 5. En livsmedelsberedskap för en osäker framtid : En jämförande studie av svensk och finsk livsmedelsberedskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Poletti San Martin; [2022]
  Nyckelord :Resilience; Risk governance; Food contingency planning; Food security; Resiliens; samhällsstyrning; livsmedelsberedskap; matsäkerhet;

  Sammanfattning : I Sverige och Finland sker idag ett kontinuerligt och växande arbete för att skapa ökad resiliens och för att mer effektivt kunna förebygga och hantera risker, sårbarheter och hot. Grannländerna har rätt likartade utgångspunkter på en rad områden men när det kommer till krisberedskap valde Finland en annan väg än Sverige under 1990-talets slut. LÄS MER