Sökning: "Vätgas"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Vätgas.

 1. 1. States and Prospects of Hydrogen Storage Technologies in Aircraft Applications

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Kenzo Franzén; Fredrik Jangelind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, more than 100 000 commercial flights have departed daily, and the number of passengers worldwide are expected to double within the next two decades, assuming there are no long-term impacts of the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the aviation industry will need to undergo a shift to more sustainable fuels, due to the growing issue of climate change and implementation of policies that regulate the use of fossil-based fuels such as kerosene. LÄS MER

 2. 2. Hydrogen Production and Storage Optimization based on Technical and Financial Conditions : A study of hydrogen strategies focusing on demand and integration of wind power.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik; Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hanna Langels; Oskar Syrjä; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen energy system; hydrogen production; hydrogen storage; large-scale storage; underground storage; vessels; LRC; hydrogen application; hydrogen strategies; hydrogen transition; offshore wind energy; electricity grid; electricity price; volatile electricity prices; renewable energy; hydrogen refueling station; hydrogen port; green hydrogen; hydrogen trucks; hydrogen forklifts; fuel cells; electrolysis; alkaline electrolyzer; PEM electrolyzer; levelized cost of hydrogen; LCOH; Vätgas; vätgassystem; vätgasproduktion; vätgaslagring; storskalig vätgaslagring; bergrum; vätgasapplikationer; vätgasstrategi; vätgasomställning; grön omställning; havsbaserad vindkraft; volatila elpriser; elnätet; förnybar energi; vätgastankstation; vätgasmack; vätgashamn; grön vätgas; vätgaslastbilar; vätgastruckar; bränsleceller; elektrolys; alkalisk elektrolysör; PEM elektrolysör;

  Sammanfattning : There has recently been an increased interest in hydrogen, both as a solution for seasonal energy storage but also for implementations in various industries and as fuel for vehicles. The transition to a society less dependent on fossil fuels highlights the need for new solutions where hydrogen is predicted to play a key role. LÄS MER

 3. 3. Fossilfri reservkraftanläggning i Håbo : en jämförande systemstudie av fossilfri reservkraft till pumpstation för spillvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Sofia Borg; Markus Broman; Philip Clarstedt; Madeleine Eide; Ellinor Lernstål; Oskar Lundqvist; Emilia Udd; Alex Viklander; [2021]
  Nyckelord :HVO; vätgas; batterier; solceller; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : This study is based on the initiative from Håbo municipality regarding a conversion from fossil fuels to renewable alternatives. The purpose with this study is to evaluate various systems regarding a reliable fossil free backup-power facility to possibly be implemented in powering a pump-station in Håbo municipality. LÄS MER

 4. 4. Aviation’s future energy requirements

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Leonard Holmgren Holm; [2021]
  Nyckelord :Aviation fuels; Sustainable aviation fuels; Hydrogen power; Electric aircraft; Environmental impact; FLYL01; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flygindustrin närmar sig ett vägval där sektorn kommer behöva bestämma sig för vilken typ av framtida energimöjligheter den ska använda sig av. En väg är att även fortsättningsvis använda sig konventionellt flygbränsle vilket med stor sannolikhet kommer leda till fortsatt ökande utsläpp globalt, och den andra vägen leder sektorn till hållbart flygbränsle, vätgasdrift och batteridrivna elektriska flygplan. LÄS MER

 5. 5. The Transition Towards Hydrogen as a Sustainable Fuel : Exploring the Organizational Field of Hydrogen Mobility in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Fabricio de Barros; William Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Hydrogen; mobility; logistics; fuel cell; sustainability; transition; organizational field; institutionalization; Vätgas; transport; logistik; bränslecell; hållbarhet; övergång;

  Sammanfattning : The overall goal with this master’s thesis is to describe the institutionalization process of the organizational field of Hydrogen Refuelling Stations (HRS) with green hydrogen produced via electrolysis for the heavy-duty truck sector in Sweden. Hydrogen mobility is a recent technology, which makes its organizational field formation and development processes interesting to examine. LÄS MER