Sökning: "Vätgas"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Vätgas.

 1. 1. Electrosynthesis of persulfate and hydrogen gas with boron doped diamond as the anode material

  Kandidat-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Sandra Shneker; Tsion Abebaw Kebede; Vera Lindbäck; [2022]
  Nyckelord :Boron-doped diamond; persulfate; flow cell; electrosynthesis; current efficiency;

  Sammanfattning : The efficiency of boron-doped diamond electrodes (BDD) has been investigated by electrolysis of an aqueous solution containing sodium sulfate. A Synthesis StarterKit from Condias was used, which contained the BDD anode with an active surface area of 3.14 cm2, and electrosynthesis was performed in a batch mode reactor. LÄS MER

 2. 2. Så framställs vätgas- och bränslecellstekniken i svensk media : - vilka möjligheterna har tekniken att vara en pusselbit mot fossiloberoende?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Marie Jansson; [2022]
  Nyckelord :niche construction; path dependence; energy conversion; fossil independence; environment; nischkonstruktion; vägbundenhet; energiomställning; fossiloberoende; livsmiljö;

  Sammanfattning : Utsläpp av koldioxid från användandet av energi från fossila bränslen orsakar jordens uppvärmning och är ett stort miljöproblem. Den samhällsnisch vi människor skapat bygger på fossil energi och det har växt till ett beroende av fossila bränslen som energikälla. LÄS MER

 3. 3. Hybridisation of fuel cells and batteries for aerial vehicles

  Kandidat-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Emil Botling; katrin Sheibeh; Martin Wood; [2022]
  Nyckelord :Hydrogen; Sustainable flight; Hybridisation; Batteries; Fuel cell; UAV; Unmanned aerial vehicle; Sustainable energy; Green Raven; Green energy; Green fuel; Green flight; Drone; Drones;

  Sammanfattning : There is an ever growing need for environmentally sustainable alternatives in today's society due to the looming threat of greenhouse gasses. One field where the need for new environmentally friendly solutions is needed is the aviation industry. LÄS MER

 4. 4. A study on solar assisted hydrogen production with seawater electrolysis for British household heating applications

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Lucas Chaubier; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the United Kingdom, 85% of households rely on natural gas for space/water heating and cooking. On average, the yearly demand for one household for providing heat from natural gas is 13300 kWh. LÄS MER

 5. 5. Teknoekonomisk studie för potentialen för lokal vätgasproduktion i Västerås regionen : För försörjning av regionens interna behov från tunga transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amez Aspitman; Barek Magid; [2022]
  Nyckelord :Hydrogen; hydrogen production; hydrogen filling stations; electrolysis; heavy-duty vehicles; gasification plant; LCOH; net present value; Vätgas; vätgasproduktion; vätgastankstation; elektrolys; tung transport; förgasningsanläggning; LCOH; nuvärde;

  Sammanfattning : In conjunction with Sweden's goal of reducing emissions and dependence on fossil fuels in the transport sector, hydrogen technology has received considerable attention. Today, several studies are being carried out into hydrogen technology that focus on developing the production, application, storage and distribution of hydrogen. LÄS MER