Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Managing reputational damage with relationship marketing : A qualitative study on how relationship marketing can help organizations with reputational repair

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Filip Nilsson; Andrej Matic; [2022]
  Nyckelord :Relationship marketing; Reputation; Management;

  Sammanfattning : Date: 1st of June 2022 Level: Master’s thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University  Authors: Filip Nilsson & Andrej Matic (92/08/25) (95/08/10) Title: Managing reputational damage with relationship marketing - A qualitative study on how relationship marketing can help organizations with reputational repair   Supervisor: Stylianos Papaioannou Keywords: Reputational damage, reputational management, reputational repair, reputational adversity, relationship marketing.  Research question: How can relationship marketing repair a company's reputation after a reputational damage incident? Purpose: The purpose of this study is to analyze and gain knowledge on the effects that reputational damage has on a company and the different internal organizational changes that occur. LÄS MER

 2. 2. Kunskap som resurs : - En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anna Tjärnström; Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :knowledge; knowledge management; knowledge dissemination; explicit and tacit knowledge; organization; kunskap; knowledge management; kunskapsspridning; explicit och tyst kunskap; organisation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum:                               2022-05-30 Nivå:                                   Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp Akademi:                            Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen University Författare:                           Sara Andersson                  Anna Tjärnström                                             (95/03/22)                           (96/03/05) Titel:                                   Kunskap som resurs- En fallstudie på Volvo CE om utmaningar och möjligheter inom knowledge management utifrån ledares och medarbetares upplevelser  Handledare:                        Magnus Linderström Nyckelord:                          kunskap, knowledge management, kunskapsspridning, explicit och tyst kunskap, organisation Forskningsfråga:                    Hur hanterar fallföretaget explicit och tyst kunskap utifrån ledare och medarbetares upplevelser?  Syfte:                                         Syftet med studien var att utifrån fallföretagets utmaningar och möjligheter inom knowledge management få en djupare förståelse för hur dem hanterar kunskap som resurs utifrån ledare och medarbetares upplevelser.  Metod:                                I studien användes fallstudiemetodik med en blandad metod. LÄS MER

 3. 3. Distansarbetets påverkan på utövandet av ledarskap under covid-19 : Betraktat utifrån ett ledningsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Sanna Svensson; [2022]
  Nyckelord :Telework; work from home; covid-19; exercise of leadership; leadership; leadership behaviors; HR-leaders; leaders; management perspective; public sector; Norway; Distansarbete; arbeta hemifrån; covid-19; utövande av ledarskap; ledarskap; ledarskapsbeteenden; HR-ledare; ledare; ledningsperspektiv; offentlig sektor; Norge;

  Sammanfattning : Denna studie är en magisterexamen i företagsekonomi med inriktning ledarskap, skriven av Sanna Svensson under vårterminen 2022. Studiens titel är; “Distansarbetets påverkan på utövandet av ledarskap under covid-19, betraktat utifrån ett ledningsperspektiv”. Distansarbete har under covid-19 blivit den nya normalen. LÄS MER

 4. 4. Consumers' involvement of online luxury purchases

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rubar Onursal; Nor Reda; [2022]
  Nyckelord :Online luxury; Consumer behavior; Theory of planned behavior; Different generational cohorts.;

  Sammanfattning : ABSTRACT  Date: 2022-06-01 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University  Authors:   Nor Reda  Rubar Onursal Title: Consumers’ involvement of online luxury purchases Supervisor: Stylianos Papaioannou  Keywords: Online luxury, Consumer behavior, Theory of planned behavior, Different generational cohorts. Research questions: What factors influence consumers’ involvement of luxury purchases online?  Purpose: The purpose of this study is to examine the identified gap in regards to online purchases of luxury goods in the context of cars and how it in turn may influence consumers’ involvement. LÄS MER

 5. 5. The impact of artificial intelligence on digital marketing

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abdulmoaz Alkhayyat; Ahmed Mohamud Ahmed; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: [2022-05-25] Level: Bachelor/Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, MälardalenUniversity Authors: Ahmed Mohamud (93/06/29) & Abdul Moaz Alkhayat (97/01/01 ) Title: Impact of Artificial Intelligence in Digital Marketing Supervisor: Stylianos Papaioannou Keywords: Artificial Intelligence (AI) Machine learning (ML) Search engine optimization (SEO) Research questions: How does AI affect digital marketing and help companies improve theirperformance? Purpose: The aim of this study is to determine the Impact of AI in digital marketingby analyzing and determining how companies utilize AI to improve performance. Method: This is a qualitative study with an inductive approach conducted using semistructured interview questions and analyzed using template analysis. LÄS MER