Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. The impact of Covid-19 on consumer consumption. How does Covid-19  affect consumers' product preferences? A country comparison between The Netherlands and Sweden.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shajada Akter Lipi; Ouasim Khales; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 03-06-2021 Level: Master thesis in Business Administration, 15 credits Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Shajada Akter (1991/12/20) and Lipi Ouasim Khales(1994/01/23) Title: The impact of Covid-19 on consumer consumption. How does Covid-19affect consumers' product preferences? A country comparison between The Netherlands and Sweden. LÄS MER

 2. 2. Attraktiva arbetsgivares profilering : En diskursanalys om attraktiva arbetsgivares employer branding inom ingenjörsbranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Öhrberg Nyberg; Lovisa Bodin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date: 2021-05-31Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr  Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Lovisa Bodin (96/11/06), Julia Öhrberg Nyberg (98/05/18) Title: Attractive employers profiling Tutor: Magnus Linderström Keywords: Employer Branding, Employer attractiveness, Discourse, Discourse analysis, Identity, Engineer Research questions: What discursive practices can be distinguished within the employer branding discourse? What influences does the discursive practices have on individuals’ identity creation? Purpose: The purpose of the study is to investigate and understand how attractive employers for engineers’ profile themselves in a time where the need for technical competence is growing, by looking at four of the most attractive employers who according to labor market research are Sweco, IKEA, Volvo Group and Spotify. The purpose is also to understand how employers' profiling affects individuals who apply to the organizations. LÄS MER

 3. 3. Brand activism, does it work? : A quantitative study on how advertising that contains elements of social activism affects consumer-based brand equity and how it in turn affects consumer purchasing engagement

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Henrik Aronsson; Paul Kato; [2021]
  Nyckelord :Brand activism; brand equity; consumer-based brand equity; social activism; woke washing;

  Sammanfattning : Date: 3 June Level: Master Thesis in Business Administration, 15 credits Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Paul Kato (95/03/11) and Henrik Aronsson (95/10/29) Title: Brand Activism, does it work? Tutor: Edward Gillmore Keywords: Brand activism, brand equity, social activism, attitudes, woke washing Research questions: a. How is the consumer-based brand equity affected by a company’s use of social activism in its marketing? b. LÄS MER

 4. 4. LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA : Luxurious brands marketing strategies in social media

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Shadi Botros; Yacoub Said; [2021]
  Nyckelord :Luxury brands; Social media marketing activities; Brand perceptions; Brand awareness; Purchase intention.;

  Sammanfattning : Date: 2021/06/03 Level: Master Thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Shadi Botros, Yacoub Said (87/07/24) (95/01/01) Title: LUXURIOUS BRAND AND SOCIAL MEDIA Tutor: Edward Gillmore Keywords: Luxury brands, Social media marketing activities, Brand perceptions, Brand awareness, Purchase intention. Research questions: What are the outcomes of social media marketing used by luxury brands, brand awareness and brand perception, on purchase attention? Purpose: The purpose of this research is to study if social media marketing can have an effect on luxuries brands perception in consumers mind and if social media can influence consumers purchase intention. LÄS MER

 5. 5. Dokumenthanteringen på kulturförvaltningen i Värnamo kommun : - en studie av personalens upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Viktoria Sjöström; Emelie Jonasson; [2021]
  Nyckelord :document management; digital documents; efficiency; usability; dokumenthantering; digitala dokument; effektivisering; användbarhet;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som är utfört på kulturförvaltningen i Värnamo kommun och där syftet varit att under april-maj 2021 kartlägga hur deras dokumenthantering ser ut genom att ta reda på medarbetarnas upplevelse av den.   På grund av en ostrukturerad dokumenthantering fick vi i uppdrag att titta på det ur vår synvinkel. LÄS MER