Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkar redovisningsekonomens yrkesroll : En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ali Ezzeddine; Benjamin Durmaz; Ahmed Dahir Hussein; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; redovisningsekonom; digitala verktyg; automatisering; institutionell teori; bokföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum: 2023-05-31 Nivå: Kandidat-/Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Benjamin Durmaz, Ali Ezzeddine, Ahmed Dahir Hussein  (00/05/18) (99/11/30) (01/08/30) Titel: Från papper och penna till digitalisering: Hur teknikens utveckling påverkan redovisningsekonomens yrkesroll - En studie kring digitaliseringens påverkan på redovisningsekonomens kompetenskrav och arbetssätt Handledare: Zelalem Abay Nyckelord: Digitalisering, redovisningsekonom, digitala verktyg, automatisering, institutionell teori, bokföring. Forskningsfråga: Hur påverkar den pågående digitaliseringen redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav? Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida digitaliseringen och tekniken kan komma att påverka redovisningsekonomens arbetssätt och kompetenskrav. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av genusperspektivens legitimitet i redovisnings- och revisionsbranschen : - En kvalitativ studie med fokus på kvinnans kompetens och maktskillnader

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sara Alhaj Khalifa; Danijella Matic; [2023]
  Nyckelord :Competence; power differences; legitimacy; gender women men ; accounting; auditing affirmative action; Kompetens; maktskillnader; legitimitet; kön kvinnor män ; redovisning; revision kvotering;

  Sammanfattning : Datum: 29 maj 2023 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare:   Sara Alhaj Khalifa     Danijella Matic     (1999/04/24)    (2000/05/10) Titel: Jämförelse av genusperspektivens legitimitet i redovisnings- och revisionsbranschen - En kvalitativ studie med fokus på kvinnans kompetens och maktskillnader Handledare: Dariusz Osowski  Nyckelord: Kompetens, maktskillnader, legitimitet, kön (kvinnor/ män), redovisning, revision & kvotering  Frågeställningar:  Vilket inflytande har kompetens och maktskillnader på kvinnan i förhållande till hierarkiska uppgångar i karriären inom redovisnings- och revisionsbranschen?Vilka orsaker förklaras ligga till grund för kvinnans svårighet till en hierarkisk karriäruppgång? Vilka konsekvenser och påföljder kan upprättas utifall kvinnor inte kan nå ledande positioner i redovisning- och revisionsbranschen? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka genusperspektiv, med kvinnans roll som utgångspunkt. Studien kommer dessutom att fokusera på legitimitetsfrågor med fokus på kompetens och maktskillnaders inflytande, för att studera kvinnors hinder, möjligheter och konsekvenser för att nå ledarpositioner inom redovisnings- och revisionsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Exploring Cross-Cultural Differences in Attitudes Towards SDG12

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessika Melander; Diana Al-Khameesi; [2023]
  Nyckelord :SDG; Consumer attitude; Cultural values; Hofstede;

  Sammanfattning : Date: 2023/05/30 Level: Master thesis in Business Administration, 15cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen Authors: Diana Al-Khameesi, Jessika Melander Title: Exploring cross-cultural differences in attitudes towards SDG12  Supervisor: Emre Yldiz Keywords: SDG, Consumer attitude, Cultural values, Hofstede Research question: To what extent individuals’ attitudes towards SDG12 vary across cultures?  Purpose: To what extent the importance of cultural values of individuals has influenced consumer attitude towards SDG12 and what implications this have for the SDGs being marketed as international goals.  Method: A quantitative study; collecting 230 valid responses from individuals across multiple countries. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Corporate Social Responsibility DiversityEquity and Inclusion efforts on Brand Image

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Omar Khalafallah; Semhar Weldesylasie; [2023]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; diversity; equity and inclusion; trust; commitment; brand image;

  Sammanfattning : Abstract Date:                         2023-05-30 Level:                        Master Thesis in Business Administration, 15 HP Institution:                School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University  Authors:                    Omar Khalafallah, Semhar Weldesylasie  Title:                          The Impact of Corporate Social Responsibility Diversity Equity and Inclusion efforts on Brand Image. Supervisor:                Rana Mostaghel Keywords:                  CSR, corporate social responsibility, diversity, equity and inclusion, trust, commitment, brand image. LÄS MER

 5. 5. Jakten på kompetens : En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Moa Hennström; David Ohrlander; [2023]
  Nyckelord :Talent Management; Talang; HRM system; Strategisk HRM; Kompetensförsörjning; Kompetensutveckling; Skills gap.;

  Sammanfattning :   Datum: 2023-05-29  Nivå: Magisteruppsats Företagsekonomi, 15 hp   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Hennström Moa (99/02/24)      Ohrlander David (97/08/10)  Titel: Jakten på kompetens - En fallstudie om det strategiska HRM-arbetet i el-och energibranschen.  Handledare: Magnus Linderström  Nyckelord: Talent Management, Talang, HRM system, Strategisk HRM, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Skills gap. LÄS MER