Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Role of e-commerce for the survival of food service industry during covid-19

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ashraful Islam; Sonia Sultana; [2020]
  Nyckelord :Challenges of covid-19; adoption of e-commerce; online food order; health and safety; Pandemic; Social distance;

  Sammanfattning : Title: Role of e-commerce for the survival of food service industry during covid-19 Level: Thesis for Master‟s Degree in Business Administration   Authors: Ashraful Islam and Sonia Sultana    Supervisor: Professor Akmal Hyder   Examiner: Dr. Olivia Kang   Final submission date: 28-01-2021     Aim: The aim of the study is to examine the various factors involved in adopting an ecommerce platform to overcome the challenges of the covid-19 pandemic in food service industry. LÄS MER

 2. 2. Competitive Productivity in the South African Renewable Energy Procurement Programme

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Paul Frick; [2020]
  Nyckelord :Competitive Productivity; Trust; Pragmatism; Renewable Energy Procurement Programme;

  Sammanfattning : Title: Competitive Productivity in The South African Renewable Energy Procurement Programme Level: Final assignment for the Master Programme in Business Administration Author: Paul Frick Supervisor: Dr. Daniella Fjellström Date: 2020 – 01 Aim: The aim of the study is to examine the concept of Competitive Productivity (“CP”) in the context of the renewable energy independent power producer procurement (“REIPPP”) programme in South Africa, as the case study, which consists of private public partnerships and to understand how the actions of government have an influence on the competitiveness of the procurement programme. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens : - Skatteverkets och Försäkringskassan investeringsprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; IT-investering; motiv; risk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet - controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT20, 4FE18E. Titel: Artificiell Intelligens – Skatteverkets och Försäkringskassans investeringsprocess Författare: Linn Duàn och Lisa StrömvallExaminator: Elin Funck Handledare: Eva Wittbom Inledning & Problematisering: Artificiell intelligens (AI) uppkom redan på 1950-talet men det har först under tidiga 2000-talet kommit att bli ett aktuellt ämne på grund av att organisationerna har mognat beträffande de organisatoriska lösningarna som medför att en teknologi som AI kan utnyttjas. LÄS MER

 4. 4. Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen : ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar”- B.M1

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Johansson; Stina Holmesson; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; väsentlighetsbedömning; nätverk; revisionsrisk; revisionsriskmodellen; komfort; revision; profession;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT2020.   Författare: Stina Holmesson och Linus Johansson Handledare: Christopher Von Koch Examinator: Andreas Jansson   Titel:Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen – ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar” -  B. LÄS MER

 5. 5. Att härska genom internkommunikation : En observationsstudie om kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Frisell; Rama Malki; [2020]
  Nyckelord :Master suppression techniques; internal communication; female leaders; leadership; stereotypes.; Härskartekniker; internkommunikation; kvinnliga ledare; ledarskap; stereotyper.;

  Sammanfattning : Titel: Att härska genom internkommunikation – En observationsstudie om kvinnliga ledare Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Rama Malki och Malin Frisell Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker Datum: 2020 - juni Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kvinnliga ledare använder och utsätts för härskartekniker, med fokus på internkommunikation. Metod: Denna studie är kvalitativ och utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER