Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Managing Conflicts in Relationships and Networks : A case study of IT-Firms in Nigeria and Uganda

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kudirat Toyin Alade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Managing Conflicts in Relationships and Networks. A case study of IT-firms in Nigeria and Uganda. Level: Master thesis in Business administration. Author: Kudirat Toyin Alade. LÄS MER

 2. 2. Gender Equality in Higher Education : A Comparative study of Sweden and India

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Dhiviya Janoris; Paula Prela; [2019]
  Nyckelord :Gender Equality; Individual level; Interactional level; Macro level; University of Gävle; Patrician College;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Title: Gender Equality in Higher Education- Comparative study in Sweden and India Level: Final assignment for Master’s Degree in Business Administration Authors: Dhiviya Janoris and Paula Prela Supervisor: Maria Fregidou-Malama Examiner: Daniella Fjellström Date: May 2019   Aim: The aim of this study is to understand gender equality in higher education in two different countries, Sweden and India. Method: The study uses a qualitative study method and a constructivism approach. LÄS MER

 3. 3. Gråberg och grå litteratur : Förändringar i informationsförsörjningen på Sveriges geologiska undersökning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sara Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Special libraries; University libraries; Geological Survey of Sweden; Information provision; Grey literature; Specialbibliotek; universitetsbibliotek; Sveriges geologiska undersökning; informationsförsörjning; grå litteratur;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how employees at the Geological Survey of Sweden (SGU) and librarians at SGU and Uppsala university library (UUB) experience challenges and changes in the information provision for geologists at SGU after an organizational change of the library function at the survey. After the closure of the library at SGU in 2015 the survey buys some of their needed library service from UUB, while most of the SGU library collections are left at the survey. LÄS MER

 4. 4. "Accounting Hocus-Pocus" : En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Krieg; Fredrik Björklund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; independent directors; Swedish coporate governance code; discretionary accruals; real activities manipulation; Resultatmanipulering; Oberoende styrelseledamöter; Svensk bolagsstyrningskod; godtyckliga periodiseringar; kassaflödesmanipulation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet Titel: Accounting Hocus-Pocus - En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering. Bakgrund: De principbaserade regelverk som börsnoterade företag tvingas följa, skapar utrymme för ledningen att manipulera redovisningen. LÄS MER

 5. 5. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER