Sökning: "master thesis in business administration"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden master thesis in business administration.

 1. 1. Exploring two SDGs – Gender Equality and Reduced Inequalities in supportive organization

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maitrey Yogeshbhai Patel; Raheel Mehmood Saqib; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development Goals SDGs ; Gender Equality; Reduced Inequalities; Organizations;

  Sammanfattning : Title : Exploring two SDGs – Gender Equality and Reduced Inequalities in supportive organization. Level               : Final assignment for Master Degree in Business Administration Authors          : Raheel Mehmood Saqib, Maitrey Yogeshbhai Patel Supervisor : Agneta Sundström Examine: Jens Eklinder Frick Date                : 2020 – January Aim: The aim of our study is to explore, discuss and highlight operational ambiguities if any within the organization with respect to two goals – Gender Equality and Reduced Inequalities – of sustainable development with the support of this research work. LÄS MER

 2. 2. Managing Conflicts in Relationships and Networks : A case study of IT-Firms in Nigeria and Uganda

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kudirat Toyin Alade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Managing Conflicts in Relationships and Networks. A case study of IT-firms in Nigeria and Uganda. Level: Master thesis in Business administration. Author: Kudirat Toyin Alade. LÄS MER

 3. 3. Gender Equality in Higher Education : A Comparative study of Sweden and India

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Dhiviya Janoris; Paula Prela; [2019]
  Nyckelord :Gender Equality; Individual level; Interactional level; Macro level; University of Gävle; Patrician College;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Title: Gender Equality in Higher Education- Comparative study in Sweden and India Level: Final assignment for Master’s Degree in Business Administration Authors: Dhiviya Janoris and Paula Prela Supervisor: Maria Fregidou-Malama Examiner: Daniella Fjellström Date: May 2019   Aim: The aim of this study is to understand gender equality in higher education in two different countries, Sweden and India. Method: The study uses a qualitative study method and a constructivism approach. LÄS MER

 4. 4. Gråberg och grå litteratur : Förändringar i informationsförsörjningen på Sveriges geologiska undersökning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sara Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Special libraries; University libraries; Geological Survey of Sweden; Information provision; Grey literature; Specialbibliotek; universitetsbibliotek; Sveriges geologiska undersökning; informationsförsörjning; grå litteratur;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how employees at the Geological Survey of Sweden (SGU) and librarians at SGU and Uppsala university library (UUB) experience challenges and changes in the information provision for geologists at SGU after an organizational change of the library function at the survey. After the closure of the library at SGU in 2015 the survey buys some of their needed library service from UUB, while most of the SGU library collections are left at the survey. LÄS MER

 5. 5. "Accounting Hocus-Pocus" : En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Krieg; Fredrik Björklund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; independent directors; Swedish coporate governance code; discretionary accruals; real activities manipulation; Resultatmanipulering; Oberoende styrelseledamöter; Svensk bolagsstyrningskod; godtyckliga periodiseringar; kassaflödesmanipulation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet Titel: Accounting Hocus-Pocus - En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering. Bakgrund: De principbaserade regelverk som börsnoterade företag tvingas följa, skapar utrymme för ledningen att manipulera redovisningen. LÄS MER