Sökning: "brand image"

Visar resultat 1 - 5 av 959 uppsatser innehållade orden brand image.

 1. 1. Hotellbranschens längtansfulla intryck : En kvalitativ studie om den digitala sinnesmarknadsföringenoch varumärkesutveckling i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rosna Hasan; Jessica Hedström; Johanna Rannebjer; [2021]
  Nyckelord :Varumärkesupplevelse; varumärkeslojalitet; multisensorisk stimuli; sinnesmarknadsföring; digital marknadsföring; storytelling;

  Sammanfattning : The digital world is developing and due to the development the hotel industry has neededto advance their digital development. The purpose of this study is to analyze how thehotel industry is working with multisensory marketing to create stimuli by interplayingthe human senses. LÄS MER

 2. 2. Is your brand loyalty affected by the country? : An explanatory investigation of the relationship between brand loyalty and country-of-origin in a Swedish context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Christoffer Eriksson; Sofia Dahlgren; Julia Sunnegårdh; [2021]
  Nyckelord :Brand loyalty; country-of-origin; perceived quality; country image; repetitive purchase; attitudinal loyalty.;

  Sammanfattning : Background: Brand loyalty is a rather old concept and has become a central part of everybrand and there are many factors that need to be considered when choosing strategies in orderto achieve this. However, even though the concept itself is rather set-in stone the research onhow brands archive this in different contexts is constantly in motion, for instance it has beenshown that a brand's Country-of-Origin has effects on consumers purchase intent and attitudeswhich are crucial factors within Brand loyalty. LÄS MER

 3. 3. The Increased Value in Appealing to Brand Community Members - A Comparison with Regular Customers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Dunehav; Okka Mennenga; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Increased Value in Appealing to Brand Community Members - A Comparison with Regular Customers Date of seminar: June 3rd, 2021 Course: BUSN39 - Degree Project in Global Marketing - Master Level Authors: Klara Dunehav & Okka Mennenga Supervisor: Veronika Tarnovskaya Keywords: Brand Communities, Brand Value, Fashion Brands, Qualitative Research Thesis Purpose: Identifying differences in brand value between fashion brand community members compared to regular customers in order to see value-enhancing traits. Methodology: Qualitative, Abductive and Intensive Research based on 9 semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Och fortfarande är det svårt att se Malmö i en skönhetstävling - En kvalitativ studie om Malmös image och dess platsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Nordlander; Emma Portar; [2021]
  Nyckelord :städers image; negativ image; platsvarumärke; strategisk kommunikation; Malmö; city image; negative image; place brand; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förevarande studie ämnade undersöka hur destinationsutvecklare upplever en stads image samt om och i sådana fall hur man som destinationsutvecklare förhåller sig till denna. Vi avsåg inte definiera Malmös image från ett invånarperspektiv, utan snarare fokusera på hur stadens image upplevs av destinationsutvecklare, vilket fyller ett identifierat gap i forskningen. LÄS MER

 5. 5. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER