Sökning: "stöd system"

Visar resultat 1 - 5 av 1325 uppsatser innehållade orden stöd system.

 1. 1. Klassifikationssystem i byggsektorn : En kritisk utvärdering av CoClass

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kevin Thai; [2021]
  Nyckelord :Klassifikationssystem; BSAB 96; CoClass;

  Sammanfattning : Den svenska användningen av programvaror i byggsektorn i dagens samhälle använder inte ett gemensamt och digitalt anpassat klassifikationssystem för hanteringen av information inom BIM. Problemet har orsakat ineffektivt informationsutbyte mellan olika aktörer i byggprocessen och fortsatt över hela livscykeln. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relationer : Kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Matilda Bergren; Sina Håkansson; Rebecka Lönnqvist; [2021]
  Nyckelord :Experience; person-centered care; nurses; violence in close relationships; Personcentrerad omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Våldet mot kvinnor kan ta sig uttryck på flera olika sätt, vilket innebär att sjuksköterskan kan möta våldsutsatta kvinnor inom alla områden av vården och dess verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 4. 4. Så nära men ändå så långt ifrån : - en studie om systematiskt kvalitetsarbete på två närliggande skolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Malmström Lundquist; [2021]
  Nyckelord :Dokumentation; likvärdig utbildning; pedagogers röster; skolutveckling; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Studien har som ambition att bidra till förståelse för och kunskap om hur det systematiska kvalitetsarbetet i skolan kan integreras i skolans dagliga arbete. Genom att ta lärdom av goda exempel och genom att lyssna på de olika professionerna inom skolan kan kvaliteten höjas. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Joanna Bjurling Willis; Ottilia Wallinder; [2021]
  Nyckelord :Chronic pain; Communication; Patient-Centered Care; Professional-Patient Relations; Hälsopersonal-patientrelationer; Kommunikation; Kronisk smärta; Patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Långvarig smärta är smärta som varat längre än tre månader, och utgör ett folkhälsoproblem som medför stora kostnader för samhället. Dessutom har tillståndet hög samsjuklighet vad gäller psykisk ohälsa och påverkar livskvaliteten negativt. LÄS MER