Sökning: "stöd system"

Visar resultat 1 - 5 av 1026 uppsatser innehållade orden stöd system.

 1. 1. IMPLEMENTERING AV EN LÄRPLATTFORM EN FALLSTUDIE

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Naverfeldt; Magnus Olovsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :implementering; lärplattform; skola; lärare; IT-acceptans; fallstudie; TAM;

  Sammanfattning : This case study has studied the implementation of a new learning management system (LMS) in a Swedish Secondary High school. The purpose has been to examine how teacher at this school have perceived how the implementation process has been done. Further the purpose was to study how and by whom the decision to change LMS was taken. LÄS MER

 2. 2. Att samtala om det egna barnets övervikt med barnhälsovården - en enkätstudie om föräldrars upplevelser av samtal med BHV-sjuksköterskan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Hammarberg Almén; Beatrice Löfstrand; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnövervikt; BHV-sjuksköterska; enkätstudie; föräldrar; samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Overweight among children is a large problem in the world, and it increases the risk of developing health issues and disease. In Sweden, it is tradition to let children be monitored by the public health care system. The child health nurse has the responsibility to monitor children’s growth in order to identify and prevent illness. LÄS MER

 3. 3. Open Source Verktyg Stöd för Centrala Egenskaper hos Business Process Management (BPM) System

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Manuel Mazanga Baiao; [2018]
  Nyckelord :Business Process Management BPM-verktyg ; egenskaper; företag; öppen källkod.;

  Sammanfattning : Sammanfattning I en komplex informationsteknologisk värld behöver företag och organisationer flexibla affärssystem som följer den tekniska utvecklingen. Av denna anledning har kommersiella BPMS-verktyg (Business Process Management System) blivit populära på grund av sin höga förmåga att snabbt integreras med affärssystemen i nya arbetsmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Konsten att odla konst och kultur genom stads- och samhällsplanering : en studie om att skapa bördiga förhållanden för kulturell infrastruktur

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cultural infrastructure; Sustainable development; Complexity theory; Art and Culture; Regional planning; Urban planning; Kulturell infrastruktur; Hållbar utveckling; Komplexitetsteorin; Konst och kultur; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att kulturens roll för hållbar utveckling erkänts av många inom såväl akademien som planeringsbranschen, är planeringen av praktiska förutsättningar för konst och kultur - kulturell infrastruktur – bristfällig och ibland helt utebliven i Sverige idag. Syftet med studien är därför att utforska vilka förutsättningar som kan skapas för kulturell infrastruktur genom stads- och samhällsplanering i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Prioriterade kriterier av redaktörer och utvecklare i ett content management system : En fallstudie om att välja content management system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :René Eriksson; Daniel Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :CMS; CMS-VERKTYG; UMBRACO; KENTICO; OPEN SOURCE; KRITERIER; UTVÄRDERING;

  Sammanfattning : Informationshantering på internet är ett växande fenomen. Ett sätt för företag och organisationer att få ut information på internet är via webbplatser. För innehållshantering och utveckling av webbsidor så kan man använda content management system. Sådana system förenklar informationshanteringen på webbplatsens olika webbsidor. LÄS MER