Sökning: "kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 34230 uppsatser innehållade ordet kommunikation.

 1. 1. A labour-free childhood? African perspectives on international child rights policies.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Dorotea Reuterswärd; [2023-11-22]
  Nyckelord :childhood; child labour; child rights; policy; literature review; ideal type; postcolonialism; Africa;

  Sammanfattning : This paper notes that one prominent trait of Western thinking about children is that childhood should be protected and care-free. For example, if children are engaged in work, their childhood is seen as 'lost'. LÄS MER

 2. 2. “ATT GÖRA RELATION OCH INTE BARA PRATA RELATION” - En kvalitativ studie av professionellas perspektiv på systemorienterat arbete med ungdomar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ulrica King; Anna-Lena Högblom; [2023-11-17]
  Nyckelord :adolescensutveckling; ungdomar; systemisk psykoterapi; integrativt systemorienterat arbete; professionellas perspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka professionellas syn på om och hur ett systemorienterat arbetssätt kan integreras med det befintliga individinriktade arbetssättet på Ungdomsmottagningen. Studien genomfördes genom att undersöka professionellas perspektiv på Ungdomsmottagningen samt ta del av professionellas perspektiv på Ung vuxen mottagning som redan i viss utsträckning implementerat ett systemorienterat arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Dålig PR är bra PR. En kvalitativ intervjustudie om trovärdighet och förtroende för Public Relations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Matsson Amneteg; [2023-11-17]
  Nyckelord :Public Relations; PR; trovärdighet; förtroende;

  Sammanfattning : Executive summary PR, short for public relations, has become a word associated with manipulation, propaganda and often characterized by low trust and low credibility according to research. Associating PR with lies or tricks is perceived to be a pattern, simultaneously PR practitioners are portrayed in popular culture as glamorous and social individuals. LÄS MER

 4. 4. Skolgården. En förutsättning för lek?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Dellbratt; Mattias Wendéus; [2023-10-26]
  Nyckelord :Utemiljö; Lek; Genus;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to study two different leisure centers and their schoolyards. The purpose was also to study how the employees were making prerequisites for children to play in the schoolyard. LÄS MER

 5. 5. Fotboll, ett lärande för livet, eller?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sebastian Bengtsson; Rafael Diaz; Vladimir Majdandzic; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; Fotboll; Diskurs; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att definiera vilka diskurser som framträder i lärare i fritidshemmets utsagor om fotbollsspelande på fritidshem och att identifiera diskursiva mönster i deras språkliga uttryck. Genom vår studie hoppas vi bidra med antingen nya eller lite mer fördjupade kunskaper om hur lärare i fritidshemmen talar om fotboll. LÄS MER