Sökning: "kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 25962 uppsatser innehållade ordet kommunikation.

 1. 1. EUROPE(ANS) AND THE CLIMATE - TOWARDS A EUROPEAN PUBLIC SPHERE? A Comparative Framing Analysis of News Media and Twitter Discourse in Sweden, Spain and Germany

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rahel Roloff; [2020-07-21]
  Nyckelord :Climate Change; Framing; European Public Sphere; European Identity;

  Sammanfattning : The issue of climate change, as a crisis without borders and the EU as political realm, holds thepotential to unite Europeans under a common fate and mission. As this study applies a socialconstructionist view, reality is understood as constructed in and through the media. LÄS MER

 2. 2. CULTIVATION EFFECTS IN A FRAGMENTED MEDIA ENVIRONMENT. Examining the reciprocal relationship between selective media use and crime perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Angelica M. A Cöster; [2020-07-21]
  Nyckelord :media effects; cultivation theory; the reinforcement spirals model; selective exposure; alternative media; crime perceptions; first-order effects; interpersonal communication; media content analysis; structural equation modelling; cross-lagged panel model;

  Sammanfattning : Our media environment has changed rapidly since the cultivation theory was proposed by Gerbner in the late '60s. The amount of news media content has increased to an unprecedented level and the surge of alternative media sites has given news media consumers the option to selectively expose themselves to news that conveys a version of reality which is aligned with their own perceptions. LÄS MER

 3. 3. Corporate social responsibility och resultatmanipulering - En kvantitativ studie om sambandet mellan corporate social responsibility och resultatmanipulering i svenska publika bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Johansson; Klara Thorén; [2020-07-09]
  Nyckelord :CSR; resultatmanipulering; periodiseringsbaserad resultatmanipulering; Jones modifierade modell;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den finansiella informationen och rapporteringen från företag genom årsredovisningar är en etablerad och reglerad kommunikation från företag till externa intressenter. Tillsammans med den finansiella informationen finns nu även ett intresse för icke-finansiell information och Corporate social responsibility (CSR). LÄS MER

 4. 4. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 5. 5. De andra eleverna och (icke) likvärdighet – en systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yasmine Palma Pyykönen; [2020-07-02]
  Nyckelord :pedagogiskt bemötande; elever; minoritetselever; grundskola; andrafiering; skolresultat; likvärdighet;

  Sammanfattning : Under de senare åren har det kommit att synas ett allt större skolresultats gap mellan minoritetselever och majoritetselever i den svenska skolan. Resultats gapet har kommit att presenteras som en reaktion på en växande ojämlikhet gällande likvärdigheten mellan och inom skolor i landet. LÄS MER