Sökning: "BRING"

Visar resultat 1 - 5 av 3081 uppsatser innehållade ordet BRING.

 1. 1. Implementering av Rådets Direktiv 2011/70/Euratom Forskningens bäring i nationella utlåtanden 2015-2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Gummesson; [2019-02-14]
  Nyckelord :Radioaktiv avfallshantering; Använt kärnbränsle; Bortskaffande; Geologiskt förvar; Återtagande; Rådets Direktiv 2011 70 Euratom; Radioactive waste management; Spent nuclear fuel; Disposal; Geological repository; Retrieval; Council Directive 2011 70 Euratom.;

  Sammanfattning : The purpose of the Council Directive 2011/70/Euratom was to establish a commonframework for and, by extension, to harmonise the management of radioactive wasteand spent nuclear fuel within the European Union. The Directive stipulates that allmember states present a national programme, as well as a regular report on theimplementation of said programme, to the European Commission. LÄS MER

 2. 2. Läsa med öronen och lyssna med ögonen: en komparativ studie av mediers betydelse för ett litterärt verk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Svensson; [2019-02-05]
  Nyckelord :läsning; lyssnande; ljudböcker; media; modalitet; intermedialitet;

  Sammanfattning : This essay examines how different types of media affect the experience of Cecelia Ahern’s Where Rainbows End. This is achieved by comparing one printed edition of the book with two audio book editions. I’m examining how the physical reading/listening experience and the narrative structure differs from edition to edition. LÄS MER

 3. 3. Jordens grundvalar skälver: Samarbete i motståndet mot gasutvinning i Groningen, Nederländerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Ulrika Winter; [2019]
  Nyckelord :environmental groups; climate justice movement; local environmental groups; alliances; coalitions; cooperation; transnational treadmill of production; slow violence; social movements; resource mobilization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research of environmental groups and social movements underline the potential of alliances between groups to increase their aggregate impact. Through a case study of a cooperation between the climate action group Code Rood and the environmental interest organization Groninger Bodem Beweging, the thesis examines cooperation between the European movement for climate justice and locally based environmental groups. LÄS MER

 4. 4. Harry Potter and the Fat Stereotypes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Olsson Hanna; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter; Fat Studies; Film Studies; Gender Studies; Children s Films; Young Adult Series; Intersectionality; Fat Stereotypes;

  Sammanfattning : In the field of research within film studies which consider how aspects such as gender or race affect the portrayal of a character, the aspect of characters' body sizes are not always taken into account. By analysing the fat characters in the popular children's and young adult film series about Harry Potter, I bring attention to the fact that the use of stereotypes is significant in these characterisations, and further contributes to the marginalisation of this particular group of people. LÄS MER

 5. 5. “Man tror att de som lider av psykisk ohälsa är lite konstiga – men det är ju inte så” En kvalitativ studie om ungdomars uppfattning och resonemang om psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Ricketts; Tilda Persson; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; adolescents; performance; stigma; social norms; gender roles. Psykisk ohälsa; ungdomar; uppträdande; sociala normer; könsroller.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain increased knowledge about young people's understanding and reasoning of mental illness. Eight 18-year olds in their last year of upper secondary school were interviewed individually. LÄS MER