Sökning: "BRING"

Visar resultat 1 - 5 av 4654 uppsatser innehållade ordet BRING.

 1. 1. Svensk fröodling och bevarandet av kuIturarvsväxter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Betty Granqvist; [2023-05-03]
  Nyckelord :seed cultivation; cultural heritage plants; sustainability;

  Sammanfattning : In Sweden, we currently import the majority of all the seeds that are grown here. But there are various companies that are working to bring back a Swedish seed cultivation and at the same time spread Swedish cultural heritage plants. LÄS MER

 2. 2. UTTRYCK = SVAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Alfred Nordh; Cathrine Ringdahl; [2023-04-24]
  Nyckelord :Equal sign; upper secondary school; mathematics education; mathematical history;

  Sammanfattning : The focus of this literary study is to examine students’ misconceptions about the equal sign as well as giving upper secondary teacher the tools required to promote students’ understanding of the equal sign. To explore these misconceptions further, the study is framed around three research questions: What misconceptions does students’ have about the equal sign and why do they have them? What consequences do these misconceptions have for students’ mathematical ability? What can you do as a teacher to increase students' understanding of the equal sign and the concept of equality? The study suggests that students mainly struggle with the equal sign due to a unidirectional and dynamic understanding which leads to a series of different problems. LÄS MER

 3. 3. MIGRATIONSNARRATIVET I SVERIGE – SKILLNADEN PÅ FLYKTINGAR OCH FLYKTINGAR En kvalitativ gestaltningsanalys av flyktingnarrativet hos Sveriges regering mellan flyktingkriserna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Landin; [2023-02-13]
  Nyckelord :Refugees; Narrative; Framing analysis; Swedish government; Refugee crisis 2015; Refugee crisis 2022; Solidarity; Threat; Benefit;

  Sammanfattning : The European refugee crises in 2015 and 2022 has been labelled as two of the worst refugee crises in Europe since the second world war. The response from the Swedish government has been vastly different between the two crises. LÄS MER

 4. 4. Exploring risks of blue economy developments to people’s livelihood. A case study of Namibia’s coastal communities.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Femke van Toor; [2023-02-13]
  Nyckelord :Blue Economy; Risks; Livelihoods; Ecosystem services; Marine management;

  Sammanfattning : Fuelled by the vision of the blue economy, marine sectors are developing and expanding at a fast rate. Though intended to be done in a sustainable matter, such developments often come with a large set of uncertainties and possible impacts on the environment as well as on the coastal communities who are depending on the natural environment to sustain their livelihoods. LÄS MER

 5. 5. Analys av lösningsmetoder för stranderosion : fokus på Ystad kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sandra Olsson; [2023]
  Nyckelord :stranderosion; erosion; erosionsskydd; Ystad kommun; strandfodring; växtbaserade lösningar; stenskoning; vågbrytare; hövdingar;

  Sammanfattning : Stranderosion är ett världsomspännande problem som drabbar kuster och strandsträckor som är betydelsefulla för människan och naturen. Detta i kombination med havsnivåhöjningar, som bidrar till större konsekvenser av erosion, gör det viktigt att kunna hitta inte bara den bästa lösningen på stranderosion utan också den mest miljövänliga. LÄS MER