Sökning: "BRING"

Visar resultat 1 - 5 av 3481 uppsatser innehållade ordet BRING.

 1. 1. FÖRSVARSMAKTSANSTÄLLDAS SYN PÅ ETT EVENTUELLT GEMENSAMT FÖRSVAR I EU - En kvalitativ intervjustudie med försvarsmaktsanställda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vendela Lundström; [2020-03-05]
  Nyckelord :Försvarsmakten; gemensamt försvar i EU; internationellt samarbete; försvarssamarbete; postmodernt försvar; CSDP;

  Sammanfattning : The aim of the bachelor thesis is to bring forward employees of the Swedish Armed forces opinions and thoughts of possible military defence cooperation in the EU. Previous research has investigated the EU´s Common Security and Defence Policy (CSDP) and how it has affected the Union. LÄS MER

 2. 2. Att föra barnen på tal - Yrkesverksammas erfarenheter av att anamma ett barnperspektiv i vuxenpsykiatrin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Johansson; [2020]
  Nyckelord :Children as relatives; discretion; professionals; spokesperson for children in adult psychiatry; power.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Professionals in adult psychiatry are obliged to consider the children’s perspective when a patient suffering from mental illness has children. Studies indicate that many children do not receive the support, advice and information to which they are entitled to under the law. LÄS MER

 3. 3. ‘What the Monkey ate before, and what he is eating now’ : a small-scale case study of local climate change adaptation in rural Nepal

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Gerrit Jan Hofert; [2020]
  Nyckelord :community-based adaptation; local adaptation plans of action; climate change adaptation; climate vulnerability; participation;

  Sammanfattning : Community-based adaptation (CBA), a decentralized bottom-up climate planning approach, has become increasingly important in the corresponding literature and in practice. CBA is a significant part of the debate of how to create and provide sustainable and adaptive solutions to the negative effects of climate change. LÄS MER

 4. 4. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Indigenous Peoples' Right to Land and Natural Resources When Companies Act In Their Traditional Territory: An Enquire of International Human Rights Systems with a Focus on the Inter-American Court of Human Rights and the African Regional System of Human Rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Luiza De Freitas Lima Fernandes; [2020]
  Nyckelord :International Human Rights Law; Indigenous Peoples; Business and Human Rights; Inter-American Court of human Rights; African Regional System of Human Rights; Right to Land; International Law; Indigenous Rights; Communal Property; Non-State Actors; Regional Systems of Human Rights Protection; UNGPs; Private Companies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis approaches how International Human Rights Law is addressing the protection of indigenous peoples’ right to land when States give concessions for companies to act inside indigenous traditional territory. Cases of harmful conducts committed by companies in indigenous territory are continuously happening around the world. LÄS MER