Sökning: "Små noterade företag"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Små noterade företag.

 1. 1. Redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : En komparativ studie mellan små och stora noterade företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Lundberg; Carl Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Immateriella tillgångar; IFRS 3; Små noterade företag; Rörelseförvärv;

  Sammanfattning : IFRS 3 – Rörelseförvärv antogs 2005 i syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten för börsnoterade företag. Utfallet blev däremot att andelen goodwill ökade i stora svenska börsnoterade företag, vilket anses medföra en försämrad transparens i de finansiella rapporterna. LÄS MER

 2. 2. Long-term Abnormal Returns Following Share Repurchase Announcements : Do repurchasing firms outperform the market?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lindgren; Petter Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Open market share repurchase; Abnormal return; Sweden; Stockholm Stock Exchange; NASDAQ OMX Stockholm; Aktieåterköp; Avvikelseavkastning; Stockholmsbörsen; NASDAQ OMX Stockholm;

  Sammanfattning : We study the long-term performance of companies listed on the Stockholm Stock Exchange that announced their intention to repurchase shares between the years of 2005 and 2013. We test the hypothesis that the market underreacts to share repurchase announcements and that repurchasing firms consequently outperform the market in the following years. LÄS MER

 3. 3. En Jämförelse Av Det Aktiva Arbetet Med Att Minska Kapitalbindningen I Rörelsekapitalet Mellan Svenska Företag I Mediebranschen, Skogsbranschen Samt Tillverkningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Johansson; Fredrik Jakobsen; [2017]
  Nyckelord :Kapitalbindning; kassaflöde; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag kan få flera positiva effekter av att aktivt arbeta med att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. Företagen har dock olika möjligheter beroende på vilken bransch de arbetar inom. Kapitalbindningen kan minskas beroende på vilken bransch företaget verkar inom samt vilka val som företaget gör. LÄS MER

 4. 4. Efterlever företag IFRS 3 i redovisningen av immateriella tillgångar och goodwill? - Utifrån ett storlekskriterium

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dorentina Morina; Emma Allen; Johanna Edman; [2016]
  Nyckelord :IFRS 3; efterlevnad; immateriella tillgångar; goodwill; väsentlighet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv. LÄS MER

 5. 5. Förekommer insider trading på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ermin Keric; Rejhan Kolasinac; [2014-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har undersökt om det förekommer insider trading på Nasdaq OMX Stockholm, Stockholmsbörsen. Insider trading avser transaktioner som görs av personer, eller personer i deras närhet, inom ett företag som har insyn och tillgång till information som antingen är hemlig eller ännu inte hunnit kommuniceras ut till marknaden. LÄS MER