Sökning: "IR"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet IR.

 1. 1. En studie- En jämförelse av företag i telekombranschen i deras upprättande av affärsmodell som är en del av den lagstadgade hållbarhetsredovisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Vilhelmsson; [2019-10-23]
  Nyckelord :EU-direktiv; hållbarhet; affärsmodell; telekom; intressenter; IR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Miranda Brander; Emma Hillring; [2019-06-25]
  Nyckelord :PCOS; insulinresistens; supplementering; vitamin D; PCOS; insulin resistance; supplementation; vitamin D;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Miranda Brander och Emma HillringHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-06-04Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är den vanligaste orsaken till reproduktiva problem hos kvinnor och prevalensen är ca 10-15% hos kvinnor i fertil ålder i Sverige. Större delen av kvinnorna med PCOS har insulinresistens och detta påverkas negativt av vitamin D-brist, vilket också är vanligt förekommande hos kvinnor med PCOS. LÄS MER

 3. 3. Does National Identity have an impact on Gender Equality? A Feminist-Constructivist analysis of Estonia´s identity formation process and its impact on Gender (In-)Equality today

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jens Lewandowski; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Gender Equality Index; International Relations; Post-Soviet; Estonia; Identity; Feminism; Identity Construction;

  Sammanfattning : The shift of mainstream International Relations after the collapse of the Soviet Union as well as societal changes challenged the way we see the world. This research is concerned with the, for the researcher most pressing issue of our social coexistence, (In-)equality. LÄS MER

 4. 4. Autonomous Counterbalance Forklift : Autonomous forklift capable of transporting pallets

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ludvig Boczar; Felix Myrsten; [2019]
  Nyckelord :mechatronics; forklift; autonomous; line follower.; mekatronik; motviktstruck; autonom; linjeföljare.;

  Sammanfattning : This thesis explored the possibility to use line following technology to automate forklifts in a warehouse scenario. This was done to reduce the need for staff to always be present in the warehouse. A prototype forklift was constructed with three wheels, where driving and steering was done by the rear wheel. LÄS MER

 5. 5. Automatic Whiteboard Eraser : A systematic and automated process

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Danelia; Nanitza Gonzalez Allendes; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Magnet; Whiteboard; Continuous rotation servo motor; IR Sensor; Gyroscope.; Mekatronik; Magnet; Whiteboard; Kontinuerlig rotationsservomotor; IR Sensor; Gyroskop.;

  Sammanfattning : The whiteboard is a tool being used in several different facilities around the world. However, erasing the ink off the board can be unnecessarily time consuming and distracting. The purpose of the project was therefore to create a demonstrator to automate the process with a few restrictions. LÄS MER