Sökning: "times"

Visar resultat 1 - 5 av 7390 uppsatser innehållade ordet times.

 1. 1. ATLAS DATABASES OF HUMAN BRAIN ANATOMY: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPARISON

  Master-uppsats,

  Författare :Amanda Philipsson Franzén; [2021-01-11]
  Nyckelord :Medical physics; Brain atlas concordance problem; Quantitative comparison; Qualitative comparison; Hammersmith; 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge Data;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to quantitatively and qualitatively compare the two brain atlases databases, Hammersmith and 2012 MICCAI Multi-Atlas Labelling Challenge data, by developing a quantitative method.TheoryAnatomical atlases of the human brain provide reference information about its structure. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet genom distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Esma Sarihan; [2021]
  Nyckelord :ensamhet; distansundervisning; social distans; kommunikation; avskildhet; existentiell ensamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är något som alla människor upplever någon gång i livet. Många gånger väljer människor att vara ensamma och ibland tvingas de på en ensamhet ofrivilligt. Existentiell ensamhet uppstår i och med omständigheterna i samhället och avskildhet är en ensamhet som är självvald av den enskilda individen. LÄS MER

 3. 3. Business Cycle Phases and Their Transitional Dynamics in the Euro Area: A Markov-Switching Approach with Time-Varying Transition Probabilities

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Oscar Krumlinde; [2021]
  Nyckelord :Business cycle; Markov-switching; Euro Area; Currency Union;

  Sammanfattning : This thesis studies business cycle synchronisation in the euro area by examining business cycle phases and how their transitional dynamics are affected by bilateral spillovers. By using a two-state and a three-state Markov-switching model with time-varying transition probabilities it is possible to show that certain EA-12 countries' business cycles are informative in regards to detecting business cycle phase changes in other EA-12 countries. LÄS MER

 4. 4. Lika som bär? : En komparativ idé och ideologianalytisk undersökning av Moderaterna och Socialdemokraterna i senmodern samhällstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; socialism; konservatism; GAL-TAN; idé och ideologianalys; jämförelse;

  Sammanfattning : This study is about the two largest and longest existing parties in Sweden, The Social Democrats, and The Moderate Party. These two parties have two different classical ideologies as their foundation which are socialism and conservatism. LÄS MER

 5. 5. Anaerobic Co-digestion of Digestate with Glycerol to enhance Biogas Production

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Prince Kwarteng Adiyia; [2021]
  Nyckelord :Biogas; Anaerobic Digestion; Digestate; Glycerol;

  Sammanfattning : The Brazilian sugarcane and ethanol industries produce lot of waste which has potential for energy production. Anaerobic digestion (AD) can be effectively utilized for producing biogas from these wastes. LÄS MER