Sökning: "Information"

Visar resultat 1 - 5 av 42263 uppsatser innehållade ordet Information.

 1. 1. MAGISKA PLÅSTER, GRÖNKLÄDDA MÄNNISKOR OCH TUSEN ANDRA FRÅGOR En intervjustudie om nätbaserade bildspel som preoperativ förberedelse för barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Süss; William Bech; [2019-12-06]
  Nyckelord :Barn; Dunder; föräldrar; information; informationsportal; preoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsbehovet hos föräldrar är stort när deras barn ska opereras. Föräldrar känner sig osäkra p.g.a. LÄS MER

 2. 2. Insiderinformation− Särskilt om rekvisiten specifik natur och väsentlig inverkan på priset i artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Eklund; [2019-11-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknadsmissbruksförordningen (MAR) reglerar bland annat insiderhandel samt marknadsmissbruk. Emittenter i EU:s medlemsstater omfattas genom MAR bland annat av krav som medför en skyldighet att offentliggöra så kallad insiderinformation som direkt berör den emittenten. LÄS MER

 3. 3. Vård av depression hos äldre

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Brandt; [2019-11-20]
  Nyckelord :Äldre; depression; H70-studien; psykisk ohälsa; samtal; vård och behandling; lidande; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Abstract Background: Depression is one of the most common psychiatric diagnoses in the elderly and causes a great deal of suffering for the affected person. It is unclear how many of the 70- year-olds that recieves adequate care and treatment. LÄS MER

 4. 4. Product-Related Learning Activities and Their Impact on the Effectiveness of the Onboarding Process in a Software Development Team

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Amanda Hoffström; [2019-11-18]
  Nyckelord :Product-related learning; onboarding; evaluation; LEGO; Pecha Kucha; active learning; team-building;

  Sammanfattning : The effectiveness of the onboarding is of im- portance to Information Technology (IT) companies since it determines how fast and how well the novice becomes integrated and independent in his or her new role as a developer. The onboarding process in most IT companies is often insufficient or non-existent. LÄS MER

 5. 5. Augmented Reality in Automotive Workshops: A Design Science Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nina Uljanić; [2019-11-18]
  Nyckelord :augmented reality; industrial AR; AR in automotive;

  Sammanfattning : Augmented Reality (AR) is an evolving technologyresearched and applied in many areas to help support and guidework. One field in which the application of AR in practical usageis not common is automotive industry. LÄS MER