Sökning: "Information"

Visar resultat 1 - 5 av 49398 uppsatser innehållade ordet Information.

 1. 1. The venture capital advantage in technology firms: An IPO analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Saiteja Sriramagiri; Xuan Zhou; [2021-09-23]
  Nyckelord :venture capital “VC” ; ; reputation; initial public offering “IPO” ; asymmetric information; technology;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen och kompetensutveckling. En kvalitativ studie om hur digitalisering har påverkat revisionsprocessen och kompetensförändringar inom yrket.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Eriksson; [2021-09-22]
  Nyckelord :digitalization; audit; information systems; auditing process; big data; information technology in audit; future in audit;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorernaatt verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningensäger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och attrevisionsyrket kommer att förändras. LÄS MER

 3. 3. THE MONASTERY HILL: GEOPHYSICAL METHODS FOR DESCRIBING ARCHAEOLOGY AND NEAR-SURFACE GEOLOGY IN LÖDÖSE, SW SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tobias Möhl; Fredrik Andersson; [2021-09-21]
  Nyckelord :Near-surface geophysics; Ground-penetrating radar; Resistivity; Magnetic gradiometry; 3D modeling; Archaeology; Leached clay; Medieval monastery; Sweden;

  Sammanfattning : Even though Sweden has been one of the leading countries in the development of nearsurfacegeophysics instrumentation and practices, geophysical surveys in archaeology are notcommonly used in Sweden. However, it is becoming increasingly popular, especially the useof ground-penetrating radar and metal detectors. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; David Olsson; [2021-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkaridag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskrafteni stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. LÄS MER

 5. 5. Women Representation in Politics: A Case Study of Afghan Women

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moazima Stanikzai; [2021-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is known that women’s participation is less than men in Muslim countries and especially in Afghanistan. In order to know the reasons behind women’s less contribution in politics, this thesis focuses on women’s perceptions and experiences about their situation, using a qualitative approach. LÄS MER