Sökning: "Information"

Visar resultat 1 - 5 av 55178 uppsatser innehållade ordet Information.

 1. 1. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 2. 2. Godtrogen i sin vaksamhet - En undersökning av konspirationsteorier i relation till begreppen godtrogenhet & vaksamhet, med hjälp av fall från QAnon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Albin Larsson; [2023-05-15]
  Nyckelord :Godtrogenhet; Vaksamhet; QAnon; Imageboards;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze gullibility and vigilance within the context of conspiracy theories, primarily with the help of authors such as Hugo Mercier and Alberto Acerbi, as well as other relevant sources. Cases from QAnon will be the main focus of this paper, in the hope that they can shed light on the relationship between gullibility, vigilance, and conspiracy theories. LÄS MER

 3. 3. Patientens kunskap om joniserande strålning och dess risker vid radiologiska undersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalia Marcinkowska; Tina Chamat; [2023-05-10]
  Nyckelord :Joniserande strålning; Kommunikation; Information; Patientens kunskap; Strålningsrisk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera röntgenundersökningar som använder joniserande strålning genomförs och blir alltmer vanligt. Joniserande strålning kan innebära och resultera i risker, vilket i sin tur kan skapa oro hos patienterna. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att genomgå en MR-undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Duziban Bizhati; Elin Astersund; [2023-05-10]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging MRI ; patient experience; patient care; anxiety; phobia; emotional stress; head examination;

  Sammanfattning : Bakgrund. En magnetkamera ger mest detaljerad information om kroppens anatomi och kan skilja på olika typer av vävnad på ett bättre sätt än andra tekniker. För att få så bra bilder som möjligt är det viktigt att patienten ska ligga stilla i en tunnel med öppningar i båda ändarna. LÄS MER

 5. 5. Hägnaders roll i det historiska kulturlandskapet - En studie av hägnaders utveckling och funktion på den bohuslänska ön Orust

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Olsson; [2023-05-03]
  Nyckelord :Landscape heritage; historical maps; fence; photographs; Orust; Swedish west coast; Landskapsvård; historiska kartor; hägnad; gärdesgård; fotografi; Bohuslän;

  Sammanfattning : Over the years, fences have served a variety of purposes. They have also been built in different types of materials such as stone, wood, peat and soil. Depending on the material used, there are a varying number of fences left today. LÄS MER