Sökning: "EU"

Visar resultat 1 - 5 av 10734 uppsatser innehållade ordet EU.

 1. 1. EUROPE’S QUEST FOR STRATEGIC AUTONOMY - A Liberal Intergovernmentalism Approach to the Initiatives of the CSDP introduced amidst the Russian Invasions of Ukraine (2014 and 2022)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stavros Apostolopoulos; [2023-11-29]
  Nyckelord :European Union; Strategic Autonomy; Common Security and Defence Policy CSDP ; Liberal Intergovernmentalism LI ;

  Sammanfattning : In a rapidly evolving geopolitical landscape marked by the Russian invasions of Ukraine between 2014 and 2022, the European Union’s security and defence policy approaches have garnered significant attention. This research critically examines the adaptations within the European Union’s Common Security and Defense Policy (CSDP) initiatives in this context. LÄS MER

 2. 2. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 3. 3. A Literature Review of Trends, Attitudes and Multilingual Learning in Research on Cross-Linguistic Influence

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Malin Bergman; Alma Engström; [2023-11-14]
  Nyckelord :cross-linguistic influence; transfer; multilingualism; third language acquisition; language learning;

  Sammanfattning : This literature review identifies what trends and attitudes can be found and how the multilingual learning process is depicted in research on cross-linguistic influence (CLI) between 2009 and 2023. The aim of this is partly to investigate the changes that have followed the EU’s commitment to reinforce multilingualism and to compare current research with historical findings. LÄS MER

 4. 4. PLASTICS AND LOBBYIN G - lobby group success in the decision making phase of a policy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Bengtsson; [2023-11-09]
  Nyckelord :Key words: European Union; lobbying; lobbying success; environmental policy ; single use plastics.;

  Sammanfattning : In June 2019 a new legislation was in place targeting plastic pollution in the EU, banning the 10 most found single use plastic products ( SUP: s ) found in the marine environment. This was an important legislation where the EU lobby groups , mainly the environmental and the industry groups were lobbying the decision makers . LÄS MER

 5. 5. EU:s klimatstrategier för utfasning av fossila bränslen till år 2030 och år 2050. En undersökning av sju länders utsläpp, klimatstrategier och målsättningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elvira Andersson; Felicia Törneman; [2023-11-08]
  Nyckelord :Net Zero; Green Deal; Climate strategies; NECP; LTS; Climate policy; Renewable energy; LULUCF; GHG-emissions;

  Sammanfattning : Europeiska unionen har genom sin Green Deal målet att bli den första klimatneutrala regionen år 2050, där alla medlemsländer åtagit sig målsättningen, samt delmålet med en 55% reducering av utsläpp till år 2030. Medlemsländerna har presenterat kortsiktiga och långsiktiga strategier som presenterar hur de ska nå målsättningarna. LÄS MER