Sökning: "EU"

Visar resultat 1 - 5 av 7715 uppsatser innehållade ordet EU.

 1. 1. BUSINESSEUROPE - AN OPPORTUNISTIC AND STRATEGIC POLICY ACTOR. A study of the policy objectives of BusinessEurope vis-à-vis the EU Institutions following the Implementation of the New Economic Governance Agenda in the European Union.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Usta; [2019-12-13]
  Nyckelord :BusinessEurope; employer organization; social partner; European Union; policy analysis; European Semester;

  Sammanfattning : This Master Thesis aims to study European employer organization BusinessEurope’s policy objectives vis-à-vis the Commission and European Council in the context of the European Semester in the time period of 2015 and 2018. The overall objective of this study is to assess if BusinessEurope and the two EU institutions are mutually interdependent, given their mutual goals of increasing international competitiveness and growth in the EU. LÄS MER

 2. 2. Insiderinformation− Särskilt om rekvisiten specifik natur och väsentlig inverkan på priset i artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Eklund; [2019-11-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknadsmissbruksförordningen (MAR) reglerar bland annat insiderhandel samt marknadsmissbruk. Emittenter i EU:s medlemsstater omfattas genom MAR bland annat av krav som medför en skyldighet att offentliggöra så kallad insiderinformation som direkt berör den emittenten. LÄS MER

 3. 3. SaaS vs. IaaS vs. On-premise

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Abdulkader Bayrakdar; Sebastian Nogara; [2019-11-18]
  Nyckelord :CRM; ERP; decision support; GDPR; IaaS; operation modes; SaaS;

  Sammanfattning : Companies acquire software or make their ownsoftware depending on their resources and demands. As externalsoftware, Software as a Service (SaaS), has grown in breadthand depth, they have become increasingly popular. On-premisesoftware can also still be favorable as it may be more secure,private or economical. LÄS MER

 4. 4. HUR FÖRDELAR KOMMISSIONEN BIDRAGEN TILL INTRESSEGRUPPER? En analys av kommissionens bidragsutbetalningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisette Dittberner; [2019-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The EU commission has 20% of the EU budget for exclusive disposal. In order to secure equal access for different organisations the commission shall work to enable them to take part in the political process within the EU. LÄS MER

 5. 5. EN FRÅGA SOM FÖRENAR DE OFÖRENLIGA? En komparativ idéanalys av euroskepticism hos Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonatan Pohl; [2019-10-29]
  Nyckelord :Euroskepticism; Europeiska Unionen; Anti-kapitalism; Anti-globalism; Vänsterpartiet; Sverigedemokraterna; Euroscepticism; The European Union; Anti-capitalism; Anti-globalism; Left party; Sweden Democrats;

  Sammanfattning : Even though the support for the European Union is stronger than ever before, there is a today a polarization between EU-sceptics and EU-supporters. Euroscepticism is today practiced by European parties on both ends of the political left–right scale, emerging in an anti-globalist Euroscepticism and an anti-capitalist Euroscepticism. LÄS MER