Sökning: "analys i företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden analys i företagsekonomi.

 1. 1. Få kvinnor på toppen - hur ska vi få det mer jämställt? : En kvalitativ studie om vilka faktorer och strategier som är avgörande för att kvinnor ska uppnå en VD-position på Stockholmsbörsen.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Tikkala; Fanny Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Kvinnliga VDs; kvinnor på toppen; kvinnliga ledare; kvinnor på börsnoterade bolag; Stockholmsbörsen;

  Sammanfattning : Kvinnor har historiskt sett blivit uteslutna från högsta ledarpositioner. Idag består endast 10% av alla börs-VD:ar på Stockholmsbörsen av kvinnor. Det innebär att det totalt sett finns cirka 32 kvinnliga börs-VD:s av totalt 332 bolag. LÄS MER

 2. 2. Kan du leda dig själv, kan du leda andra : Självledarskapets uttryck i mäklaryrket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Hansson; Tobias Landin; [2021]
  Nyckelord :Självledarskap; Organisatoriskt ledarskap; Prestation; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur självledarskap tar sig uttryck i mäklaryrket, utifrån både ledar- och medarbetarperspektiv.  Metod: Efter att ha identifierat problemområde samt utformat en teoretisk referensram genomfördes totalt 11 semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjöholm; Emilia Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Brand; differentiation; privatization; healthcare; marketing; Varumärken; differentiering; privatisering; sjukvård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. LÄS MER

 4. 4. Mäta bör man : En studie om prestationsmått och kvalitetskriterier inom SaaS-B2B branschen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Löfgren; Lorenz Pettersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har SaaS-branschen varit på stark frammarsch och prognoser tyder på ytterligare tillväxt framöver. I en snabbt växande bransch med hård konkurrens ställs stora krav på företagsledningen att fatta rätt beslut för att säkerställa företagens konkurrenskraftighet. LÄS MER

 5. 5. “DET KÄNNS SOM ATT JAG BLIR LURAD PÅ PENGAR” : En kvalitativ studie om hur köprekommendationer inom sociala medier påverkar investerarens beslutsfattande

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Ring; Rebecca Ludvigsson Svensson; [2021]
  Nyckelord :köprekommendationer; individuella investerare; beslutsfattande; individuella investerares beslutsfattande; köprekommendationers påverkan; sociala medier; beteendevetenskaplig ekonomi; representativitet; förankring; kognitiv dissonans;

  Sammanfattning : Idag möter investerare information från både traditionella medier och offentliga rapporter, men även genom sociala medier. I en rapport av Internetstiftelsen (u.å.) framgår det att 96 procent av Sveriges befolkning använder sig av internet, och att av dessa är 93 procent dagligen uppkopplade (Internetstiftelsen, u. LÄS MER