Sökning: "analys i företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 539 uppsatser innehållade orden analys i företagsekonomi.

 1. 1. Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Förare; Hanna Bielke; Sara Slättberg; [2023]
  Nyckelord :Intention-beteende gap; Theory of Planned Behavior; Hållbar klädkonsumtion; Barriärer; Second hand; Upcycling; Köpprocessen; Konsumentbeteende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Intention - beteende gapet: När intentionen förlorar sin slagkraft Seminariedatum: 11-01-2023 Ämne/Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i Marknadsföring, Kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Hanna Bielke, Ellen Förare och Sara Slättberg. Handledare: Lars Carlman. LÄS MER

 2. 2. Sociala faktorers påverkan på köpintention : En kvantitativ undersökning på hedoniskt värde inom spelet League of Legends

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Veronica Ortega Jönsson; Emil Tyssling Engström; [2023]
  Nyckelord :Virtual products; Hedonic value; Social ties; Social identity; PLS-SEM; buyer behaviour.; Virtuella produkter; Hedoniskt värde; Sociala band; Social identitet; PLS-SEM; Köpbeteende.;

  Sammanfattning : Flera olika typer av virtuella produkter växer i popularitet och värde i människors ögon. Inomden digitala spelvärlden spenderas en hög andel pengar på virtuella produkter som inte har ettfunktionellt syfte. LÄS MER

 3. 3. Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]
  Nyckelord :Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av årsredovisningar mellan svenska och bulgariska börsnoterade bolag : En longitudinell analys av två bolag inom byggvarubranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anis Shaybany; Aleksandra Stoyanova; [2023]
  Nyckelord :Harmonization of accounting; Enforcementmechanism; Annual reporting; International accounting; Institutional theory; Harmonisering av redovisning; Enforcementmekanismer; Årsredovisningar; Internationell redovisning; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna uppsats jämför årsredovisningar från ett svenskt och bulgariskt börsnoterat bolag och undersöker om det finns några skillnader och likheter knutna till upprättandet av dem. Primärt ligger fokus på hur redovisningsprinciperna har förändrats och hur dessa implementerats av företagen. LÄS MER

 5. 5. Hur hållbara är mode-och textilföretagen? : -En jämförelse mellan företag på den svenska och danska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Denise Bertilsson; Karolina Holm; [2023]
  Nyckelord :Circular business models; sustainable business models; fashion; sustainability report; Cirkulära affärsmodeller; hållbara affärsmodeller; mode; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : Mode-och textilbranschen är en resursintensiv bransch som står för en stor del av de globala utsläppen. Den har uppmärksammats av EU som en särskilt betydande bransch som måste genomgå förändringar för att bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER