Sökning: "Konsekvenser av arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Konsekvenser av arbetslöshet.

 1. 1. Krympa smart : Konsekvenser och strategier vid långvarig befolkningsminskning

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Helén; [2022]
  Nyckelord :population decline; shrinking geographies; rightsizing; urban planning; befolkningsminskning; krympande geografier; stadsplanering;

  Sammanfattning : Från 1970 fram till 2020 har 117 av Sveriges 290 kommuner haft en minskad befolkning. Trots att det är så pass många kommuner som har en minskande befolkning är det inte ett ämne man generellt sett pratar om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Våld som livsstressor och orsak till psykisk ohälsa : En kvantitativ studie om våldets konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rikard Latvala; [2022]
  Nyckelord :violence; life stressors; mental illness; kasam; Intersectionality.; våld; livsstressorer; psykisk ohälsa; KASAM; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att kartlägga om och vilka kopplingar som finns mellan våldsutsatthet, psykisk ohälsa samt de sociala konsekvenser som våldet samt den psykiska ohälsan har. Studien är formulerad som en enkät och frågorna är formulerade efter en tematisk analys av tidigare forskning i ämnet samt genom KASAM frågor. LÄS MER

 3. 3. "Malmö måste sluta vara generösare med försörjningsstöd" : En kritisk diskursanalys som synen på försörjningsstöd och bidragstagare i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Al-Salih; Maja Lindbom; [2022]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; Financial aid; Foreign-born individuals; Recipients; Stigmatization.; Arbetslöshet; Bidragstagare; Kritisk diskursanalys; Stigmatisering; Utrikesfödda.;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats är att belysa den diskurs som finns kring ekonomiskt bistånd och individer som erhåller försörjningsstöd i Svenska tidningar. Vidare är det av intresse att undersöka vad diskursen kan få för konsekvenser för individerna i fråga. Metoden som användes för att besvara syftet är kritisk diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Lindgren-Jansson; [2021-01-27]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; New Public Management; relative deprivation; welfare chauvinism; ojämlikhet; missnöjeskänslor;

  Sammanfattning : Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. LÄS MER

 5. 5. Psykosocial hälsa och egna resurser : - Unga arbetslösa berättar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Barwa Jalal Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet; psykosocial hälsa; samhälle; individ; skola; föräldrar; KASAM; stigma.;

  Sammanfattning : Denna studie går ut på att söka och vidga kunskap om unga arbetslösas tillvaro ocharbetslöshetens konsekvenser för unga personers psykosociala hälsa samt att utforskaungas egna resurser att etablera sig på arbetsmarknaden. Studien bygger på en kvalitativansats, närmare bestämt 10 intervjudeltagares berättelser och upplevelser. LÄS MER