Sökning: "Konsekvenser av arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Konsekvenser av arbetslöshet.

 1. 1. NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Lindgren-Jansson; [2021-01-27]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; New Public Management; relative deprivation; welfare chauvinism; ojämlikhet; missnöjeskänslor;

  Sammanfattning : Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. LÄS MER

 2. 2. Svenska företagsstöd under Coronapandemin - fördelar och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Estebanez Groth; Gustav Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :business support; business subsidies; covid-19; coronavirus pandemic; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally. LÄS MER

 3. 3. Covid-19-pandemins konsekvenser på svenskt näringsliv - en Space Syntax analys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sebastian Roos; August Cnattingius; [2021]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; Coronavirus; Konkurser; Arbetslöshet; Space Syntax; Regressionsanalys; Gränshandel; Footfall; Rörelsemönster; Detaljhandel; Restaurang; Hotell; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In December 2019, authorities in China discovered a completely new virus that since then has spread worldwide leading to a pandemic. The virus has since been named SARS-CoV-2 and contributes to infection of Covid-19. LÄS MER

 4. 4. "Of course my classroom is almost overcrowded" : En kvalitativ studie om läs- och skrivsvårigheter i Tanzania med fokus på regionerna Kagera och Dar es Salaam

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Daniella Gustafsson; Linnea Wallinder; [2021]
  Nyckelord :Education; reading and writing difficulties; Tanzania; primary school; teachers conditions; the Millennium goals; Agenda 2030; Utbildning; läs- och skrivsvårigheter; Tanzania; grundskola; lärares förutsättningar; milleniemålen; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utveckla en förståelse för, och beskriva hur lärare i statligt ägda grundskolor i Tanzania arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter. Studien syftar till att ta reda på vilka förutsättningar grundskolelärare har för att kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och hur de arbetar för att nå det fjärde globala målet. LÄS MER

 5. 5. The Future of Human-Robot Interaction : A socio-economic Scenario Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Benedikt Krieger; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advancing research in an interdisciplinary field such as robotics is a complex undertaking. Seldom, it is moved beyond the scope of an individual science and the challenges from other fields of research are incorporated. Research on Human-Robot Interaction (HRI) is attributed interdisciplinarity and, thus, is a case in point. LÄS MER