Sökning: "Konsekvenser av arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Konsekvenser av arbetslöshet.

 1. 1. Psykosocial (o)hälsa hos långtidsarbetslösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalie Roman; Mikael Oinas; [2018]
  Nyckelord :Långtidsarbetslöshet; arbetslöshet; psykosocial ohälsa; kvalitativ; folkhälsa;

  Sammanfattning : Långtidsarbetslöshet och psykosocial ohälsa medför ekonomiska och sociala problem för både samhället och individen. Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder ser på sin situation som arbetslös och hur de skattar sin egen psykosociala (o)hälsa. LÄS MER

 2. 2. Någon som känner en företagare? En studie kring betydelsen av småföretag och sociala nätverk för utrikesfödda på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hiller; Rebecca Råk; [2017-06-28]
  Nyckelord :arbetslöshet; arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; nätverk; småföretag; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker orsakerna bakom skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, en fråga som de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet i såväl den politiska som den vetenskapliga debatten. Syftet med uppsatsen är att analysera småföretagandets roll på den svenska arbetsmarknaden och dess effekter för personer födda utanför EU/EFTA. LÄS MER

 3. 3. Energy poverty in the Dublin region : modelling geographies of risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Elin Haettner; [2017]
  Nyckelord :risk modelling; multicriteria analysis MCA; energy poverty; geography; geographical information systems GIS; Dublin; Ireland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Energy poverty (EP) is, in the scholarly literature, defined as a household’s inability to obtain a socially and materially acceptable level of energy services in the home. This is a widespread issue affecting an estimated 50 to 125 million people in Europe. LÄS MER

 4. 4. Arbetsförberedande insatsers betydelseför individen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eleonor Johansson; [2017]
  Nyckelord :anställningsbarhet; arbetsförberedande insatser; in återinträde på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : Vår tids föränderliga värld har skapat nya förutsättningar för deltagande i arbetslivet vilket även får konsekvenser för personer som önskar in/återinträde på arbetsmarknaden. Det är ett samhälleligt ansvar att motverka utanförskap och främja människors delaktighet i de samhälleliga gemenskaperna varav arbetslivet är en. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av 3d-projektering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Johannes Andersson; [2016]
  Nyckelord :3d planning; 3d modeling; BIM streamline; BIM and information flow.; 3d projektering; 3d modellering; BIM effektivisering; BIM och informationsflöde.;

  Sammanfattning : Purpose: Sweden's construction industry is facing great challenges in form of increased housing with the increasing demands on the environment and economy, this combined with the current low unemployment today and many upcoming retirements. To meet these challenges, it requires development and changes which BIM is considered to handle if it is correct performed. LÄS MER