Sökning: "Konsekvenser av arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Konsekvenser av arbetslöshet.

 1. 1. Våld som livsstressor och orsak till psykisk ohälsa : En kvantitativ studie om våldets konsekvenser.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rikard Latvala; [2022]
  Nyckelord :violence; life stressors; mental illness; kasam; Intersectionality.; våld; livsstressorer; psykisk ohälsa; KASAM; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att kartlägga om och vilka kopplingar som finns mellan våldsutsatthet, psykisk ohälsa samt de sociala konsekvenser som våldet samt den psykiska ohälsan har. Studien är formulerad som en enkät och frågorna är formulerade efter en tematisk analys av tidigare forskning i ämnet samt genom KASAM frågor. LÄS MER

 2. 2. NEW PUBLIC MANAGEMENT – EN HÖGERPOPULISTISK DRÖM? En kvantitativ studie om variationen i stöd för SD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Lindgren-Jansson; [2021-01-27]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; New Public Management; relative deprivation; welfare chauvinism; ojämlikhet; missnöjeskänslor;

  Sammanfattning : Framväxten av högerpopulistiska partier har gett upphov till ett stort forskningsfält med teorier som ämnar förklara varför människor röstar på dessa partier. När man tittar på tidigare forskning kring variationen i stödet för högerpopulistiska partier finns det en tydlig lucka att fylla då det ännu råder ovisshet kring hur variationen kan förklaras. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial hälsa och egna resurser : - Unga arbetslösa berättar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Barwa Jalal Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet; psykosocial hälsa; samhälle; individ; skola; föräldrar; KASAM; stigma.;

  Sammanfattning : Denna studie går ut på att söka och vidga kunskap om unga arbetslösas tillvaro ocharbetslöshetens konsekvenser för unga personers psykosociala hälsa samt att utforskaungas egna resurser att etablera sig på arbetsmarknaden. Studien bygger på en kvalitativansats, närmare bestämt 10 intervjudeltagares berättelser och upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Svenska företagsstöd under Coronapandemin - fördelar och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Estebanez Groth; Gustav Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :business support; business subsidies; covid-19; coronavirus pandemic; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally. LÄS MER

 5. 5. Covid-19-pandemins konsekvenser på svenskt näringsliv - en Space Syntax analys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sebastian Roos; August Cnattingius; [2021]
  Nyckelord :Covid-19-pandemin; Coronavirus; Konkurser; Arbetslöshet; Space Syntax; Regressionsanalys; Gränshandel; Footfall; Rörelsemönster; Detaljhandel; Restaurang; Hotell; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I december 2019 upptäckte smittskyddsmyndigheten i Kina ett helt nytt virus som senare skulle visa sig spridas och bryta ut till en pandemi över hela världen. Viruset har sedan dess fått namnet SARS-CoV-2 och bidrar till sjukdomen Covid-19. LÄS MER