Sökning: "Konsekvenser av arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Konsekvenser av arbetslöshet.

 1. 1. Garanterad inkomst och negativ inkomstskatt i Sverige : Problemets struktur, aspekter och avvägningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Cavdarovski; [2020]
  Nyckelord :garanterad inkomst; negativ inkomstskatt; basinkomst; proact; brp; beslut; risker; samhällsbyggnad; välfärd;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har idén om en allmän garanterad inkomst diskuterats av politiker, akademiker och institutioner som ett alternativ för att hantera arbetslöshet och sjukdom. Debatten har på senare tid aktualiserats av den växande andel deltidsanställningar, arbeten med otrygga villkor och utsikterna på den högteknologiska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Från exkludering till inkludering : En studie för att belysa Digitaliseringens baksida

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Therese Göransson; [2020]
  Nyckelord :Digital Exclusion; Digitization; Communication; Responsibility; Digital Exkludering; Digitalisering; Kommunikation; Ansvarstagande;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har ända sedan 1950-talet som gett upphov till utanförskap, däremot var det först kring 1990-2000-talet som detta blev ett mer samhälleligt problem. Digitaliseringen ökade snabbt och organisationer ville och vill fortfarande ta del av de fördelar som digitala tekniker kan skapa för dess organisationer, i så väl tid som pengar. LÄS MER

 3. 3. " Det blev inte som jag tänkt mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jonas Bokne; Matilda Svensson; [2019]
  Nyckelord :kompletterande aktör; arbetslöshet; högskola universitetsutbildning; etablering; karriärutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är många individer i Sverige som väljer att påbörja eftergymnasiala utbildningar med en målsättning att få ett stimulerande arbete inom sina utbildningsområden. I en del fall blir individer arbetslösa efter avslutade högskole- och universitetsutbildningar och det kan få negativa konsekvenser för individen och samhället. LÄS MER

 4. 4. Existerar det ett samband mellan datorisering och polarisering på den svenska arbetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Pauli; Sarah Johansson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmarknadsekonomi; Datorisering; Polarisering; Teknologisk Arbetslöshet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen går idag fortare än någonsin och allt fler funktioner och arbetsuppgifter i vår vardag datoriseras. Att teknologi både kan agera som ett substitut och komplement till arbetskraft gör det intressant att undersöka dess konsekvenser på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Den psykiska ohälsan i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Molly Hedman; Hanna Lind; [2019]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; socioeconomic factors; mental health; multiple linear regression analysis; applied mathematics; Makroekonomiska faktorer; socioekonomiska faktorer; psykisk ohälsa; multipel linjär regressionsanalys; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat bland befolkningen i Sverige vilket förutom ett personligt lidande ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. Orsaken till denna ökning har inget definitivt svar men kan potentiellt förklaras av makro- och socioekonomiska faktorer. LÄS MER