Sökning: "Konsekvenser av arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Konsekvenser av arbetslöshet.

 1. 1. " Det blev inte som jag tänkt mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Bokne; Matilda Svensson; [2019]
  Nyckelord :kompletterande aktör; arbetslöshet; högskola universitetsutbildning; etablering; karriärutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det är många individer i Sverige som väljer att påbörja eftergymnasiala utbildningar med en målsättning att få ett stimulerande arbete inom sina utbildningsområden. I en del fall blir individer arbetslösa efter avslutade högskole- och universitetsutbildningar och det kan få negativa konsekvenser för individen och samhället. LÄS MER

 2. 2. Den psykiska ohälsan i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Molly Hedman; Hanna Lind; [2019]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; socioeconomic factors; mental health; multiple linear regression analysis; applied mathematics; Makroekonomiska faktorer; socioekonomiska faktorer; psykisk ohälsa; multipel linjär regressionsanalys; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan har ökat bland befolkningen i Sverige vilket förutom ett personligt lidande ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. Orsaken till denna ökning har inget definitivt svar men kan potentiellt förklaras av makro- och socioekonomiska faktorer. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial (o)hälsa hos långtidsarbetslösa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalie Roman; Mikael Oinas; [2018]
  Nyckelord :Långtidsarbetslöshet; arbetslöshet; psykosocial ohälsa; kvalitativ; folkhälsa;

  Sammanfattning : Långtidsarbetslöshet och psykosocial ohälsa medför ekonomiska och sociala problem för både samhället och individen. Studiens syfte är att undersöka hur långtidsarbetslösa som befinner sig i arbetsmarknadsåtgärder ser på sin situation som arbetslös och hur de skattar sin egen psykosociala (o)hälsa. LÄS MER

 4. 4. Någon som känner en företagare? En studie kring betydelsen av småföretag och sociala nätverk för utrikesfödda på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hiller; Rebecca Råk; [2017-06-28]
  Nyckelord :arbetslöshet; arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; nätverk; småföretag; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker orsakerna bakom skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, en fråga som de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet i såväl den politiska som den vetenskapliga debatten. Syftet med uppsatsen är att analysera småföretagandets roll på den svenska arbetsmarknaden och dess effekter för personer födda utanför EU/EFTA. LÄS MER

 5. 5. Arbetsförberedande insatsers betydelseför individen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eleonor Johansson; [2017]
  Nyckelord :anställningsbarhet; arbetsförberedande insatser; in återinträde på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : Vår tids föränderliga värld har skapat nya förutsättningar för deltagande i arbetslivet vilket även får konsekvenser för personer som önskar in/återinträde på arbetsmarknaden. Det är ett samhälleligt ansvar att motverka utanförskap och främja människors delaktighet i de samhälleliga gemenskaperna varav arbetslivet är en. LÄS MER