Sökning: "gender roles"

Visar resultat 1 - 5 av 1071 uppsatser innehållade orden gender roles.

 1. 1. Aktiva fredskvinnor : En mikrohistorisk studie över Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Växjö 1935-1967

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ann-Marie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Women s history; IKFF; peace work; microhistory; prosopography; sorority; the gender system; Kvinnors historia; IKFF; fredsarbete; mikrohistoria; prosopografi; kvinnoförening; genus;

  Sammanfattning : Abstract This microhistorical study examines the local circle of Women’s International League for Peace and Freedom in Växjö during the years 1935 to 1967. The purpose of the essay is to contribute to research in women’s history by describing and analyzing some of the association’s members and activities. LÄS MER

 2. 2. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christella Mukakalisa; [2021]
  Nyckelord :gender equality; rural women development; agriculture;

  Sammanfattning : Gender is as a contract in society regulating the relations between men and women. But Gender equality is referred to as equal rights, roles and responsibilities for men and women. It is a crucial element in sustainable development, and it is considered as human rights. LÄS MER

 3. 3. Gender in Pride and Prejudice : A look at gender roles relating to the characters Elizabeth and Lydia Bennet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jessica Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Gender; Gender roles; Pride and Prejudice; Jane Austen; EFL; upper secondary school; critical literacy theory; feminist literary theory.;

  Sammanfattning : This essay will discuss gender in Pride and Prejudice, the timeless work by Jane Austen. It also discusses how a teacher might approach the subject of gender roles in a classroom environment based on a reading project featuring Pride and Prejudice. LÄS MER

 4. 4. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 5. 5. A Beautiful Wife Makes a Happy Husband : A CADS-based study on collocates to ‘husband’ and ‘wife’ throughout times in both movies and contemporary culture

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Collocates; Corpus; Husband; Wife; The Movie Corpus; The Corpus of Historical American English; CADS; kollokationer; korpuslingvistik; make; maka; the Movie Corpus; The Corpus of Historical American English; CADS;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the differences between what collocations are used for ‘husband’ and ‘wife’ in films and contemporary culture. The comparison spans through different decades and the decades will also be compared and analysed. LÄS MER