Sökning: "1900-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 1080 uppsatser innehållade ordet 1900-talet.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Integrationens premisser : En studie om svensk politik och retorik kring invandrare och invandring under slutet av 1900-talet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Olle Olson; [2021]
  Nyckelord :Immigration; migration; integration; assimilation; SOU; postcolonialism; orientalism; culture; Immigration; migration; integration; assimilering; SOU; postkolonialism; orientalism; kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how the attitude towards immigrants during theend of the 20th century in Sweden is described in the state's public investigations. This isdone by examining three different investigations, all of which are final or main reports duringthe 70s, 80s and 90s. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsterapi som intervention för återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sara Marie Louise Håkansson; Victoria Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; Psykisk ohälsa; Återgång till arbete; Arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Ängsarealens förändring i Huaröds och Södra Rörums socknar : en kritisk granskning av jordbruksstatistiken och historiskt kartmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Klara Löfstedt; Frida Solli; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; ängsarealens utveckling; jordbruksstatistik; historiskt kartmaterial; skogsbygd;

  Sammanfattning : Ängens hade stor betydelse för jordbruket fram till 1800–1900-tal och syfte var att producera vinterfoder till djuren. När skiftesreformerna etablerades möjliggjordes att ägostycken slogs samman till större, mer lättbrukliga åkrar vilket bidrog till att mer mark kunde läggas under plog. LÄS MER

 5. 5. Gustav II Adolf - "I idealitetens skimmer" : En studie om framställningen av Gustav II Adolfs person, politiska gärningar samt historiebruk i allmänna översikter om svensk historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rick Ling; [2021]
  Nyckelord :Gustav II Adolf; historiekultur; historiebruk; historiesyn;

  Sammanfattning : This study shows how the image of Gustavus Adolphus's personality and his political deeds have been portrayed in historical works dealing with the overall history of Sweden. The study has also, with the help of analytical tools on uses of history, examined how the memory of Gustavus Adolphus's personality and political deeds has been used by focusing on the scientific, existential, moral, ideological, and political interests. LÄS MER