Sökning: "kvinna"

Visar resultat 1 - 5 av 1791 uppsatser innehållade ordet kvinna.

 1. 1. Erfarenheter av missfall och teologi : En komparativ studie av kristna teologiska bilder som relaterar till missfall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Cajsa Hallbäck; [2021]
  Nyckelord :missfall; teologiska bilder; feministteologi; relationell gudsuppfattning;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker svara på vad det kan finnas för olika kristna teologiska bilder som en kvinna som genomgått missfall kan relatera till och hur dessa bilder relaterar till en relationell gudsuppfattning. I uppsatsen analyseras, diskuteras och jämförs tre bilder hämtade från texter skrivna av teologen Lynda Serene Jones, teologen Susan Bigelow Reynolds och antropologen Linda Layne. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet och smärta hos professionella e-sportare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ingrid Wixner; Linnea Askmar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund och syfte: E-sport är idag en snabbt växande sport runt om i världen. Det är en förkortning för ”elektronisk sport” och inkluderar datorspel, tv-spel, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). LÄS MER

 3. 3. ''Jag har hittat en knöl i bröstet'' : - En litteraturstudie baserad på självbiografier om kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer i sitt vardagliga liv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Jönsson; Hanna Strömberg; [2021]
  Nyckelord :bröstcancer; kvinnor; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Riskfaktorer för bröstcancer är det kvinnliga könet, hög ålder samt ärftlighet. Möjligheten att bli botad har ökat de senaste årtiondena. Kvinnor som lever med bröstcancer får en ökad kroppsmedvetenhet vilket kan leda till en försämrad självkänsla. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av vattenförlossning - en kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helena Nilsson; Emmy Olsson Wigårde; [2021]
  Nyckelord :Vattenförlossning; vattenfödsel; upplevelser; kvinna.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den födande och även för barnet. LÄS MER

 5. 5. Jakten på Kloka Anna : Om en klok kvinna i 1800-talets småländska bondesamhälle

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Svartberg; [2021]
  Nyckelord :Kloka kvinnor; trolldom; botare; Småland; 1800-talet; sägen; folktro;

  Sammanfattning : Kloka Anna was a folkloristic figure with multiple reocurring tales connected to her. But at the core of these stories were two distinct historical women, both living in the south of Småland, both from poor backgrounds, both living during the 19th century and both well- known wise women who were believed to have immense knowledge in magic, healing and the supernatural. LÄS MER