Sökning: "Postkolonial Feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Postkolonial Feminism.

 1. 1. Kvinna, Liv, Frihet: En antropologisk studie om betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Yasmine Sandin; [2024-02-14]
  Nyckelord :Kulturell identitet; Diaspora; Postkolonial Feminism; Systerskap; Irans kvinnorörelse; Kvinnors rättigheter;

  Sammanfattning : Jina Mahsa Aminis död har uppmärksammats över hela världen där omfattande manifestationer och reaktioner i den politiska världen har nålat fast kvinnors rättigheter på den politiska tavlan. Denna studie undersöker betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor genom att titta på den komplexa frågan om kulturell identitet och dess påverkan. LÄS MER

 2. 2. Slöjan i mångfadens ljus : En diskursanalys av hur svenska företag hanterar jämlikhetskritik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Amanda Gyunda; [2023]
  Nyckelord :Genus; Genusvetenskap; Mångfald; Representation; Jämlikhet; Intersektionalitet; Postkolonialism; Kriskommunikation; Varumärkeskris; Makt; Bourdieu; Kapital; Arla; Bris; Mathem; Kapitalism; Sjal; Slöja; Diskursanalys; Förgivettagande; Subjektsposition;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur svenska företag hanterar jämlikhetskritik genom en analys av två parters kritiserade reklamkampanjer där kvinnor i sjal representeras. Jämlikhetens konflikt med kapitalismen är central och i studien behandlas frågor om makt, representation, genus och ras. LÄS MER

 3. 3. "Ja, jag kan spela kriminell men jag vill inte spela kriminell i alla filmer som jag gör" : En studie om scenkonst och blicken på den andre

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sofia Welin; [2023]
  Nyckelord :Postkolonial feminism; Livet Bitch! Scenkonst; blicken på den andre; representation; communityteater; scenkonst på lika villkor;

  Sammanfattning : This study explores how the participants from Livet Bitch performing arts business experience how others view people from Södertälje with a focus on media representation. How do the participants respond to the media image within the framework of Livetbitch's performing arts activities? The consequences of the mediaimage for the participants performing arts practice are also problematized. LÄS MER

 4. 4. “When we empower women, we will empower the society” : - Kvalitativ undersökning om socialt arbete med kvinnors empowerment i Kilimanjaro regionen, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Charlotte Wadsten; Wilma Almersved; [2023]
  Nyckelord :Women empowerment; social sustainability; postcolonial feminism; white saviourism; Tanzania; Kvinnors empowerment; social hållbarhet; postkolonial feminism; white saviourism; Tanzania;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att skapa en förståelse för begreppet kvinnors empowerment samt dess praktik i Kilimanjaro regionen i Tanzania. Studien syftar till att undersöka hur icke-statliga organisationer i regionen arbetar med kvinnors empowerment samt hur arbetet bidrar till en social hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Evangeliet i Feministisk Hermeneutik : En Komparativ Studie av Elisabeth Schüssler Fiorenza och Musa Dube

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Thomas Svedlund; [2023]
  Nyckelord :Exegetik; hermeneutik; feminism; postkolonial feminism; evangeliet;

  Sammanfattning : This document is a study on feminist hermeneutics in theological research, focusing on the works and methodologies of Elisabeth Schüssler Fiorenza and Musa Dube. The paper is covering several aspects of feminist hermeneutics and its application to the interpretation of the Gospels. LÄS MER