Sökning: "postkolonial feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden postkolonial feminism.

 1. 1. Den osynliga modern - En kritisk diskursanalys av föräldrars språkbruk kring surrogatmödrar och surrogatmödraskap i media och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rebecka Zethraeus; [2020]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogacy; Nyliberalism; Diskursanalys; hegemoni; postkolonial feminism; kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; postcolonial;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study discourse in media by parents of children thatwere born through transnational commercial surrogacy arrangements, andintended parents who plan on going through this process in the future. I haveanalyzed media where this parental narrative is portrayed, using criticaldiscourse analysis combined with Carole Bacchis policy analysis WPRapproach. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck ur våldsutsattas perspektiv - en textanalys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elma Avdic; Surrah Alhimidy; [2020]
  Nyckelord :Hederskultur; Hedersvåld; Socialt arbete; Socialtjänst; Våldsutsattas perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att empiriskt undersöka hedersvåldsutsattas uppfattningar och erfarenheter av hedersvåld och förtryck, samt deras upplevelser med socialt arbete inom socialtjänsten. Myndigheter där socialarbetare är verksamma har som uppgift att tillförsäkra individers säkerhet. LÄS MER

 3. 3. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 4. 4. Hindukvinnor – sida vid sida : En kvalitativ diskursanalys över konstruktionen av hindukvinnor i svenska och indiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Andersson; [2019]
  Nyckelord :religious education; textbooks; discourse analysis; postcolonial feminism; Hindu Women; religionsundervisning; läroböcker; diskursanalys; postkolonial feminism; hindukvinnor;

  Sammanfattning : School is a place for identity formation. When gender and religion are studied pupils tend to perceive religion, especially non-Christian religions, as traditional and patriarchal. Female oppression in religion is also used as a way of “othering”. Religious education is rarely presenting the women’s perspective. LÄS MER

 5. 5. Levande historia: kolonialism, exceptionalism och komplicitet. En diskursanalys av svenska historieläroböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :My Borglund; [2019]
  Nyckelord :Kolonialism; postkolonial feminism; kolonial mentalitet; svensk exceptionalism; kolonial komplicitet Colonialism; post-colonial feminism; colonial mentality; Swedish exceptionalism; colonial complicity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper explores discourses about European colonialism and particularly Sweden's colonial legacy in Swedish upper secondary school history textbooks. All three textbooks are currently in use and are based on the latest school curricula from 2011. LÄS MER