Sökning: "Kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 1649 uppsatser innehållade ordet Kapital.

 1. 1. Andelsbaserad gränsrotsfinansiering i privata aktiebolag Om dess förhållande till kategoriindelningen i aktie- bolagslagen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Edvardsson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Aktiebolagslagen; Kategoriindelning; Andelsbaserad gräsrotsfinansiering; Spridningsförbudet;

  Sammanfattning : I Sverige är den överlägset mest använda bolagsformen aktiebolaget. Till aktiebolagsformen följer en valmöjlighet i om det ska registreras som ett privat eller publikt aktiebolag. I beslutet ingår en förståelse för att det aktualiseras delvis olika regler. LÄS MER

 2. 2. ÖSTTYSK IDENTITET I NUTIDENS TYSKLAND - En studie om generationen efter murens fall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Mikael Buller; [2020-04-09]
  Nyckelord :DDR; Östtysk identitet; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syfte:Undersöka identiteten hos tyskar födda/uppväxta i f.d. DDR efter 1990.Teori:Bourdieus habitusbegrepp och sociala kapital. LÄS MER

 3. 3. SUGARDATING En kvalitativ intervjustudie kring ungas attityder till sugardating

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Roza Khalid; Emma Hallstensson; [2020-01-21]
  Nyckelord :Sugardating; prostitution; unga; sugardaddy mama; sugarbabe toyboy;

  Sammanfattning : Sugardating är ett fenomen som har rapporterats och uppmärksammats men som i mindre grad utforskats med vetenskaplig grund i Sverige. Syftet med denna studie var att få en förståelse för vilka attityder och föreställningar som unga har kring fenomenet sugardating. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars inkomst och dess påverkan på elevers slutbetyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Antonio Alas; [2020]
  Nyckelord :matematik; socioekonomisk status; meritvärde; linjär regression; skolans kompensatoriska uppdrag; kapital; Bourdieu;

  Sammanfattning : Sverige har under 1900-talets senare halva prioriterat inkludering och att alla elever skulle få en chans att nå så långt som möjligt, oberoende av dess ekonomiska eller sociala bakgrund. 1990-talet förde dock med sig en mängd reformer som drastiskt förändrade skolans förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Pizza, pasta och medborgerligt engagemang

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Fredricsson; Edwin Andersson; [2020]
  Nyckelord :medborgerligt engagemang; socialt kapital; Robert Putnam; Sicilien; Veneto; organiserad brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgerligt engagemang kännetecknas av en vilja att engagera sig i samhället, till exempel en vilja att lösa samhällsproblem. Det kan ta uttryck i allt från valdeltagande till volontärarbete. LÄS MER