Sökning: "career development"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade orden career development.

 1. 1. PRESERVICE TEACHERS’ PROFESSIONAL IDENTITY DEVELOPMENT THROUGH PRESERVICE TEACHER EDUCATION PROGRAMME A Case Study at the Regional Teacher Training Center, Cambodia Puthika Cheab Master’s thesis:

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Puthika Cheab; [2022-02-13]
  Nyckelord :preservice teachers; teacher identity; teacher education; teacher training center; community of practice;

  Sammanfattning : Aim: The current study was conducted to explore how preservice teachers construct their professional identity through their participation in the preservice teacher education programme. Theory: The study employed Kelchtermans’s (1993) Teachers’ Interpretive Framework to capture preservice teachers’ perceptions of teachers’ professional identity and Wenger’s (1998) Community of Practice to discover how they form their professional identity through membership in the community of practice of preservice teachers. LÄS MER

 2. 2. Svarta kvinnor i vita rum En kvalitativ intervjustudie om hur afrosvenska kvinnor i ledande positioner erfar sin karriärutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cassandra Nilsson; Hanna Norrhamn; [2022-02-10]
  Nyckelord :afroswedish women; leading positions; racism; intersectionality; afrosvenska kvinnor; ledande positioner; rasism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how afroswedish women in leading positions experience their career advancement. The questions we wanted answered were: What opportunities or limitations do afroswedish women describe that they were faced with in their career towards a leading position? What strategies do afroswedish women in leading positions state that they have had to manage possible setbacks? How do they now view their leading position and relationship with others around them? The material consisted of six qualitative interviews with afroswedish women in leading positions. LÄS MER

 3. 3. A comparison through heuristic evaluation of two MOOC platforms:Coursera and Udemy

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sada Siva Kumar Boya; Harshitha Gundala; [2022]
  Nyckelord :Heuristic principles; Massive open online courses MOOCs ; Survey evaluation; Usability; User experience.;

  Sammanfattning : In recent years thousands of people worldwide have been using Massive open on- line courses (MOOCs) for various reasons, including career development and change, continuing education, lifelong learning, and training. MOOCs are free online courses that anyone can enroll in and are an affordable and flexible way to learn new skills, develop professionally, and provide quality educational experience across the globe. LÄS MER

 4. 4. Polisiär kompetens och polisiär erfarenhet : En flermetodsstudie med poliser från polisregion öst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Emma Nolin; Filip Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to define what police competence and police experience are for patrolling officers, and what opportunities there are for competence development. In addition, the issue of opportunity and responsibility for development and career is emphasized. LÄS MER

 5. 5. En karriärresa till det nya : Om utrikes födda och deras inre hinder, möjligheter och brytpunkter i karriären

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nikoletta Terzi; [2022]
  Nyckelord :Career development; foreign-born; turning points; opportunities; obstacles; Karriärutveckling; utrikes födda; brytpunkter; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Utrikes föddas möjlighet till ett etablerat karriärliv i Sverige är ett återkommande ämne i olika kartläggande rapporter, statistiska analyser och forskningsartiklar. Forskning visar att tidigare kunskaper som individen tillägnat sig i ett annat land kan möjligen erkännas i Sverige om individen investerar i nya former av kapital. LÄS MER