Sökning: "innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 8992 uppsatser innehållade ordet innovation.

 1. 1. ÖPPNA MYNDIGHETSDATA I SVERIGE En studie om barriärer och innovationsmotstånd

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Andreas Kalin Winkler; Lina Andersson; Li Sjölund; [2023-11-16]
  Nyckelord :öppna data; öppna myndighetsdata; innovation resistance theory; barriärer; innovationsmotstånd;

  Sammanfattning : Öppna data innebär att göra offentlig datainformation tillgänglig i format som möj-liggör gratis användning, spridning och utnyttjande av allmänheten, vilket ökar ut-maningarna för de aktörer som måste dela sin data. Detta gäller särskilt för myn-digheter, vilka tillhör de största producenterna och insamlarna av data och vars pot-ential och nyttor förväntas gynna allmänheten. LÄS MER

 2. 2. FÖRVALTNING AV KULTURHISTORISK MILJÖ UNDER TRE PERIODER En fallstudie av Tjolöholms Slott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ellinor Hellborg; [2023-11-07]
  Nyckelord :Cultural heritage; tourism; development; management;

  Sammanfattning : This study focuses on Tjolöholm Castle, which was built at the turn of the 20th century in Sweden, a time marked by innovation and significant changes in social interaction. The purpose of the study is to examine the management of the property during three different periods of significant change, in order to understand how its function and value are prioritized. LÄS MER

 3. 3. DOES INNOVATION REDUCE THE GENDER EMPLOYMENT GAP?- Evidence from EU member states, 1998 -2020

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Klas Torsten Stierna Fernandez; [2023-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis evaluates wether a change in investment in Research and Development will decrease Gender employment gap of students with tertiary education.We use national level panal data,covering all countries in the European Union using a time period between 1998 to 2020. LÄS MER

 4. 4. Polestar 2 och de globala målen. Tillverkningsprocessen för Polestar 2 och dess betydelse för FN:s globala mål 12 & 13

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Kullberg; Isabella Lindell; [2023-09-25]
  Nyckelord :Polestar; FN:s globala mål 12 13; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det svenska elbilsföretaget Polestar specialiserar sig på elektriska prestandabilar med fokus på klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkludering. Polestar strävar efter att förbättra dagens samhälle samt främja övergången till en hållbar och eldriven mobilitet. LÄS MER

 5. 5. Anpassning till hållbart mode – En studie om konsumenters uppfattning om ett pantsystem för kläder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yasmin Ghnayem; Mikaela Nilsson; [2023-09-22]
  Nyckelord :pantsystem för kläder; hållbart mode;

  Sammanfattning : Den snabbrörliga modeindustrin, med sin höga omsättning av billiga och trendkänsliga klädesplagg, medför betydande miljömässiga och sociala konsekvenser. För att främja effektivitet inom textilåtervinningen är det nödvändigt att säkerställa flödet av insamlade material och minska mängden som hamnar i restavfall. LÄS MER