Sökning: "dashboard"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet dashboard.

 1. 1. Framtidens verktyg för arbetsmiljöarbete : En studie om vilka förutsättningar IT erbjuder verksamheter i deras arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robel Abraham; Egal Saleman; [2019]
  Nyckelord :Dashboard; Digitizing; employee survey; IT; occupational health and safety; systematization; workplace environment;

  Sammanfattning : The influence and impact that digitalisation have in our society has not gone unnoticed, every aspect of our daily lives have more or less been digitalized so that we can effectively communicate, share and gain information and knowledge through IT solutions. Businesses and organisations are being more effective and efficient by embedding IT solutions as a strategy into their daily work. LÄS MER

 2. 2. Visualisering av produktionsnyckeltal : Utvecklande och utvärdering av en digital instrumentbräda

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; Marcus Viebke; [2019]
  Nyckelord :dashboard; visualization; computer science ; usability; instrumentbräda; visualisering; datavetenskap; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Företag idag producerar stora mängder data. För att tolka data behövs ett verktyg som visualiserar den effektivt och direkt. Den digitala instrumentbrädan är ett sådant verktyg. Trots det höga värdet hos välutvecklade instrumentbrädor misslyckas de flesta instrumentbrädor genom att de inte kommunicerar tydligt. LÄS MER

 3. 3. Integration of a Wireless Sensor Network and IoT in the HiG university

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Oscar Bautista Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :WSN; sensors; networks; IoT.;

  Sammanfattning : The number of Internet of Things applications for Wireless Sensor Networks is increasing every year due to the emerging of new brands such as Big Data and Industry 4.0. LÄS MER

 4. 4. Dashboard för kirurgiska avdelningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Haglund; Gustaf Söderholm; Jonathan Wase; Mustafa Al-Hashimi; My Norsbo; Oskar Skoglund; Simon Wrede; [2019]
  Nyckelord :webbapplikation; vård; dashboard;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatrapport utfärdad av sju studenter i kursen Kandidatprojekt i programvaruutveckling, TDDD96, på Linköpings universitet. Rapporten innefattar en sammanfattning av det arbete som har utförts i detta projekt. Slutprodukten resulterade i en dashboard som underlättar planeringen kring operationssalar för Region Östergötland. LÄS MER

 5. 5. Using KPIs in decision-making tools in the construction industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nathalie Hedin; Adrian Zander; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI; Decision Support System; DSS; Key Performance Indicator; KPI; Visualization; Construction Industry; Dashboard; Business Intelligence; BI; DSS; Beslutsstödssystem; Nyckeltal; KPI; Visualisering; Byggbransch; Hantverksbransch; Dashboard.;

  Sammanfattning : The construction industry has a great opportunity to streamline its operations even more by making greater use of the digital revolution. The industry today uses a lot of manual data management and analysis to get an overview of the business and to make decisions. LÄS MER