Sökning: "dashboard"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet dashboard.

 1. 1. Tillämpningen av BI-system inom controllers arbetsprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alma Durakovic; Lara Kalkali; [2024-02-20]
  Nyckelord :Controller; business controller; business intelligence; digitalization; analyze; dashboard; decision making; visualization; forecast; KPI;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Möjligheter samt utmaningar uppkommer kring hur controllers skall anpassa sig till den allt mer digitala teknologin. Business intelligence system anses som en komponent i en controllers arbetsprocess kring generering av beslutsunderlag för verksamhetens beslutsprocesser. LÄS MER

 2. 2. Digital Dashboard for Enhanced Waste Management in the Stockholm Municipality : Bridging Data Insights and Sustainable Practices

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Youssef Ramy Farouk Fam; [2024]
  Nyckelord :Waste management; Dashboard; Design; Digitalisation; Data visualization; Waste sorting behavior; Avfallshantering; Dashboard; Design; Digitalisering; Datavisualisering; Källsorteringsbeteende;

  Sammanfattning : The surging global trend in waste generation, currently surpassing 2 billion tons annually in cities,stands as a pressing concern amid escalating climate change threats. This master's thesis aims todesign a digital dashboard tailored to the needs of the Stockholm Municipality's waste managementsystem and its different stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Data visualisation to improve battery discharge process

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ebba Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :data visualisation; battery recycling; user centered design;

  Sammanfattning : Data visualisation can provide a user-friendly way to observe and understand data. It can make is easier to make well-informed decision and communicate findings in data. This study aims to research how to effectively structure and visualize a complex data sets in order to improve a battery discharge process. LÄS MER

 4. 4. Ta pulsen på verksamheten : En kvalitativ intervjustudie om införandet av dashboards som visuellt stöd vid dagliga pulsmöten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Moa Haldorson; Ida Pettersson; Bodil Salminen; [2023]
  Nyckelord :Dashboard; pulsmetodologi; mötesstöd; Visual management; Performance management; implementation; Lean; ständiga förbättringar; Business intelligence;

  Sammanfattning : Meetings are an integral part of daily business practice and while the intentions of meetings are good, they rarely live up to their full potential. Businesses are realizing the benefits of utilizing their data to make more informed decisions. LÄS MER

 5. 5. Real-time Energy Performance Tracking

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Huu Thien Nguyen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energy performance tracking is becoming increasingly significant in the building industry as a means of improving energy efficiency. This thesis provides answers to the questions related to improving energy tracking system in general, including its potentials, problems and challenges. LÄS MER