Sökning: "dashboard"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet dashboard.

 1. 1. Identifying Challenges in Cybersecurity Data Visualization Dashboards

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Patrick Shirazi; [2020]
  Nyckelord :Cybersecurity visualization; Security visualization; security dashboards; Delphi technique;

  Sammanfattning : Nowadays, a massive amount of cybersecurity data-objects, such as security events, logs,messages, are flowing through different cybersecurity systems. With the enormous fastdevelopment of different cloud environments, big data, IoT, and so on, these amounts of data areincreasingly revolutionary. LÄS MER

 2. 2. Information visualization of network parameters in private cellular network solutions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Information visualization; 5G; private cellular networks; dashboards; dashboard design;

  Sammanfattning : In the upcoming years, industrial enterprises are expected to undergo a major transformation, as the Internet of Things (IoT) reaches widespread adoption. A key enabler behind this transformation, known as Industry 4.0, is the 5th generation of cellular networks (5G). LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för dashboard projekt inom business intelligence : Faktorer som bör uppmärksammas inom Business Intelligence projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Kölbrant; [2020]
  Nyckelord :Dashboard; business intelligence; success factors; Dashboard; business intelligence; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) har blivit en stor byggsten för många företag och en viktig aspekt är att det implementeras rätt så att beslutsfattare kan ta del av data för att fatta faktabaserade beslut. Detta data behöver beslutsfattare och övriga i ledningen ha tillgång till och kunna förstå det utan problem. LÄS MER

 4. 4. Dashboard design and its relation to KPIs : A qualitative case study on a software company

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Christopher Berglund; Amar Tenic; [2020]
  Nyckelord :Digital dashboard; data visualization; key performance indicator KPI ; metrics; HR and Payroll systems;

  Sammanfattning : Monitoring key performance indicators (KPI) give practitioners immersive experience that is priceless when it comes to decision making and performance-enhancing in software companies. Used together with different tools that enable visualization of KPIs, users obtain big advantages that enable quick troubleshooting and detections of errors that could emerge in a product or a system. LÄS MER

 5. 5. Communicating a Child's Learning Progress in a Digital Interface

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Poucette; [2020]
  Nyckelord :Education; educational games; dashboard; curriculum; user experience; user interface; parents;

  Sammanfattning : The educational digital games are both used at school and at home by children. However, if used at home, how should parent's be able to tell a child learning progress in the game when they have limited knowledge in children's education? The purpose of this thesis is enhance the knowledge on how to design a digital interface that communicates the learning progress of a child to its parents. LÄS MER