Sökning: "implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 11523 uppsatser innehållade ordet implementation.

 1. 1. Implementering av Rådets Direktiv 2011/70/Euratom Forskningens bäring i nationella utlåtanden 2015-2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Gummesson; [2019-02-14]
  Nyckelord :Radioaktiv avfallshantering; Använt kärnbränsle; Bortskaffande; Geologiskt förvar; Återtagande; Rådets Direktiv 2011 70 Euratom; Radioactive waste management; Spent nuclear fuel; Disposal; Geological repository; Retrieval; Council Directive 2011 70 Euratom.;

  Sammanfattning : The purpose of the Council Directive 2011/70/Euratom was to establish a commonframework for and, by extension, to harmonise the management of radioactive wasteand spent nuclear fuel within the European Union. The Directive stipulates that allmember states present a national programme, as well as a regular report on theimplementation of said programme, to the European Commission. LÄS MER

 2. 2. Local Ownership and Development Aid: The Case of Ethiopia’s Productive Safety Net Programme

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Elizabeth Gebresilassie; [2019-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concept of local ownership has increasingly become a leading principle of development cooperation. While it is generally accepted that more ownership means more sustainability, there is still much to be done in order to clearly define and measure the concept. This study attempts to provide a conceptual understanding of local ownership. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård i praktiken: Identifiering avbarriärer ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Bohlin; Eleonore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Barriers; Implementation; Nurse s role; Partnership; Person-centered care; Barriärer; Implementering; Partnerskap; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans roll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning tyder på att en vård som bygger på en personcentrerad grund bidrar till en högre kvalitet av vården och har en positiv påverkan på patienter samt hälso- och sjukvårdsprofessionen. Samtidigt pekar studier på att hälso- och sjukvården står inför en mängd utmaningar för att kunna införa ett personcentrerat förhållningssätt i den dagliga vården. LÄS MER

 4. 4. Efficient Energy Use of FPGA for Underwater Sensor Network

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Erik Amgård; Kevin Bergman; [2019]
  Nyckelord :Underwater Sensor Network; FPGA; FFT; VHDL;

  Sammanfattning : Operational time is becoming an increasingly important aspect in electronic devices and is also highly relevant in Underwater Acoustic Sensor Networks (UWSN). This thesis contains a study which explores what can be done to de-crease power consumption while maintaining the same functionality of an FPGA inside an underwater sensor-node network. LÄS MER

 5. 5. Did quantitative easing impact wealth inequality?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Marie-Jacques Georget; [2019]
  Nyckelord :Quantitative Easing; QE; monetary policy; wealth inequality; the Federal Reserve;

  Sammanfattning : On November 25, 2008, the Federal Reserve initiated what came to be the largest Asset Purchase Program in history1, the Large-Scale Asset Purchase Program, widely known a quantitative easing (QE). When the Federal Reserve in October 29, 2014, announced the end of the program, they held $4.5 trillion worth of assets. LÄS MER