Sökning: "State of The Union"

Visar resultat 1 - 5 av 847 uppsatser innehållade orden State of The Union.

 1. 1. EU:S VILLKORADE UTVIDGNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dejana Jerkovic; [2023-03-08]
  Nyckelord :Serbien; Kroatien; västra Balkan; Konditionalitet; EU:s utvidgning; Köpenhamnskriterierna; Europeiska Kommissionen; Förhandlingar Serbia; Croatia; Western Balkans; Conditionality; EU enlargement; Copenhagen Criteria; European Commission; Negotiations;

  Sammanfattning : The Western Balkans is an area where the European Union is aiming to secure well-functioning democratic societies on a steady path towards the EU. The EU accession is the centre of the relations between the EU and the Western Balkans. LÄS MER

 2. 2. COMPLIANCE WITH EU ENVIRONMENTAL POLICY

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Lannermalm; [2023-02-06]
  Nyckelord :European Union; Compliance; Environmental policy; Public opinion; Infringement; Reasoned opinion;

  Sammanfattning : The European Union (EU) is built on a set of common rules and policies agreed upon by its member states. Nevertheless, noncompliance with EU law is a recurring problem, which threatens the rule of law, decision-making process and ultimately the survival of the Union. LÄS MER

 3. 3. I brexits kölvatten : En deduktiv innehållsanalys av Sveriges strategiska agerande i Europeiska unionens råd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Holmberg; [2023]
  Nyckelord :national preference formation; the council of the EU; Sweden; inter-state bargaining; labor market policy; the common agricultural policy;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute to the understanding of preference formation in the European Union. Thus, the study aims to answer the following research question: How were Sweden’s preferences in the Council of the EU affected by the British exit from the EU? The study tracked Swedish preferences within two policy areas: labor market policy, which is assessed to have high salience, and the common agricultural policy, which is assessed to have lower salience. LÄS MER

 4. 4. Optimering av dagvattenlösningar för uppfyllande av miljökvalitetsnormer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Hjerpe Gabriella; [2023]
  Nyckelord :Stormwater; Environmental quality standards; Pollution load; Decision support; Dagvatten; Miljökvalitetsnormer; Föroreningsbelastning; Beslutsstöd;

  Sammanfattning : Storm water runoff can create major problems in the community if it is not disposed of, or delayed, in the right way. If the disposal of storm water pollution is handled improperly, metals and nutrients can spread to nearby water bodies and contribute to increased unacceptable levels of toxic pollutants. LÄS MER

 5. 5. Belarus, Europas sista diktatur? : En kvalitativ fallstudie om demokratins vara eller icke vara i Belarus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Simon Hammarström; [2023]
  Nyckelord :Belarus; Soviet Union; Democracy; Democratization; Consolidation; Five interactive arenas; Aleksandr Lukashenko.; Belarus; Sovjetunionen; Demokrati; Demokratisering; Konsolidering; Fem interaktiva arenor; Aleksandr Lukasjenko.;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to study whether there are any democratic tendencies in Belarus. The question that the paper intends to answer is, are there any signs of democracy in Belarus. LÄS MER