Sökning: "State of The Union"

Visar resultat 1 - 5 av 781 uppsatser innehållade orden State of The Union.

 1. 1. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 2. 2. Development as more than economic growth : A qualitative analysis on development in the African Union’s migration policy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Ayaat Abdelaziz; [2022]
  Nyckelord :migration policy; African Union; migration-development nexus; postcolonialism; critical development;

  Sammanfattning : An increased global attention has been placed on the effects of migration on development, particularly in Africa, due to the increase in remittances to the continent. The African Union (AU) has negotiated multiple migration frameworks and conventions to promote development in this arena. LÄS MER

 3. 3. Rätten till fri etablering - Möjligheter och begränsningar på bolagsrättens område

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ariana Qerimaj; [2022]
  Nyckelord :Etableringsfrihet; Artikel 49 FEUF; Sätesprincipen; Registreringsprincipen; Artikel 52 FEUF; Artikel 54 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Innebörden av etableringsfriheten är att för juridiska personer kunna flytta sin verksamhet och dess säte till ett annat medlemsland, utan att för den delen behöva ombildas från grunden upp i det andra landet. Dock är detta inte så enkelt som man kan tro utan det finns en del inskränkningar som försvårar rätten till fri etablering, bland annat de lagvalsprinciper som de olika medlemsländerna använder, nämligen sätesprincipen respektive registreringsprincipen. LÄS MER

 4. 4. Efterkrigsprogrammet, planhushållningen och välfärdsstaten : En studie av efterkrigsprogrammets förankring i arbetarrörelsen på lokal nivå, Skara 1945–1955

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Välfärd; svensk historia; arbetarrörelsen;

  Sammanfattning : The post-war programme of the labour movement was developed in 1944 and presented at the Congress of the Social Democratic Workers' Party in the same year. The programme had an impact on policy at the central level in the post-war period. LÄS MER

 5. 5. Antagonistic Narrative Strategies with Chinese Characteristics : A study of Chinese media narratives during 2021

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Lorenzo Westling; [2022]
  Nyckelord :Narrative strategies; Antagonistic narration; Strategic narratives; China; Political Science; Global Times;

  Sammanfattning : This thesis investigates the usage of antagonistic narrative strategies in Chinese state media narratives about the European Union, thus gaining a greater understanding of the usage of narratives by authoritarian states. Articles published during March 2021 and November 2021 by the English-language Chinese state media organisation Global Times are analysed using a novel framework developed by Wagnsson & Barzanje (2021). LÄS MER