Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 1. Employer branding- En fenomenografisk studie om ett företags arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofia Fröjelin; Linn Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Employer brandig; Intern employer brandig; Extern employer brandig; Utveckling; Attraktion; Kvarhållning; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anställda har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel på dagens arbetsmarknad och därför behöver företag arbeta med att attrahera, utveckla och behålla sin personal. En strategi för att arbeta med detta är genom employer branding. LÄS MER

 2. 2. Vad lär vi oss av teamet? : En studie av teamarbete och att behålla kunskap i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Institutional Memory; Organizational Memory; Knowledge Transfer; Teams; Teamwork;

  Sammanfattning : Alla typer av organisationer är beroende av den kunskap dess medlemmar besitter, samtidigt som kunskap för företag har kommit att bli allt mer av ett konkurrensmedel. För att en organisation ska kunna behålla kunskap krävs att det finns såväl en metod för att förmedla kunskap mellan medlemmar som för att behålla kunskap när medlemmar lämnar organisationen. LÄS MER

 3. 3. Automatiska lagerlösningar : Olika nivåer av automation och dess inverkan på lagerarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Andy Andersson Mandoka; Boban Stanković; [2021]
  Nyckelord :Automation; Lagerarbete; Lagerlösningar.;

  Sammanfattning : Automatiska lagerlösningar är en grundpelare för att skapa förutsättningarna till att effektivisera lagerprocesser främst för att möta konsumenters efterfrågan på snabba och flexibla leveranser. Dagens teknologi inom lager kan minimera kostnader, minska ledtider och öka produktiviteten, vilket innebär att automatiska lagerlösningar utgör ett konkurrensmedel för lagerverksamheter. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringslagen och dynamisk prissättning - Är prismarknadsföring i kombination med dynamisk prissättning förenligt med marknadsföringslagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Midby; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; marknadsföringsrätt; prismarknadsföring; dynamisk prissättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitalisation has had a significant impact on the retail industry. Due to strong competition, price-conscious consumers and dynamic pricing (a pricing strategy in which prices varies several times throughout the day) prices in E-commerce are usually lower than prices in traditional commerce. LÄS MER

 5. 5. Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Milos Vrsajko; Maja Fridsén; [2020]
  Nyckelord :Competitive tools; E-commerce; Physical stores; Clothing store; Retail mix; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik; Konkurrensmedelsmixen;

  Sammanfattning : E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. LÄS MER