Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 1. Det är en fingertoppskänsla : Spridningen av kunskap i ett bemanningsföretags interna organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Désirée Fager; Björklund Oliver; [2023]
  Nyckelord :Organisatorisk kunskap; humankapital; kunskapsspiralen; bemanningsbranschen; tyst kunskap; explicit kunskap;

  Sammanfattning : Syfte: Mot bakgrund av vikten av kunskap som konkurrensmedel syftar studien till att undersöka hur kunskap sprids i den interna organisationen i ett större bemanningsföretag. Metod: Studien utgår från en kvalitativ ansats med deskriptiv analys. LÄS MER

 2. 2. Retur, Retur, Retur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Dayu Zhang; Jakob Johansson; [2022]
  Nyckelord :Returbeteende; Hållbarhet; E-handel; Miljömedvetenhet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringens utveckling har konsumenters köpbeteende förändrats inom E-handel. Det digitala handelsrummet erbjuder konsumenten en bekvämare köpupplevelse med utökade alternativ såsom utbud och priser. E-handelsföretagen konkurrerar hårt mot varandra och generösa returpolicyer används som ett konkurrensmedel. LÄS MER

 3. 3. Hur svenska åkerier använder hållbarhet som konkurrenskraft : En kvalitativ studie om möjligheter, hinder och strategier för att lyckas med hållbarhetsarbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Astrid Dickman; Ellen Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; Triple Bottom Line; godstransporter; konkurrenskraft; hållbarhetsstrategi; hållbara transporter;

  Sammanfattning : Bakgrund: De ökande utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen gör hållbarhet till ett viktigt ämne i dagens samhälle. Godstransporter står för en betydande del av dessa utsläpp och än idag drivs mer än 90% av Sveriges lastbilar av fossil diesel. LÄS MER

 4. 4. Employer branding- En fenomenografisk studie om ett företags arbete med att attrahera, utveckla och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofia Fröjelin; Linn Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Employer brandig; Intern employer brandig; Extern employer brandig; Utveckling; Attraktion; Kvarhållning; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anställda har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel på dagens arbetsmarknad och därför behöver företag arbeta med att attrahera, utveckla och behålla sin personal. En strategi för att arbeta med detta är genom employer branding. LÄS MER

 5. 5. Vad lär vi oss av teamet? : En studie av teamarbete och att behålla kunskap i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Institutional Memory; Organizational Memory; Knowledge Transfer; Teams; Teamwork;

  Sammanfattning : Alla typer av organisationer är beroende av den kunskap dess medlemmar besitter, samtidigt som kunskap för företag har kommit att bli allt mer av ett konkurrensmedel. För att en organisation ska kunna behålla kunskap krävs att det finns såväl en metod för att förmedla kunskap mellan medlemmar som för att behålla kunskap när medlemmar lämnar organisationen. LÄS MER