Sökning: "Konkurrensmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet Konkurrensmedel.

 1. 1. Institutionalisering av CSR : Corporate Social Responsibility – en vedertagen praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marcus Källgren; Tina Tohidi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) är en praktik som trots sin frivilliga innebörd blivit ett välförankrat element i organisationer och den verksamhet de bedriver. Mot bakgrund av detta syftar denna uppsats att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv undersöka de kontextuella sammanhang och villkor som ligger till grund för att CSR idag betraktas som ett vedertaget instrument inom företagsstyrning. LÄS MER

 2. 2. E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Gunnhildur Pétursdóttir; Dilbar Ali Ghafoori; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; returns; consumer behaviour; environment; sustainability; awareness; communication; E-handel; returer; konsumentbeteende; miljö; hållbarhet; medvetenhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). LÄS MER

 3. 3. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring av ny teknik : Undersökning av mjukvaruföretags användning av konkurrensmedel

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emil Landgren; Oscar Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensmedel; Ny teknik; Mjukvaruföretag; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Ny teknik förekommer allt mer på marknaden idag och företag använder sig av många olika konkurrensmedel för att marknadsföra sina nya lösningar. Detta förekommer speciellt mycket hos mjukvaruföretag som ständigt utvecklar nya lösningar som de säljer till sina kunder. LÄS MER

 5. 5. Det mindre företagets revisor - En granskare eller rådgivare?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Larsson; Jesper Winfors; [2020]
  Nyckelord :Revisorns roll; förväntningsgap; mindre företag;

  Sammanfattning : De mindre företagen har en stor roll i samhället och bidrar till samhällsekonomiska vinster i form av skatteintäkter och därefter välfärd. De har generellt mindre kunskap om revisorns roll vilket skapar ett förväntningsgap. LÄS MER