Sökning: "E-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 1041 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 1. Är en generös returpolicy e-handlarnas undergång? - En analys av affärsmodeller kopplat till den strategiska hantering av returer inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Axelsson; Marcus Lorentzon; [2023-08-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hög andel returer inom e-handel innebär en stor kostnad för företagen. Studien är en deduktiv kvalitativ studie av aktörer inom modehandel på internet. Den syftar till att undersöka aktörer med olika affärsmodeller och hur de hanterar returer, samt vad det innebär för konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Internetvanor och e-handel hos 90-talister: Könsskillnader utifrån ELM kring beslut i e-handeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Siavashi; Eric Andrén; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. IMG-elementet och PICTURE-elementet som bildimplementationstekniker inom m-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ida Wallin; [2023]
  Nyckelord :Responsiv webbdesign; media queries; flexible image; PICTURE-elementet; IMG-elementet; e-handel;

  Sammanfattning : Fler går över till att använda mobila enheter för att besöka webben samtidigt som e-handelsmarknaden växer. Till skillnad mot fysiska butiker så saknar ofta butiker på nätet möjligheten till att ge tillräcklig information om produkterna. LÄS MER

 4. 4. Computationally Efficient Explainable AI: Bayesian Optimization for Computing Multiple Counterfactual Explanantions

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Giorgio Sacchi; [2023]
  Nyckelord :Explainable AI; Counterfactual Explanations CFEs ; Bayesian Optimization BO ; Black-Box Models; Model-Agnostic; Machine Learning ML ; Efficient Computation; High-Stake Decisions; Förklarbar AI; Kontrafaktuell Förklaring CFE ; Bayesiansk Optimering BO ; Svarta lådmodeller; Modellagnostisk; Maskininlärning; Beräkningsmässigt Effektiv; Beslut med höga insatser;

  Sammanfattning : In recent years, advanced machine learning (ML) models have revolutionized industries ranging from the healthcare sector to retail and E-commerce. However, these models have become increasingly complex, making it difficult for even domain experts to understand and retrace the model's decision-making process. LÄS MER

 5. 5. Tur och retur : Ett cirkulärt förhållande mellan köp- och returprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Holm; Jenny Lilja; Moa Ekström; [2023]
  Nyckelord :Return process; Return policies; e-commerce; communication; customer journey; profitability; purchase process; Returprocessen; returhantering; returpolicy; e-handel; kommunikation; kundresan; lönsamhet; köpprocess;

  Sammanfattning : Returer är ett ämne som fått stor uppmärksamhet i dagens modeindustri på grund av ökad medvetenhet om hållbarhet och för att returer utgör en risk för företags lönsamhet. I takt med att e-handeln växt har antalet returer ökat och det blir därför viktigt för företag att rikta resurser mot att förebygga returer. LÄS MER