Sökning: "E-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 1. Hur komplicerat ska det behöva vara att köpa hemelektronikprodukter online?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Milenkovska; Madeleine Erikson; Elsa Bergendal; [2021]
  Nyckelord :E-handel; Köpprocessen; Hemelektronikprodukter; Konsumenter; Engagemang.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 3. 3. Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Hansson; Jesper Olsson; Sanne Persson; [2021]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; e-handel; seniorer; livsmedel; STP-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag Seminariedatum: 2021-01-14 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson Handledare: Veronika Tarnovskaya Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot seniorer. Teoretiskt perspektiv: Fokus för arbetet är digital marknadsföring med två analysmodeller: STP-modellen och marknadsföringsmixen. LÄS MER

 4. 4. Grundförutsättningar för handel i en värld men, och anpassad för, jättar och giganter : Vanliga juridiska spörsmål för e-handlare med fokus på ny konsumentskyddslagstiftning och e-handlares blockering av kunder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Wigfeldt; [2021]
  Nyckelord :Konsument; e-handel; ångerrätt; regelbörda; nya konsumentregler; GDPR; oskäliga avtalsvillkor; personuppgiftsbehandling e-handel; blockera kunder; returrätt; konsumenträtt; konsumentskydd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Radikala förändringar inom företagsrelationer : En kvalitativ undersökning om företagsnätverks förändringar i och med Amazons etablering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Amiri; Julia Leander; [2021]
  Nyckelord :E-handel; Företagsrelationer; Företagsnätverk; Kritiska händelser; Radikala förändringar;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 var det många svenska företag som visade både intresse och oro inför en, för många företag, kritisk händelse – Amazons etablering i Sverige. Samtidigt som Amazons pågående svenska etablering, intervjuades flera av de största intressenterna inom svensk e-handel om hur deras respektive företag har förändrats, och planerar att förändra dess nätverksstruktur. LÄS MER