Sökning: "E-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 969 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 1. Internetvanor och e-handel hos 90-talister: Könsskillnader utifrån ELM kring beslut i e-handeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Siavashi; Eric Andrén; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aspektbaserad Sentimentanalys för Business Intelligence inom E-handeln

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albin Eriksson; Anton Mauritzon; [2022]
  Nyckelord :Aspect-based sentiment analysis; Aspect extraction; BERT; Business Intelligence; Dependency parsing; Ecommerce; KB-BERT; Sentiment analysis; Sentiment classification; Aspektbaserad sentimentanalys; Aspektextraktion; BERT; Business Intelligence; Dependensparsning; E-handel; KB-BERT; Sentimentanalys; Sentimentklassificering;

  Sammanfattning : Many companies strive to make data-driven decisions. To achieve this, they need to explore new tools for Business Intelligence. The aim of this study was to examine the performance and usability of aspect-based sentiment analysis as a tool for Business Intelligence in E-commerce. LÄS MER

 3. 3. Breaking the Time Preference : A study of home delivery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gustav Alvinsson; [2022]
  Nyckelord :Time preference; last-mile delivery; consumer preference; Tidspreferens; last-mile delivery; frakt; fraktpreferens; konsumentpreferenser;

  Sammanfattning : Bakgrund. E-handel ökar ständigt, och med det även frakt av ehandelsvaror. Frakten som skrivs om i den här studien syftar till den frakt som sker mellan en återförsäljare och en slutkonsument. Denna är i texten kallad last-mile delivery. LÄS MER

 4. 4. Vad är det egentligen som gömmer sig i mörkret? : En studie om i vilken grad äldre internetanvändare kan identifiera dark patterns på e-handelsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniela Stoica; Alexandra Johansson; Lina Linder; [2022]
  Nyckelord :Dark patterns; e-handel; äldre internetanvändare; vilseledande design; UX; HCI;

  Sammanfattning : This study examines the extent of which older internet users can identify dark patterns in e-commerce sites. The purpose of this is to understand which types of dark patterns that older people 55+ can identify to which degree after receiving adequate knowledge about the subject of deceptive design and specifically dark patterns, and also if there is any connection between the results and factors such as demographic differences and the communicative nature of each dark pattern. LÄS MER

 5. 5. Lokal affärsutveckling : En kvalitativ studie kring småföretags drivkrafter till att införa e-handel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Björkqvist; Johanna Nirondoke; [2022]
  Nyckelord :E-handel; digital kommunikation; affärsmodeller; digital transformation;

  Sammanfattning : I takt med den snabbt växande digitaliseringen har de digitala förändringarna lett till att e-handeln växt kraftigt. På sikt har den tagit över alltmer och fler konsumenter väljer idag att handla online. Detta har lett till att fler företag har behövt se över sin affärsmodell och anpassa sig efter digitaliseringen. LÄS MER