Sökning: "E-handel"

Visar resultat 1 - 5 av 759 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 1. Paketskåp - en lösning på last mile problematiken? En kvalitativ undersökning om paketskåp och dess påverkan på last mile problematiken ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Antbäck; Mikaela Johansson; [2020-06-30]
  Nyckelord :last mile; e-handel; paketskåp; e-handelsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett företagsperspektiv bidra med ökad kunskap och förståelse för paketskåps potential att skapa bättre förutsättningar för en effektivare last mile distribution.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ undersökning baserad på kvalitativa och semistrukturerade intervjuer i svenska e-handelsföretag. LÄS MER

 2. 2. Att Känna Sig Fram Online: En Kvalitativ Studie om Känselns Betydelse för Konsumenters Attityder om E-handel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Arlebo; Mattias Axelsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur främjas den lokala centrumhandeln? : En studie om hur handlare arbetar med lokal affärsutveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Athanasios Karagias; Adin Joldic; [2020]
  Nyckelord :Lokal handeln; mötesplats; närhet; upplevelser och lokal affärsutveckling.;

  Sammanfattning : I takt med globaliseringens och digitaliseringens framfart har e-handel och dylikt konsumtionsmönster på senare blivit en trend, vilket utmynnar till en strukturomvandling beträffande konsumtion till en mer digital konsumtion. Strukturomvandlingen har haft en inverkan på den lokala handeln, mer specifikt centrumhandeln. LÄS MER

 4. 4. Optimering av sekundärförpackningar inom e-handel

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Camilla Carlsson; Malou Ek; Hilda Johansson; Marijana Jovic; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Emballage; Fallstudie; Förpackningsoptimering; E-handel; Förpackningar; Sekundärförpackning;

  Sammanfattning : Idag ställs det allt högre krav på både företag och distributörer på grund av att e-handeln ständigt växer, och till följd av detta förändras även många av processerna i försörjningskedjan. På senare tid har även intresset för hållbar utveckling ökat hos konsumenterna, vilket har bidragit till att företagen försöker hitta lösningar för att minimera miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. A CRITICAL REVIEW OF SUSTAINABILITY PROJECTS WITHIN LAST MILE DELIVERY FROM AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Felicia Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce is a continuously growing business that has expanded over the recent years and more people are buying online instead of offline. With online shopping, the demand for home deliveries is increasing along with it. Last mile deliveries, which is the last part of the supply chain from business to customer, operate mainly in urban areas. LÄS MER