Sökning: "Eye-tracking"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet Eye-tracking.

 1. 1. Online teaching methods effectiveness in students’ focus retention and lecture enjoyment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Lillberg; Erik Kongpachith; [2021]
  Nyckelord :Eye tracking; Education; Online Lectures; Cognitive Load; Learning; PowerPoint; Chalk board; Ögonspårning; Utbildning; Online Föreläsningar; Kognitiv belastning; PowerPoint; Svarta tavlan;

  Sammanfattning : Online teaching has become more common during the past decades as technological advancements provide new education possibilities. New technology also gives teachers new ways to conduct teaching. Today, there are many different teaching methods which can be utilized. LÄS MER

 2. 2. Bakgrundsljud: påverkan på den mentala arbetsbelastningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Amanda Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Mental workload; Office environment; Eye-tracking; Background noise; Pupil dilation; Mental arbetsbelastning; Kontorsmiljö; Ögonkamera; Bakgrundsljud; Pupillutvidgning;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är viktig för hälsan. Den kontorstypen vi arbetar i har en betydande påverkan på individen. Vi vet idag att buller, speciellt över en längre tid bidrar till negativa hälsoeffekter. Trots det utformar vi kontor med öppnare landskap där arbetstagare inte kan kontrollera bakgrundsljudet. LÄS MER

 3. 3. Lost in Thoughts - A Quantitative Study About Repetitive Thinking, Gaze Behavior and Experiences of Distress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Bahar Masooda Ahmadi; Ebba Olsson; [2021]
  Nyckelord :Repetitive negative thinking; rumination; worry; eye-tracking; gaze behavior; looking at nothing; recall; repetitivt negativt tänkande; ruminering; oro; ögonspårning; blickbeteende; återkallning; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to investigate if and how repetitive negative thinking (RNT) influences the level of experienced distress during recall of images of neutral and negative content, and how such effects might be modulated by gaze behavior. Another aim was to study whether RNT and image content influences participants’ gaze behavior. LÄS MER

 4. 4. Procedurally Generated Eye Features for Real-time Applications

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Procedural; Real-Time; Profiling; Anime; Eyes;

  Sammanfattning : Background. As computing power has increased over the years, larger parts of the digital graphics industries are moving towards using real-time rendering for their solutions. The fast iteration and visual response help make the creative processes and communication more accessible in both the desktop and smartphone markets. LÄS MER

 5. 5. Eyes on the code : Visual processing of computer code tracked with standard webcams

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Eva Thilderkvist; [2021]
  Nyckelord :Eye-tracking; code comprehension; webcam; online experiment; fixation algorithm;

  Sammanfattning : Eye tracking is an increasingly more popular research method in software engineering and can be used to study how programmers process and comprehend source code. This study investigated the possibility to perform such studies remotely with the use of eye-tracking algorithms and consumer grade webcams. LÄS MER