Sökning: "user experience"

Visar resultat 1 - 5 av 2765 uppsatser innehållade orden user experience.

 1. 1. Investigating teacher-student interaction problem using video conferencing tools and its’ effect on Students’ motivation in online education : A prototype for showing solution

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Peyman Osatian; Mahsa Azimi; [2023]
  Nyckelord :Interaction; User Experience UX design; Online learning; Online education; Video conferencing tools VCT ; Student motivation;

  Sammanfattning : The worldwide crisis, Covid-19 had a tremendous influence on education system. Many higher education systems forced to change into emergency online education while challenges and problems facing in online learning process affected not only students’ population but also lots of teachers. LÄS MER

 2. 2. Gränssnittsdesign för optimal produkpresentation : Hur UX-design kan användas för produktpresentation och påverka användarupplevelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofia Dinh; [2023]
  Nyckelord :UX design; user experience; product presentation; interface design; UX-design; användarupplevelse; produktpresentation; gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : This study has been carried out in collaboration with BeKa SWEDEN AB with the aim ofinvestigating how optimal product placement and product presentation should take place on awebsite using UX design. The research question reads as follows: "How can UX design beused to create an optimal product presentation of a single product, and further improve theuser experience on a web page?". LÄS MER

 3. 3. Användarcentrerad design för ett studieverktyg till gymnasieelever

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Michaela Näckmark; [2023]
  Nyckelord :Gamification; Design för motivation; User experience UX ; User Interface UI ; Gymnasium; Högskola; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under människans skolgång ökar successivt arbetsbördan och skolan kräver mer av varje individ. För vissa kan det upplevas som svårare att disponera sin tid då vardagen för många innehåller mer aktiviteter än tidigare. LÄS MER

 4. 4. Design and Evaluation of an Interactive Individual Ergonomic Report for Surgeons

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Melanie Anna Sherina Hensel; [2023]
  Nyckelord :Surgical ergonomics; Risk visualization; Ergonomic awareness; Physical workload; Work-related Musculoskeletal Disorders; Usability evaluation; Kirurgisk ergonomi; Riskvisualisering; Ergonomisk medvetenhet; Fysisk arbetsbelastning; Arbetsrelaterade belastningsskador; Utvärdering av användbarhet;

  Sammanfattning : Surgeons have been identified as one of the highest risk groups in healthcare to develop work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). Especially the neck and shoulders are found to be at high musculoskeletal risk due to surgeons commonly operating in a static and awkward posture for a prolonged time. LÄS MER

 5. 5. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER