Sökning: "it Alignment"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade orden it Alignment.

 1. 1. WANNA BE ON TOP? The Hyperparameter Search for Semantic Change's Next Top Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Kate Viloria; [2021-09-22]
  Nyckelord :semantic change; language change; diachronic word embeddings;

  Sammanfattning : Lexical semantic change (LSC) detection through the use of diachronic corpora and computational methods continues to be a prevalent research area in language change (Tahmasebi et al., 2018). LÄS MER

 2. 2. Difficulties in achieving business and IT alignment- A qualitative study drawing upon coordination theory to explore the complexities and tensions between business and IT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Karlsson-Alalahti; Emma Lundbäck; [2021-06-29]
  Nyckelord :Business IT Alignment; Digital Transformation; Coordination; Relational Coordination Theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. M&A during a pandemic – Alterations of processes A case study on a Swedish strategic serial acquirer in the tech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vanja Amin; Anton vom Hofe; [2021-06-24]
  Nyckelord :M A; process alterations; Covid-19; external shocks; asymmetric information;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER

 5. 5. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER