Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Automatisk maskinåterställning : Hur automatiserade hjälpmedel kan bidra till en bättre produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jesper Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :PLC Control system Automation Machine reset Automated tools Troubleshooting Metrology; PLC Styrsystem Automatisering Maskinåterställning Automatiserade hjälpmedel Felsökning Metrologi;

  Sammanfattning : Ett vanligt förekommande problem med produktionsutrustning på Eberspächer är driftstopp där grundorsaken är svår att identifiera. Användning av sofistikerade system som isolerar felkällan kan minska avhjälpningstiden och därför vara till stor nytta för produktiviteten samt operatörens arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Framtidssäkra produktionen : Implementera ny teknik i äldre styrutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Kevin Olson; [2021]
  Nyckelord :Framtidssäker; PLC; Skanner; Datakommunikation; Kommunikationsgränssnitt; Kommunikationsprotokoll; Current Loop; RS232; PROFINET; HART;

  Sammanfattning : Målsättningen med rapporten är att bestämma på vilket sätt det går att hantera problem med gamla komponenter som går sönder på produktionslinjen som behöver ersättas med modernare utrustning. Att analysera valet till metod och val av passande ersättande komponenter, då valet kan vara kritisk för anläggningens funktion. LÄS MER

 3. 3. Äldre och deras konsumtion av alkohol – Ett växande problem : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :David Gustafsson; Max Hildemar Dahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ATT LEVA MED TRYCKSÅR : Patienternas upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Abdurahman Ibrahim; Christopher Mbelle; [2021]
  Nyckelord :trycksår; litteraturöversikt; upplevelser; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden eller underliggande vävnad. Trycksår uppkommer när blodcirkulation är förhindrad och det är syrebrist i vävnaden. Det vanligaste tryckutsatta område är sakrum, sittbensknölar, hälar, höfter, knän insidor, fotknölar, skinkorna, öronen, skulderbladen och bakhuvudet. LÄS MER

 5. 5. Hållbar planering inför framtiden : Förslag till ny bebyggelsestruktur för ett område i Västervik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Emma Arkåsen; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; densification; industrial area; residential buildings; Samhällsplanering; förtätning; industriområden; bostadsbebyggelse;

  Sammanfattning : Städer har under sin framväxt planerats på olika sätt. Från rutnätsplaner under 1600-talet till 1900-talets planering som resulterade i sovstäder separerade från arbetsplatserna. När städerna vuxit har de områden som från början låg i utkanten istället hamnat närmare stadens centrum. LÄS MER