Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Kabeldiagnostik i mellanspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Patrik Våglöf; [2018]
  Nyckelord :Cable diagnostics; Medium voltage grid; Medium voltage cables; Kabeldiagnostik; Mellanspänningsnät; Mellanspänningskablar;

  Sammanfattning : Sundsvall elnät har länge jobbat med att vädersäkra sitt elnät genom att gräva ner sitt mellanspänningsnät och det finns i dagsläget inga riktlinjer för hur mellanspänningskablar skall inspekteras. Målet med denna rapport var att utveckla en metod för hur Sundsvall elnät skulle kunna bedöma skicket på sina mellanspänningskablar, utreda vilka referensvärden borde användas, samt utforma rekommendationer för hur mätningarna borde tolkas i förhållande till möjligheten att fortsätta att ha kablarna i drift. LÄS MER

 2. 2. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första året som yrkesverksam : - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jannike Eriksson; Hilda Fromm; [2018]
  Nyckelord :erfarenheter; första året; litteraturöversikt; nyexaminerad sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att legitimerad sjuksköterska förväntas klara av att arbeta utifrån sina specifika kompetenser. Som nyexaminerad sjuksköterska saknas oftast erfarenhet inom ett antal områden vilket kan påverka den nyexaminerade sjuksköterskans arbete negativt. LÄS MER

 3. 3. Algebraisk Topologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Clas Henning; [2018]
  Nyckelord :matematik; topologi; algebraisk topologi;

  Sammanfattning : Inom den moderna matematiken har delområdet topologi fått ett allt större intresse och ett ökat användningsområde. Den här uppsatsen, som har karaktär av litteraturstudie, behandlar dels översiktligt grundläggande punktmängdstopologi (allmän topologi), men arbetets centrala del är dock inriktad på algebraisk topologi. LÄS MER

 4. 4. Patientnära analyser för in vitro-diagnostik inom prehospital akutsjukvård En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Robert Svernsjö; [2018]
  Nyckelord :Ambulans; in vitro-diagnostik; patientnära analyser; patientsäkerhet; PNA; prehospital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från rastlösa ben till brottsling? : En systematisk litteraturstudie om ADHD och kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofia Eriksson; Hanna Wikås; [2018]
  Nyckelord :ADHD; kriminalitet; association; komorbiditet; utanförskap; normbrytande beteende;

  Sammanfattning : Avvikande beteende sett utifrån samhällets norm kan uttrycka sig på olika sätt och innebära konsekvenser för individen. För ungdomar med ADHD kan svårigheter med integrering i omgivningens strukturer och sociala arenor påverka dem i negativ bemärkelse. LÄS MER