Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Lean´s påverkan på arbetsmiljön : En kvalitativ studie över effekterna på arbetsmiljö och hälsa vid införande av Lean

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :August Carlsson; Marcus Åqvist; [2019]
  Nyckelord :Lean; JIT; Muda; Implementation; Improvment; Physical Work Environment; Psychosocial Work Environment; Lean; JIT; Muda; Implementering; Förbättringsarbeten; Fysisk Arbetsmiljö; Psykosocial Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : There are many organizations that choose to introduce Lean production in their operations, as these are the concepts that have made the greatest progress in terms of efficiency programs. Since Lean focuses on maximizing customer benefit and minimizing waste of resources in an organisation's business processes, it is often forgotten that the introduction also affects the staff. LÄS MER

 2. 2. VD-kompensation och resultat : En studie om hur ökad kompensation för verkställande direktörer påverkar företagets resultat

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Daniel Hentschel; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En VD är anställd för att sköta ett företag. Eftersom att VD:n är anställd så kanincitamenten mellan ägarna och VD:n att skilja sig åt, det kan leda till attprincipal-agent problemet uppstår. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserad praktik inom socialt arbete i Sverige : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Wallin; Pia Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :Evidence based practice; Social work; Sweden;

  Sammanfattning : Title: Evidence based practice within social work in Sweden: a systematic literature study Aim: The aim of this study was to investigate the research concerning EBP in a Swedish context. Method: a systematic literature study, wherein 16 articles were used and assessed using thematic analysis. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av blockchain inom food supply chain management

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Basit Kazimi; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; food supply chain management; Blockchain; livsmedelskedjan;

  Sammanfattning : Background: As a result of food supply chain management, we have access to fresh food from all around the world. But there are some encounters that food supply chain has to deal with. The E. coli outbreak in the US is an illustrative of a widespread problem faced by the food supply chain. LÄS MER

 5. 5. Deprimerade barn och ungdomar : En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Dahlqvist; Therese Friberg; [2019]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; depression; socialt arbete; behandling;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. LÄS MER