Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Förnybar energi i småhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Martin Jonas Peter Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Energiteknik; solceller; solkraft; förnybar energi; energisystem; laddstation; grön teknik; värmepump; bergvärmepump;

  Sammanfattning : I detta examensarbete i energiteknik har en litteraturstudie om de vanligaste energisystemen i Sverige och en webbundersökning gjorts där 550 husägare i Järfälla kommun erbjudits att delta. I undersökningen ställdes 11 frågor om deras nuvarande energisystem och ifall de var benägna att investera i solkraft. LÄS MER

 2. 2. Barnlitteraturens dolda hemligheter : En litteraturstudie av genusroller i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Robin Magnusson; Edvard Holmlund; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; könsidentitet; könsroller; motsatsschema; multimodala böcker;

  Sammanfattning : Samhället lägger stort fokus på könsroller och genustänk samtidigt som Skolverket lägger fokus på att elever behöver läsa mer i skolan. Därför har vi valt att analysera hur könsroller framställs i barnlitteratur. LÄS MER

 3. 3. Implementering av Blockchain teknologi inom livsmedelssektorn : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Löfgren; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; Food Supply Chain FSC ; Supply chain; IoT; RFID; Transparency; traceability; Blockchain; IoT; RFID; Supply chain; Food Supply Chain FSC ; Transparens; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Every year, several scandals occur in the food sector where approximately 600 millionpeople become ill with food related diseases. To counteract the problem and increasetransparency between producers and consumers, Blockchain technology can be usedto increase food security. LÄS MER

 4. 4. Automatisk maskinåterställning : Hur automatiserade hjälpmedel kan bidra till en bättre produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jesper Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :PLC Control system Automation Machine reset Automated tools Troubleshooting Metrology; PLC Styrsystem Automatisering Maskinåterställning Automatiserade hjälpmedel Felsökning Metrologi;

  Sammanfattning : Ett vanligt förekommande problem med produktionsutrustning på Eberspächer är driftstopp där grundorsaken är svår att identifiera. Användning av sofistikerade system som isolerar felkällan kan minska avhjälpningstiden och därför vara till stor nytta för produktiviteten samt operatörens arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Framtidssäkra produktionen : Implementera ny teknik i äldre styrutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Kevin Olson; [2021]
  Nyckelord :Framtidssäker; PLC; Skanner; Datakommunikation; Kommunikationsgränssnitt; Kommunikationsprotokoll; Current Loop; RS232; PROFINET; HART;

  Sammanfattning : Målsättningen med rapporten är att bestämma på vilket sätt det går att hantera problem med gamla komponenter som går sönder på produktionslinjen som behöver ersättas med modernare utrustning. Att analysera valet till metod och val av passande ersättande komponenter, då valet kan vara kritisk för anläggningens funktion. LÄS MER