Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Deprimerade barn och ungdomar : En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Dahlqvist; Therese Friberg; [2019]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; depression; socialt arbete; behandling;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. LÄS MER

 2. 2. Äldre och alkohol : En litteraturstudie rörande äldres alkoholvanor samt om äldres riskbruk och missbruk av alkohol

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Rasmus Wahlborg; [2019]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; alkohol; litteraturstudie; äldre;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtionen bland äldre personer har under senare år ökat och frågan kring äldres alkoholkonsumtion har länge förbisetts och ignorerats. Alkoholforskningen har till stor del fokuserats på andra åldersgrupper och befintlig forskning på området är delvis tunn. LÄS MER

 3. 3. Fysisk Aktivitet vid Typ-2 Diabetes:En litteraturstudie baserad på patienters erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Dalia Majdalani; Christian Svensson; [2019]
  Nyckelord :begränsningar; diabetes mellitus; egenvård; erfarenheter; främjande faktorer; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att välja e-arkiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viola Davidsson; [2019]
  Nyckelord :e-arkiv;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har exploderat de senaste 30 åren och tyvärr har inte arkiven hunnit med i denna utveckling. Många kommuner har ännu inte tagit steget ut och infört e-arkiv, från en enkätundersökning som Riksarkivet gjorde 2010 visade det sig att enbart en femtedel av Sveriges kommuner hade infört e-arkiv vilket är väldigt lite med tanke på hur mycket framsteg digitaliseringen har gjort. LÄS MER

 5. 5. Musikens inverkan på lyssnaren. : En litteraturstudie kompletterad med en implementering av strukturerad lyssnande.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sebastian Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Musiklyssnande; stressnivåer; lyssningspreferenser; lyssnaren; hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Ohälsa har de senaste åren ökat bland befolkningen nationellt. Det finns ett större behov för alternativa behandlingar för att kunna ge lindring. En av dessa alternativa metoder är implementering av musik. Det talas om ’’musikmedicin’’ - ett sätt att främja, förstärka och berika patienters status. LÄS MER