Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Opioider och en del av dess baksida : En litteraturstudie om erfarenheterna av att leva som missbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Gunst; Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Litteraturöversikt; Leva med; Missbruk; Opioider; Personers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioid användningen har ökat både legalt och illegalt globalt. Det framgår att smärta är den största risken att utveckla ett missbruk, men man ser även andra riskfaktorer förutom fysiska så ser man även riskfaktorer som beror på psykiska och sociala faktorer. LÄS MER

 2. 2. Business Intelligence påverkan på beslutsprocesser : En undersökning av BI-systemens påverkan på beslutsprocesser och förändring av beslutsunderlaget hos en organisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Aron Berhane; Mohamad Nabeel; [2020]
  Nyckelord :Decision; decision making process; BI-system; data analysis; data quality; human factor.; Beslut; beslutsprocess; beslutsunderlag; BI-system; dataanalys; datakvalitet; mänskliga faktorn.;

  Sammanfattning : Business Intelligence-systems are well embedded in the daily work of managers in the organizations today. These systems have a significant impact on the management of big data as well as assisting managers in making decisions. LÄS MER

 3. 3. Implementering av ständiga förbättringar i offentliga organisationer : Områden som en ledare behöver beakta

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ulrika Auno; Truls Bretz; [2020]
  Nyckelord :Continuous improvement; Leadership; Public organizations; Ständiga förbättringar; Ledarskap; Offentliga organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad en ledare behöver göra för att skapa förutsättningar för och arbeta med ständiga förbättringar i offentliga organisationer. Studien rymmer en teoretisk litteraturstudie samt en empirisk intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. Vilket alternativ av trä eller betong bidrar till minst utsläpp av koldioxidekvivalenter för byggnader i Sverige? : - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Fanny Jönsson; [2020]
  Nyckelord :environmental impact; greenhouse effect; building materials; constructions; climate; global warming potential; miljöpåverkan; växthuseffekten; byggmaterial; konstruktioner; klimat; uppvärmningspotential;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att genom en litteraturgranskning ta reda på vilket material av trä eller betong för byggnader i Sverige som resulterar i minst utsläpp av koldioxidekvivalenter. Bygg-och fastighetssektorn bidrar till 10-30% av Sveriges totala miljöpåverkan och enligt Boverket så har denna verksamhet dessutom ökat andelen koldioxidutsläpp under de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Utredning av reparationsmetoder för s-formade skibord : En fallstudie av en damm i Jämtland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Johan Andersson; [2020]
  Nyckelord :Betongreparation; vattenbyggnad; skibord; skademekanismer;

  Sammanfattning : Större delen av Sveriges vattenkraftsanläggningar uppfördes mellan 1910 och 1970. Den höga åldern och den omgivande miljön gör att underhållet är stort på anläggningarnas betongkonstruktioner. För att reglera vattennivån i kraftverkens dammar utformas de med utskov. LÄS MER