Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Förnybar energi i småhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

  Författare :Martin Jonas Peter Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Energiteknik; solceller; solkraft; förnybar energi; energisystem; laddstation; grön teknik; värmepump; bergvärmepump;

  Sammanfattning : I detta examensarbete i energiteknik har en litteraturstudie om de vanligaste energisystemen i Sverige och en webbundersökning gjorts där 550 husägare i Järfälla kommun erbjudits att delta. I undersökningen ställdes 11 frågor om deras nuvarande energisystem och ifall de var benägna att investera i solkraft. LÄS MER

 2. 2. Automatisk maskinåterställning : Hur automatiserade hjälpmedel kan bidra till en bättre produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jesper Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :PLC Control system Automation Machine reset Automated tools Troubleshooting Metrology; PLC Styrsystem Automatisering Maskinåterställning Automatiserade hjälpmedel Felsökning Metrologi;

  Sammanfattning : Ett vanligt förekommande problem med produktionsutrustning på Eberspächer är driftstopp där grundorsaken är svår att identifiera. Användning av sofistikerade system som isolerar felkällan kan minska avhjälpningstiden och därför vara till stor nytta för produktiviteten samt operatörens arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Framtidssäkra produktionen : Implementera ny teknik i äldre styrutrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Kevin Olson; [2021]
  Nyckelord :Framtidssäker; PLC; Skanner; Datakommunikation; Kommunikationsgränssnitt; Kommunikationsprotokoll; Current Loop; RS232; PROFINET; HART;

  Sammanfattning : Målsättningen med rapporten är att bestämma på vilket sätt det går att hantera problem med gamla komponenter som går sönder på produktionslinjen som behöver ersättas med modernare utrustning. Att analysera valet till metod och val av passande ersättande komponenter, då valet kan vara kritisk för anläggningens funktion. LÄS MER

 4. 4. Äldre och deras konsumtion av alkohol – Ett växande problem : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :David Gustafsson; Max Hildemar Dahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av jordbrukssektorn med hjälp av autonoma jordbruksrobotar : En studie av framtida teknik och möjliga tillämpningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lovisa Berglund; [2021]
  Nyckelord :efficiency; automation; agricultural robots; agriculture; effektivisering; automation; jordbruksrobotar; jordbruk;

  Sammanfattning : As the population continues to grow, so does the demand for food and raw materials. In order to keep up to supply this increased demand, a development of the way in which food is produced today is required. With the help of robots, there is a future in agriculture where crops can be produced more efficiently. LÄS MER