Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Äldre och deras konsumtion av alkohol – Ett växande problem : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :David Gustafsson; Max Hildemar Dahlin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ATT LEVA MED TRYCKSÅR : Patienternas upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Abdurahman Ibrahim; Christopher Mbelle; [2021]
  Nyckelord :trycksår; litteraturöversikt; upplevelser; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden eller underliggande vävnad. Trycksår uppkommer när blodcirkulation är förhindrad och det är syrebrist i vävnaden. Det vanligaste tryckutsatta område är sakrum, sittbensknölar, hälar, höfter, knän insidor, fotknölar, skinkorna, öronen, skulderbladen och bakhuvudet. LÄS MER

 3. 3. Opioider och en del av dess baksida : En litteraturstudie om erfarenheterna av att leva som missbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Gunst; Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Litteraturöversikt; Leva med; Missbruk; Opioider; Personers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioid användningen har ökat både legalt och illegalt globalt. Det framgår att smärta är den största risken att utveckla ett missbruk, men man ser även andra riskfaktorer förutom fysiska så ser man även riskfaktorer som beror på psykiska och sociala faktorer. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens möjligheter för informationshantering : En litteraturstudie om arkivariers och bibliotekariers professionsutveckling

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Andersson; [2020]
  Nyckelord :archivist; librarian; profession; digitization; development.; arkivarie; bibliotekarie; profession; digitalisering; utveckling;

  Sammanfattning : Archivists have many times been compared with librarians, which is done in this master thesis. The two professions have changed in recent years. One of the reasons is digital development. The digital age has changed the way people live and the need of information, but also processes within organisational structures. LÄS MER

 5. 5. Attityder gentemot patienter med fetma : En litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Förare Lummi; Ebba Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; fetma; litteraturstudie; sjuksköterskestudenter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund. Sedan 1980-talet har förekomsten av fetma tredubblats hos den vuxna befolkningen i Sverige och över en miljon vuxna personer lider av fetma. LÄS MER