Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Opioider och en del av dess baksida : En litteraturstudie om erfarenheterna av att leva som missbrukare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Gunst; Johanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Litteraturöversikt; Leva med; Missbruk; Opioider; Personers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioid användningen har ökat både legalt och illegalt globalt. Det framgår att smärta är den största risken att utveckla ett missbruk, men man ser även andra riskfaktorer förutom fysiska så ser man även riskfaktorer som beror på psykiska och sociala faktorer. LÄS MER

 2. 2. Business Intelligence påverkan på beslutsprocesser : En undersökning av BI-systemens påverkan på beslutsprocesser och förändring av beslutsunderlaget hos en organisation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Aron Berhane; Mohamad Nabeel; [2020]
  Nyckelord :Decision; decision making process; BI-system; data analysis; data quality; human factor.; Beslut; beslutsprocess; beslutsunderlag; BI-system; dataanalys; datakvalitet; mänskliga faktorn.;

  Sammanfattning : Business Intelligence-systems are well embedded in the daily work of managers in the organizations today. These systems have a significant impact on the management of big data as well as assisting managers in making decisions. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens möjligheter för informationshantering : En litteraturstudie om arkivariers och bibliotekariers professionsutveckling

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Susanne Andersson; [2020]
  Nyckelord :archivist; librarian; profession; digitization; development.; arkivarie; bibliotekarie; profession; digitalisering; utveckling;

  Sammanfattning : Archivists have many times been compared with librarians, which is done in this master thesis. The two professions have changed in recent years. One of the reasons is digital development. The digital age has changed the way people live and the need of information, but also processes within organisational structures. LÄS MER

 4. 4. Attityder gentemot patienter med fetma : En litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Förare Lummi; Ebba Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; fetma; litteraturstudie; sjuksköterskestudenter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund. Sedan 1980-talet har förekomsten av fetma tredubblats hos den vuxna befolkningen i Sverige och över en miljon vuxna personer lider av fetma. LÄS MER

 5. 5. Implementering av ständiga förbättringar i offentliga organisationer : Områden som en ledare behöver beakta

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ulrika Auno; Truls Bretz; [2020]
  Nyckelord :Continuous improvement; Leadership; Public organizations; Ständiga förbättringar; Ledarskap; Offentliga organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad en ledare behöver göra för att skapa förutsättningar för och arbeta med ständiga förbättringar i offentliga organisationer. Studien rymmer en teoretisk litteraturstudie samt en empirisk intervjustudie. LÄS MER