Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Deprimerade barn och ungdomar : En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Dahlqvist; Therese Friberg; [2019]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; depression; socialt arbete; behandling;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. LÄS MER

 2. 2. Äldre och alkohol : En litteraturstudie rörande äldres alkoholvanor samt om äldres riskbruk och missbruk av alkohol

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Rasmus Wahlborg; [2019]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; alkohol; litteraturstudie; äldre;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtionen bland äldre personer har under senare år ökat och frågan kring äldres alkoholkonsumtion har länge förbisetts och ignorerats. Alkoholforskningen har till stor del fokuserats på andra åldersgrupper och befintlig forskning på området är delvis tunn. LÄS MER

 3. 3. Musikens inverkan på lyssnaren. : En litteraturstudie kompletterad med en implementering av strukturerad lyssnande.

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sebastian Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Musiklyssnande; stressnivåer; lyssningspreferenser; lyssnaren; hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Ohälsa har de senaste åren ökat bland befolkningen nationellt. Det finns ett större behov för alternativa behandlingar för att kunna ge lindring. En av dessa alternativa metoder är implementering av musik. Det talas om ’’musikmedicin’’ - ett sätt att främja, förstärka och berika patienters status. LÄS MER

 4. 4. Kabeldiagnostik i mellanspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Patrik Våglöf; [2018]
  Nyckelord :Cable diagnostics; Medium voltage grid; Medium voltage cables; Kabeldiagnostik; Mellanspänningsnät; Mellanspänningskablar;

  Sammanfattning : Sundsvall elnät har länge jobbat med att vädersäkra sitt elnät genom att gräva ner sitt mellanspänningsnät och det finns i dagsläget inga riktlinjer för hur mellanspänningskablar skall inspekteras. Målet med denna rapport var att utveckla en metod för hur Sundsvall elnät skulle kunna bedöma skicket på sina mellanspänningskablar, utreda vilka referensvärden borde användas, samt utforma rekommendationer för hur mätningarna borde tolkas i förhållande till möjligheten att fortsätta att ha kablarna i drift. LÄS MER

 5. 5. Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av det första året som yrkesverksam : - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jannike Eriksson; Hilda Fromm; [2018]
  Nyckelord :erfarenheter; första året; litteraturöversikt; nyexaminerad sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att legitimerad sjuksköterska förväntas klara av att arbeta utifrån sina specifika kompetenser. Som nyexaminerad sjuksköterska saknas oftast erfarenhet inom ett antal områden vilket kan påverka den nyexaminerade sjuksköterskans arbete negativt. LÄS MER